Senátor Bernie Sanders požaduje zveřejnění textu korporátně přívětivého trans-pacifického partnerství

Avatar
Původní autoři

7. 1. 2015  Reformy
‚Pro mě je nepochopitelné, že zatímco vůdci hlavních korporátních zájmů se aktivně účastní sepisování TPP, tak zvolení činitelé této země o ní mají jen nepatrnou až žádnou znalost,‘ řekl tento senátor.S tím, jak je Kongres na pokraji schvalování tohoto kontroverzního korporátně přívětivého Trans-pacifického partnerství, tak se US senátor Bernie Sanders (I-Vt.) dožaduje, aby vedoucí obchodní zástupci Spojených států vydali plný text navržené obchodní dohody. Přívrženci tohoto paktu, který bude zahrnovat 12 národů, které reprezentují 40 procent globální ekonomiky, tlačí na proces rychlého zavedení, který by předal vyjednávací pravomoc presidentu Baracku Obamovi, který tuto dohodu podporuje. Kritici tvrdí, že TPP představuje hrozby občanským svobodám, právům pracujících, veřejnému zdraví, bezpečnosti potravin a globální finanční stabilitě.
Pro mě je nepochopitelné, že zatímco vůdci hlavních korporátních zájmů, kteří mají z této dohody shrábnout ohromný finanční prospěch, jsou do sepisování TPP zapojeni, tak zvolení činitelé této země zastupující Americký lid mají o tom, co je v ní, nepatrnou až žádnou znalost,“ řekl Sanders v dopise, který v pondělí poslal US obchodnímu zástupci Michaelu Fromanovi. „Členové Kongresu musí mít příležitost si TPP přečíst a důkladně analyzovat potenciální dopad, jaký takový dohoda o volném obchodu bude mít na Americký lid už dlouho před tím, než Senát odhlasuje, že dá presidentovi zmocnění ke zrychlenému zavedení.“

Přívrženci tohoto paktu, který bude zahrnovat 12 národů, které reprezentují 40 procent globální ekonomiky, tlačí na proces rychlého zavedení, který by předal vyjednávací pravomoc presidentu Baracku Obamovi, který tuto dohodu podporuje. Kritici tvrdí, že TPP představuje hrozby občanským svobodám, právům pracujících, veřejnému zdraví, bezpečnosti potravin a globální finanční stabilitě.

Sanders požádal Formana, aby na jeho dopis odpověděl do 16. ledna 2015. Pokud bude jeho požadavek zamítnut, tak tento senátor slíbil přednést zákon, který bude požadovat, aby jakýkoliv text jakékoliv obchodní smlouvy, o které US vyjednávají, byl zveřejněn na žádost kteréhokoliv člena Kongresu.

Navíc, pokud bude Sandersova žádost zamítnut, tak Fromana požádal, aby zformuloval právní podklad pro takovéto zamítnutí.
„Prosím vysvětlete také, proč si myslíte, že je patřičné, aby zástupci největších finančních institucí, farmakologických společností, ropných společností, mediálních konglomerátů a dalších hlavních korporátních zájmů nejenže měli k některým z těchto dokumentů přístup, nýbrž aby hráli i hlavní roli ve vypracování mnoha klíčových ustanovení v ní,“ dodal Sanders. „Současně s tím byl lid, který utrpí důsledky této dohody, od tohoto procesu odstrčen.“

Jen minulý týden Sanders sepsal esej nastiňující deset hlavních důvodů, proč se TPP musí zamítnout.

V prosinci koalice skoro 50 skupin vyzvala ministry obchodu o TTP vyjednávajících zemí, aby zveřejnili současný koncept dohody stejně jako postoje všech národů k ní. Až dosud jediné podrobnosti, které se dostaly na veřejnost, pochází z uniklých dokumentů – což představuje absenci transparentnosti, kterou Sander ve svém dopise označil jako „velice znepokojivou.“
Přeložil Miroslav Pavlíček