Šešelj v závodě s časem

Avatar
Původní autoři

Interview (vedl Stefan Karganović)
21. 1. 2015  EURASIE EXPRESS (Paříž) česky Národní listy

Interview s Vojislavem ŠEŠELJEM

Během dvanácti let, kdy byl vedle Slobodana Miloševiće nejznámějším politickým vězněm v žaláři Tribunálu v Haagu, Šešelj v tomto závodě vítězil. Tak jak přicházely, události přesvědčivě potvrzovaly jeho základní teze o profesionální zkorumpovanosti Tribunálu pro bývalou Jugoslávii, o zhoubných následcích globalizmu a západních koloniálních machinacích v Srbsku. 


Ale teď – právě když ho měl pod tlakem svých pánů za každou cenu odsoudit, nebyl schopný, aby tak učinil a formuloval alespoň jeden přesvědčivý argument, dokonce ani po nerovnocenné právní bitvě, která trvala více než 10 let, Tribunál ho nečekaně osvobodil – profesorovi Dr.V. Šešeljovi však zůstalo možná jen velmi málo času, aby konsolidoval tento svůj triumf.

Jako Hugo Chavez, Šešelj vážně onemocněl rakovinou, která se objevila po nevysvětlených okolnostech. Počty Tribunálu a jeho pánů (gazdů) jsou zřejmé: ještě jedna smrt vysokého profilu pod jeho dozorem, jako byl případ Miloševiće, by představovalo vážnou hanbu.- Potom co vězněný holýma rukama zbořil bezohlednou mašinerii Tribunálu, profesionálně důvěryhodné odsouzení bylo sotva možné.

Ale není to ani osvobozující rozsudek v prospěch člověka, který představuje politickou hrozbu číslo 1 západním a globalistickým zájmům v geopoliticky klíčovému Srbsku. Rakovina v játrech s prognózou od tří do šesti měsíců, ať už byla vyvolána zevně nebo zevnitř, představuje ideální řešení, které by i Pontský Pilát bez zdráhání schválil. Ať se vrátí do Srbska, ať tam zvíří duchy, ale očekává se, že brzy opustí kraje tohoto světa za okolností, po kterých si jeho věznitelé snadno umyjí ruce. Případ se uzavírá, není nutné psát rozsudek, který by dopředu byl odsouzen jako směšný.

Potíže, s kterými se setkává každý, který by chtěl svrhnout poslušný loutkový režim, který působí uvnitř neokoloniálního systému utvořeného v Srbsku po „barevné revoluci“ 5.ř íjna 2000 – jsou obrovské. V položeném Srbsku po říjnovém převratu použití konceptu „dominace v plném spektru“ dosáhlo vrcholu. Západní zpravodajské služby penetrují oficiální instituce, vládnou jim zevnitř. Agenti cizího vlivu pronikli do všech prostředků veřejného informování a do každé póry veřejného života. Dobře financované NGO (nevládní organizace) určují hranice povolovaného uvažování a beztrestně pronásledují každého, kdo se jim vzepře.

Srbský národ, který před pouhými patnácti lety statečně odrazil útok NATO agresora, je dnes skleslý, rozčarovaný, ztratil hlavu. Jeho tep je sotva hmatatelný. Jeho jediná naděje, aby ožil je aby poctivě šel naproti rozhodnému člověku, který se jako nesporný vítěz vrací z útrob šelmy, z Haagu, kde zabil jednu z nejkrutějších manifestací saně, která se dala do pohybu, aby zničila Srbsko.

“Nechceme do Evopské unie” – heslo Šešeljovi Srbské radikání strany. 
Už víte, proč byl dr. Šešelj pronásledován a vězněn?!

A.) Dr. Šešelji, jaký je váš status v této chvíli? Podmínečně jste propuštěn kvůli svému zdravotnímu stavu, zatím co se čeká na rozsudek. Máte nějaké plány, jak rozvinout politické aktivity?

Mne doslovně vyhnali od Tribunálu v Haagu. Kdyby měli jedinou příčinu, dávno by mě odsoudili. Nemohli, protože mě nemohli dostat do spojitosti ani s jedním válečným zločinem a zločinem proti lidskosti. Já jsem z Haagu přišel bez jakýchkoli podmínek a pochopitelně jsem se hned začal zaměstnávat politikou. Vlastně jsem jenom pokračoval, protože jsem ani v Haagu s politikou nepřestal. Politika je pro mne nejlepší léčba.

B.) Bylo vám umožněno něco, co Miloševićovi bylo zamítnuto. Proč se to stalo, podle vašeho mínění?

