Ukrajina: Úsporná opatření nové vlády

Avatar
Původní autoři

Rado Miko
15. 12. 2014  Outsidermedia
Ukrajinský novinář Anatoly Šarij zveřejnil na svých stránkách návrh vlády k úsporným opatřením. Pravost dokumentů potvrdil ministr pro sociální politiku Pavel Rozenko: „Věřte mi, že musíme udělat tyto nepopulárních opatření v době hospodářské krize. Po dvou nebo třech letech, kdy země překoná krizi, lidé ocení naši práci. Děláme to ne pro MMF, ale pro Ukrajinu“. 


Jaká překvapení čekají na obyvatele Ukrajiny?

Tyto návrhy také znamenají, že se bude muset změnit ukrajinská ústava, která garantuje bezplatné školství a zdravotnictví:

 • Snížení délky studia na středních školách na devět let. Nejde o překlep. Na Ukrajině jsou školy, kde získáte jak základní devítileté, tak střední tříleté vzdělání, můžeme to nazvat „všeobecně vzdělávací školou“. (Pozn. edit.: V diskusi se argumentovalo mj. příkladem ČR)
 • Na stipendium středních a vysokých školách budou mít nárok pouze sirotci, děti ze zdravotním postižením a děti z rodin s nízkými příjmy.
 • K získání bakalářského titulu bude třeba jen tři (někde čtyři) roky studia, na magisterský titul jen rok.
 • Zvýší se úvazek učitelů z 18 na 20 hodin (k 1. 7. 2015) a na 25 hodin (k 1. 7. 2016)
 • Zavede se doplatek na stravování v mládežnických sportovních školách a na prvním až čtvrtém stupni základních škol (s výjimkou pro sirotky, chudé a postižené děti).
 • Zruší se bezplatná veřejná doprava pro žáky a studenty.
 • Na základních školách bude zavedena výuka vlastenectví.
 • Bezplatná lázeňská péče bude pouze pro postižené prvního stupně a děti ze zdravotním postižením.
 • Přehodnocení Černobylských zón radioaktivní kontaminace, zejména čtvrté zóny a zrušení podpory lidem žijícím v této zóně. (Úspora z 52 mld. na 10,3 mld. hřiven).
 • Zlevněné jízdné pro důchodce nahradit částkou, kterou budou moci projezdit.
 • Věk odchodu do důchodu zvýšit o 5 let u mužů, o 10 let u žen.
 • Zmrazit valorizaci důchodu (už splněno).
 • Zrušit pozůstalostní penzi rodinám vojáků a policistů, pokud nebojovali v speciálních operacích. (Znáte ty podvody na Ukrajině? Místo padl, tak zahynul, nebo v ATO nikdy nebyl atd…)
 • Snížit privilegované důchody na úroveň 60 – 70 %.
 • Revidovat postup pro výpočet důchodů, vzít v úvahu nikoli velikost platu ale příspěvek na penzijní fond.
 • Po dobu krize se nebudou dávat léky zdarma lidem s hypertenzí.
 • Zrušit bezplatné stravování v nemocnicích.
 • Zavedení 18% sazby daně DPH na léky.
 • Zavede se adresná podpora na bydlení, komunální služby a palivo.
 • Horníci, kteří dostávají kompenzaci na elektřinu a plyn (tj. nemají nárok na uhlí), tuto kompenzaci nebudou dostávat v případě, že v domě je ústřední topení.
 • Snížení počtu poslanců ze 450 na 150.
 • Snížení počtu poslaneckých asistentů ze 4 na 2.
 • Snížení počtu státních zaměstnanců o 3 %.
 • Snížení příplatků zaměstnancům za dosažené vzdělání, akademické tituly, práci v divadlech a ostatních kulturních institucích.
 • Snížení počet soudců na 1,66 na 10 tis. obyvatel.
 • Úměrně s tím snížit aparát soudců.
 • Od 1. ledna nebude zvýšen plat soudců z 10 na 15násobek průměrné mzdy.
 • Zmrazit průměrnou mzdu na úroveň roku 2014 ( 2700 hřiven).
 • Snížit důchod úředníku o 373 hřiven a poslanců o 1000 hřiven.
 • Snížit a zpřísnit nárok na různé sociální dávky. Například, matkám samoživitelkám přiznávat dávky jen na základě výše jejich příjmů. To samé také při narození dítěte.
 • Početní stavy Národní gardy snížit ze 60 tisíc na 40 tisíc lidí (Pozn.: Údajně je dnešní stav 33 tisíc lidí)
 • Snížit počet policistů na 300 na 10 tisíc obyvatel.
 • Snížit počet prokurátorů na 20 na 10 tisíc obyvatel.
 • Propustit 5000 pracovníků prokuratury.
 • Snížit odchodné na maximální částku 60 900 hřiven pro vojáky, kteří jdou do důchodu.
 • Pro prokurátory odchodné zrušit úplně.
 • Vojákům zrušit kompenzaci nájemního bydlení a kompenzaci úvěrů spojených s bydlením.
 • V případě mobilizace nebude stát povolancům kompenzovat plat. To se přenese na zaměstnavatele.
 • Armádě a Národní gardě snížit prémie o 60% minimálně o 3000 hřiven.
 • Armáda nebude kompenzovat výdaje na oblečení.
 • Pro armádní civilní zaměstnance už nebude stravování zdarma.

