Pro některé pisálky a tlučhuby pracující v médiích

Avatar
Původní autoři

13. 1. 2015  hrad.cz
Pro některé pisálky a tlučhuby pracující v médiích, kteří rádi a urputně překrucují a vytrhávají myšlenky z kontextu v projevech našeho prezidenta Miloše Zemana……..

Na Nové republice budeme raději zveřejňovat celý projev prezidenta republiky Miloše Zemana. Tentokrát z návštěvy v Pardubickém kraji.

Datum: 12. 1. 2015

Vážený pane hejtmane, dámy a pánové

úvodem bych chtěl blahopřát ve většině případů na dálku, protože se setkáme dnes večer, těm, kdo byli zvoleni v komunálních volbách a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost a bez ohledu na to, zda byli zvoleni poprvé, nebo zda si zasloužili preferenčními hlasy důvěru svých voličů, pokud svoji funkci vykonávali již před tím. Myslím si, že v komunálních volbách je daleko důležitější konkrétní osobnost daného kandidáta než jeho politická příslušnost. Že komunální volby mají tu výhodu, že jste pod přímou kontrolou občanů, zatím co na úrovni parlamentních voleb je už ta kontrola daleko slabší. To zaprvé.

Za druhé. Samozřejmě, že než jsem sem přijel, tak jsem si prostudoval veškerá dostupná data o Pardubickém kraji. Blahopřeji Vám, že jste pod celostátním průměrem nezaměstnanosti, ale na druhé straně bych chtěl upozornit, že i u Vás jsou města jako například Hlinsko, kde je nezaměstnanost výrazně vyšší a to je také jeden z důvodů, proč jsem Hlinsko zařadil do svého programu, protože jste možná sledovali moje Vánoční poselství, kde jsem říkal, že i prezident svým malým dílem má přispět k boji proti nezaměstnanosti a to tím, že ať už při zahraničních nebo domácích jednáních se snaží získat jednak rozsáhlejší prostor pro export našich výrobků a jednak sem přilákat zahraniční investice. Nechci tuto roli přeceňovat, ale konstatuji, že existuje.

Navážu na pana hejtmana a řeknu, že si velice vážím nejen toho, že Váš rozpočet je přebytkový a mimochodem zjišťuji to u většiny měst, které navštěvuji, ale také toho, že ty dvě miliardy investic jsou vlastně něčím, co po Vás zůstane, protože když rozdáte peníze na sociální dávky, tak je to sice krásné, ale to je tak asi všechno. A vyvane to jako vítr a nezůstane nic. Když rozumně investujete, tak zanecháváte stopu v dějinách. A já si těch dvou miliard, věřím, že užitečných investic, já nesnáším aquaparky přiznávám se k této své animozitě, že když někdo postaví aquapark a pak s hrůzou zjišťuje, jak obrovské jsou provozní náklady, tak neříkám, že je to zrovna nejužitečnější investice.

Mám, přátelé, dvě hobby, která bych Vám chtěl říci. První hobby je oprava kulturních památek, takže když jsem studoval, co všechno děláte, tak je tam také mimo jiné oprava střechy hradu Lichtenburg, a druhé hobby jsou hospice. Já vím, že v Pardubicích jeden hospic je, ale proč by nebyly dva. A víte proč? Nevím, kdo z Vás byl někdy v LDNce, ale předpokládám, že mnozí ano, alespoň jednou. A tam jste viděli umírání, které je naprosto, ale naprosto nedůstojné. Protože lékaři se zoufale snaží zachránit život tam, kde už to prakticky není možné. Místo, aby jim poskytli paliativní péči, aby je zbavili bolesti a aby jim umožnili důstojný odchod ze života.
Právě proto, kamkoli přijedu, tam se ptám hejtmanů, kolik mají hospiců. Tak dobře, tady máte jeden, v Jihomoravském kraji mají dva v Karlovarském kraji a na mé milované Vysočině nemají ani jeden, což je ostuda a já jim to také neustále připomínám, například při sázení stromu, kde jsme postavili alej na počest chlapce, který ve Žďáru nad Sázavou zahynul, když bránil svojí spolužačku. Ale každý politik má své osobní preference a myslím si, že máme chránit asi dvě stě třicet chátrajících kulturních památek, už kvůli úctě k našim předkům a také kvůli tomu, že je to krajinotvorný prvek a v neposlední řadě faktor rozvoje.