Moje propuštění na dočasnou svobodu není v žádné spojitosti s mým zdravotním stavem. Jednoduše řečeno, oni už nevěděli, co mají se mnou dělat. Rozhodil jsem Tribunál v Haagu, ukázal jsem na nesmyslnost politické obžaloby, která byla proti mně vznesena ještě v 2003. Strhnul jsem masku obžaloby a jejich lživých svědků. A co mohli udělat ? Vyhnat mě ze Scheveningenu, a to i udělali 12.listopadu 2014.

C.) Zabili Miloševiće úmyslně? Můžete, pane Šešelji,vyjádřit své mínění o tom? Jaké byly vaše vztahy s Miloševićem?¨

S Miloševićem jsem byl v různých vztazích. Byl jsem proti němu, když uskutečňoval chybné politické tahy. Byl jsem jeho politickým protivníkem a on mě kvůli tomu zavíral. Když hájil zájmy lidu, měl mou podporu, ale nikdy jsme nebyli přátelé. Přáteli jsme se stali teprve v Haagu. Milošević byl jeden ze Srbů, který svůj život skončil u tribunálu v Haagu. Oni jsou zodpovědní za jeho smrt. Při nejmenším proto, že mu nezajistili odpovídající zdravotní péči.

D.) Jaké byly podmínky života ve vyšetřovací vazbě?

Scheveningen je holandské vězení a část toho vězení je pronajat Spojeným národům pro potřeby Tribunálu v Haagu. O podmínkách života ve vyšetřovací vazbě těžko co říci. Vyšetřovací vazba je vyšetřovací vazba.

E.) Jaké byly vaše vztahy s ostatními zadržovanými Mezinárodním trestním tribunálem? Kromě jiných s Albánci Haradinajem a Limajem?

Ve vyšetřovací vazbě jsme byli ve zvláštních okolnostech. Člověk se tomu musí přizpůsobit. S lidmi, s kterými jsem byl na stejném poschodí, jsem měl korektní vztahy. S některými jsem hrál šachy, s někým preferans nebo jiné karetní hry. Ale nejvíce jsem se bavil s lidmi, kteří rádi četli knihy. S nimi jsem měl nejvíc témat pro rozhovor.

F.) Je možné podmíněné propuštění na svobodu pochopit jako náznak konečného rozsudku?
Zda bude a kdy bude vynesen rozsudek, to mě nezajímá. Já se tam dobrovolně vracet nebudu. Byl jsem jim k dispozici dvanáct let a měli dost času vynést rozsudek. Nařídí-li můj návrat do Haagu, tak mě budou muset zatknout Tomislav Nikolić (prezident Srbska) a Aleksandr Vučić (premiér Srbska), kteří byli mými nejbližšími spolupracovníky a ‘spoluviníky’ v případných válečných zločinech.

G.) Je nějaká spojitost mezi tímto rozhodnutím o podmíněném propuštění a cestou Srbska k integraci do Evropské Unie?

Jistě že není, ale Srbská radikální strana a já uděláme vše, co bude v naší moci, abychom zastavili zhoubnou cestu Srbska do Evropské unie. Evropská unie je zlo a existuje, aby utlačovala malé státy a národy. My se postavíme proti tomu zlu a pro to budeme používat všechny demokratické prostředky, které jsou k dispozici.

H.) Co soudíte o Mezinárodním trestním tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), když jste se s ním seznám „zevnitř“?

Já jsem věděl před odchodem do Haagu, že  ICTY (haagský tribunál pro bývalou Jugoslávii – pozn. NR) je americká agentura, že je to nelegální soud a že byl utvořen, aby se tam hlavně odsuzovali Srbové, aby je prohlásili za odpovědné za zločiny v teritoriu bývalé Jugoslávie a aby se odvrátila pozornost od USA a velikých západních mocností, které jsou ve skutečnosti odpovědné za krvavý rozpad bývalé Jugoslávie. Já jsem o tom mluvil ještě před odchodem do Haagu, mluvil jsem o tom i během soudu a můj názor se nezměnil. Jsem hrdý, že se mi podařilo strhnout masku před světovou veřejností z toho tak zvaného soudu.

I.) Co myslíte o nynější politice srbské vlády, v jejímž čele jsou bývalí radikálové (členové radikální strany), kteří se odtrhli v 2008, aby formovali Srbskou pokrokovou stranu.