Současné výsledky revoluce (podle západu) nebo puče (revoluce je změna systému, což se nestalo):

 • Inflace 20%
 • HDP kleslo o 10 %
 • Devalvace z 8,3 na 16 hřiven za americký dolar, pro obyvatelstvo je to oficiálně 17,16 hřiven, ale USD v žádné bance nekoupíte.
 • Stav penzijního fondu klesl o 20 mld. hřiven.
 • Na rekapitalizaci bank je potřeba 66 mld. až 100 mld hřiven.
 • Banky, dokonce i ty velké, jsou ohroženy krachem.
 • Omezené výběry úspor pro občany.
 • 100% nabídková povinnost valut státu.
 • Prudký nárůst cen všech druhů služeb – od vody a topení až po telefon.
 • Dne 1. květn se maloobchodní ceny plynu pro domácnosti zvýšily o 50%.
 • Cena vody pro obyvatelstvo zdražila od 1.června o 80,2 %.
 • Dne 1.června se zvýšila cena elektřiny pro obyvatelstvo o 10 až 40 % dle objemu spotřeby.
 • Ceny benzínu A-95 stouply z 10,91 na 18,7 hřiven za litr.
 • Vývoz zboží poklesl o 25 %.
 • Dovoz zboží klesl téměř o 40 %.
 • Státní dluh Ukrajiny dosáhl 945 mld., což je o 72 % více než před rokem.
 • Devizové rezervy na konci roku budou ve srovnání s počátkem roku na polovině, a bude celkem asi 10 miliard. dolarů, což může ve skutečnosti znamenat technický default země.
 • Národní banka prodává zlato, kterého je k dispozici pouze 14 tun.
 • Dluhy na nevyplacených mzdách se zvýšily na 4,5 násobek. S ohledem na počet zkrachovalých podniků by tato částka mohla dosáhnout výše 2,2 mld. hřiven.
 • Stovky dolů, podniků a továren bylo zavřeno nebo zničeno. Například podniky „Antonov“ a „Južmaš“ jsou na pokraji zkázy, spolu se „ZAZ“ jim poklesly prodeje o 70 až 90 %.
 • Zničené stovky kilometrů silnic, mostů, tisíce budov. Například v Lugansku je zničeno 7 000 budov, poškozeno 64 škol, 37 nemocnic a 3 000 obytných domů.
 • Objem investic do ekonomiky Ukrajiny se v roce 2014 snížil o téměř 9 miliard USD. To je polovina výše přislíbené půjčky od MMF.
 • Jaceňuk v úterý 9. prosince oznámil, že se blíží zvýšení cen sazeb pro obyvatelstvo za plyn. Poznamenal, že občané jsou povinni platit spravedlivé tržní ceny energetických zdrojů.
 • Deficit firmy „Naftogaz“ je větší než deficit státního rozpočtu a dělá 103 mld. hřiven.
 • Je zaznamenáno zvýšení počtu žádostí o vízum do EU (údajně až na desetinásobek). Zároveň v roce 2014 všechny státy EU nenápadně zpřísnily požadavky na vstup do EU. Pokud z blahobytné Polské republiky odcházelo v průměru na západ 100 tis. občanů každý rok, u Ukrajiny se dá předpokládat tlak až 300 tisíc občanů. Problém je, že možná pracovní místa obsadili Bulhaři, Rumuni a Poláci. Evropa je navíc nadále v neléčené krizi se zátěžemi jako Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie…
 • Co se týče korupce, tak žádná změna není na obzoru. Jak například zjistil novinář Nikolaj Saveljev, za možnost pracovat v ukrajinském Národním protikorupčním úřadu se po kandidátech vyžaduje úplatek ve výši 100 tisíc USD. Prezident Porošenko jmenoval miliardáře Jurija Kosjuka za svého poradce.
 • Další novinkou je zákaz koupě výrobků a zboží v LNR a DLR. Bude to považováno jako trestný čin. Kupodivu Porošenkovy továrny se to nedotýká a vesele v LNR vyrábí dál. Horší to má občan, pokud by si odtamtud dovezl uhlí. Připomeňme si slova Gennadije Moskala, který řekl: „Hlad je skvělý způsob, jak přivést Donbas zpět na Ukrajinu“. 