A myslím si, že máme pomáhat i lidem, kteří nás už asi nikdy nebudou volit, takže nás nikdo nemůže podezřívat z toho, že to děláme kvůli tomu, abychom získali voliče, ale že máme pomáhat lidem, aby se důstojně rozloučili se životem. Mimochodem, protože jistá část české veřejnosti bez ohledu na kvalifikaci je dementní, což připomínám a vzbuzuji tím nelásku novinářů, které do této skupiny zahrnuji, tak bych Vám chtěl říci, že sem našel dementní argumentaci proti hospicům, a sice protesty proti podávání morfinu umírajícím. Morfiny, jak známo, snižují hladinu bolesti. Tento protest byl záložen na tvrzení, že podáváním morfinu vytváříme u umírajících drogovou závislost. Zamyslete se nad tímto argumentem a zjistíte, že moje poznámka o demenci lidí, kteří v tomto případě mají medicínské vzdělání, demence je nezávislá na typu vzdělání, může být dokonce i oprávněná.
Zcela závěrem mi dovolte, abych se dostal k tématu, o kterém obvykle po svých cestách do krajů vůbec nemluvím, a sice k tématu zahraniční politiky, ačkoli v tomto případě ani tak nejde o zahraniční politiku. Uvedu Vám pouze tři fakta. Před několika dny byly zavražděny zhruba dva tisíce obyvatel v okolí Čadského jezera islamistickou sektou Boko Haram. To je tatáž sekta, která asi před tři čtvrtě rokem unesla dvě stě dívek, aby je přinutila ke konverzi k Islámu. Před několika málo týdny bylo zavražděno dvě stě dětí v pakistánském Péšávaru Talibanem. A před několika dny bylo zavražděno asi deset francouzských novinářů, rovněž islámskými fundamentalisty.

Já vím, že bych teď měl radostně vykřikovat, jak se splnilo mé dlouhodobé varování před islámským extrémismem, ale já nic takového neudělám, já Vám osobně položím jednu otázku, velmi prostou otázku. Pokud nevěříme tomu, že tyto akce dělají malé, vzájemně nespojené skupinky, které jsou okrajové a které nemají valný význam, tak nemá cenu pokračovat v diskuzi. Pokud budeme předpokládat, že se jedná o dobře organizovanou celosvětovou organizaci mezinárodního terorismu, a to já předpokládám, tak si musíme položit palčivou otázku. Je strašně krásné, když v Paříži uděláme milionovou demonstraci, je strašně krásné, když všichni, včetně české vlády, včetně prezidenta České republiky, vyjádří soustrast obětem a případně vydají protestní motiv.

A já se Vás, jako lidem, kteří odpovídají za Pardubický kraj, a nikdy nemůžete vyloučit teroristický útok i na naše území, ptám, jestli je to dostatečné? Zda nenastal čas podniknout koordinovanou mezinárodní akci v boji proti mezinárodnímu terorismu, akci, do které budou zapojeny speciální jednotky, tajné služby a například i bezpilotní letouny, které se už v podobných akcích osvědčily, a že ne místo, ale vedle protestních demonstrací začneme vůči tomuto typu nábožensky orientovaného fundamentalismu konečně účinně bojovat.

Takže, protože vždy provokuji a provokuji rád a provokuji úspěšně, tak mě dovolte, abych skončil svoji řeč touto provokací. My dojatě stíráme slzy nad tím, že do Paříže přišlo milion lidí protestovat proti tomuto druhu fundamentalismu, dojatě stíráme slzy. No výborně, co uděláme dál? To je moje otázka, abych rozproudil naši diskuzi, i když jsem si vědom, že tato diskuze se téměř výlučně bude týkat problému Pardubického kraje.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.