V roce 2008 proběhl pokus o puč v Srbské radikální straně. Mnoho peněz bylo investováno do toho projektu a utvoření Srbské pokrokové strany, pomohl i tehdejší režim Demokratické strany, na jejímž čele byl Boris Tadić. My jsme věděli, že Západ potřeboval takovou stranu, aby vykonala nejšpinavější práce v Srbsku. Aleksandr Vučić a Tomislav Nikolić ukázali, že jsou připraveni, když se jedná o Kosovo a Metochiji, udělat i to, co se Boris Tadić neodvážil provést. A udělali to. Spolu s Ivicou Dačićem podepsali Bruselskou dohodu a fakticky Kosovo a Metochiji předali do šiptarských rukou. Kvůli tak zvané evropské cestě přivedli stát a lid do stavu ekonomické krize a společenské bídy. Oni vedou zrádcovskou a poddanou politiku, proti které bude Srbská radikální strana bojovat všemi přípustnými prostředky. Západ Vučiće a Nikoliće využije a odhodí je jako toaletní papír. Jejich role je jednorázová, a ti, kteří je přivedli k vládě, už je odepsali. Jejich politický konec se už tuší.

 Bělehrad připravil dr. Šešeljovi bouřlivé uvítání již na letišti

J.) Co si myslíte o nedávném sbližování srbské vlády s Ruskem, obzvláště o plynovodu Jižní proud, proti čemuž byl Brusel, a o sankcích proti Rusku, ke kterým se Srbsko odmítlo připojit?

Vláda Aleksandra Vučiće se pokouší sedět na dvou židlích. Jejich základní určení je Evropská Unie, a spolupráce s Ruskou federací je neupřímná. Budou-li donuceni, zavedou sankce proti Rusku, protože jsou exponenti Západu. Ohledně Jižního proudu, Srbská radikální strana chápe, že to je nejlepší smlouva, kterou Srbsko uzavřelo a i když Jižní proud nebude postaven, máme významný ekonomický užitek z té smlouvy.

K.) Domníváte se, že by Srbsko se mohlo připojit k celní unii s Ruskem, zatím co by se současně tak či jinak připojilo i k Evropské unii?

Přimlouváme se, za co nejbližší spolupráci s Ruskou Federací a jsme protivníky Evropské unie. Výkonný výbor Srbské radikální strany přijal i rezoluci o rozpuštění Evropské unie. Srbsko má smlouvu s Ruskem o volném obchodu a tuto dodnes ani jeden režim plně nevyužil, i když by Srbsko z toho mělo veliký ekonomický užitek. Přimlouváme se za Celní unii s Ruskem, za členství v Organizaci o kolektivní bezpečnosti, jakož i za všechny další druhy spolupráce. Spolupráce s Ruskou Federací by posílila Srbsko v každém ohledu. I politicky, i ekonomicky, i kulturně…


  Návrat nemocného dr. Šešelje do Srsbka se stal demonstrací odporu proti NATO, USA a EU

L.) S jakými politickými silami v Srbsku můžete počítat, kolik vám poslanců Srbské radikální strany zůstalo věrných?

Srbská radikální strana je ve fázi vážné konsolidace místních výborů. Jsme otevřeni pro všechny, kteří v omylu opustili naši stranu a přistoupili k Srbské pokrokové straně a očekáváme, že se k nám připojí všichni upřímní vlastenci, protože Srbská radikální strana je jediná patriotická (vlastenecká) alternativa v Srbsku.

 “I Kosovo i Rusko” – jasný politický program Srbské radikální strany a dr. Vojislava Šešelje
 

M.) Máte úmysl připojit se k vlasteneckým silám opozice, které jsou nakloněné k spolupráci s Ruskem (DSS a Dveri)?

Budeme mluvit se všemi seriozními lidmi. Dveri ještě stále nejsou registrované jako politická strana a DSS se rozdělila na více stran. Ta, kterou vede Sandra Raškovi Ikić je výplodem Aleksandra Vučiće a s ní nemáme o čem si povídat. Ale s Nenadem Popovićem, Slobodanem Samardžićem, Sinišou Kovačevićem můžeme hovořit. Je ještě předčasné o tom mluvit. Naší představou je, že každá strana má jít k volbám samostatně, a aby se koalice tvořily teprve po volbách.

N.) Má vaše osvobození vnitropolitické motivy?
Mé dočasné propuštění na svobodu nemá žádný vnitropolitický motiv, ale následky na politické scéně Srbska má. S vážností se chystáme organizoval setkání po Srbsku, abychom lidu vysvětlili zhoubnost vlády Aleksandra Vučiće a Tomislava Nikoliće. Jsem přesvědčen, že už v roce 2015 zajistíme mimořádné parlamentní volby a že na těch volbách získáme. Já jsem už objel veliký počet měst v Srbsku. Tam jsem hostem místních medií, a v obecních výborech mě vítá veliký počet lidí. Nálada lidu k Srbské radikální straně je zjevná, nehledě na skutečnost, že mi Aleksandr Vučić zcela uzavřel veškerá celostátní media.

 
Článek z portálu Srbského Kulturního Klubu, Novi Sad (skulturniklub@gmail.com)

Prof. Dr. Rajko Doleček, DrSc., přeložil pro www.ceskenarodnilisty.cz