Kdo to způsobil současnou krizi na Ukrajině nebo jinak, kdo přiložil poslední polínko? Když tedy pomineme celkovou chybu stávajícího systému?

Nenasytnost bank, neregulovaný finanční trh USA a 5 mld. na podvratnou ‘demokratickou’ činnost na Ukrajině. Když začala v roce 2008 tzv. finanční krize, nastal propad ekonomik. Česká republika, vázaná převážně na Německo, se stálé plácá u dna. Ukrajina se celkem otřepala a vracela se k původním číslům. Byla totiž tažena stále rostoucím Ruskem.

Žádné dva ani tři roky nebude Ukrajina z krize venku. Nejde to srovnávat s ČR v 90 letech. Očekávat nějakou pozitivní ekonomickou změnu u psychicky narušené Ukrajinské vlády nelze. Kdo z vás na to má? V krizi si rozvrátit ekonomiku země, ztratit vlastní území, vybombardovat si 20 % vlastního průmyslu, rozhádat se s velkým obchodním partnerem a pozabíjet možná 10 000 lidí a asi 1 000 000 vyhnat? O čem to naši politici mluví? To už také trpí nějakou virózou?

Poslechněme si, co Jaceňuk říkal před rokem.
https://www.youtube.com/watch?v=s0bfP9itcbg

(Toto video na YouTube dnes ráno změnilo status z veřejného na soukromé – pozn. Nová republika)

Na závěr jednu poznámku. Když nějaký (prý) novinář napíše, že v rybníce ve Slavjansku je 150 mrtvol povstalců. Rozproudí se v komentářích nadávková bitva. Nikdo ale nezapne mozek a nezauvažuje, zda je táto informace vůbec pravdivá a reálná. To samé se děje se strašením Rusy. Rus tam, ponorka sem. Rus za tři dny v Praze. Rus na obloze zde. Ruská raketa tam a loďka zde. Prostě NATO je v prdeli, občané přispějte nám! Ale stačí se podívat na čísla a porovnat.

Ani náhodou nás Rusko neohrožuje. Naši „prý“ novináři by měli klást politikům otázky. Kde jsou ty tunely a penězovody v NATO? Kdo je řídí a nejvíce získává?

No, ale to nejde! Představte si, že by občané kecali do těchto peněz, nebo se ptali jak se nimi nakládá. Však stačí už jenom to, že někde ve skladu bouchnou.

A jeden vtip: Míra nezaměstnanosti na Ukrajině v září 2014 činila 1,6 % a je beze změny, ve srovnání s červencem a srpnem.

K porovnání článek z 16. března 2014.

A na závěr hodnocení Regnum.ru via Nová republika, který program nové vlády označuje za „genocidní“.