Tak nevím, nemáme my přívětivost k fašismu nějak geneticky zakódovánu?

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
8. 1. 2015

Porovnání bombastické vlny pohoršení a pobouření s vyjádřeními solidarity a soucítění v masmédiích, po celé Evropě, vyvstává otázka, kde tohle soucítění a všechno ostatní bylo zalezlé, po té, co v Oděse hořeli a uhořeli lidé, kteří se ničím se neprovinili a ti co se snažili utéct, byli fašounskými teroristy ubiti železnými tyčemi. Zřejmě pro Evropu nejsou teroristé jako teroristé.

Místo volání Aláh akdbar, se ozývá „Národe! Věz! Moskva, Polsko, Maďaři, židovstvo – jsou tvoji nepřátelé. Likviduj je! Likviduj Židy, Poláky, komunisty, nič je bez milosrdenství…”. Zamlčme to, popírejme a úpěnlivě zapírejme. A poplivejme prezidenta, že tohle považuje za špatnost a hlavně za to, že si toho povšimnul.

Připomeňme si počáteční nástup německého fašismu, nástup, „někde a někým“ dokonce podporovaný a připomeňme si především to, co z toho všechno vzešlo. Shlédněme v této souvislosti záznamy lednového pochodu v Kyjevě, řvoucí dav se zářícími pochodněmi a fašistickými symboly a vezměme na vědomí nárůst zřetelných, prokazatelných projevů fašismu na Ukrajině. Projevů dnes již na Ukrajině běžných i všedních. Děje se snad v Rusku propagace fašistických symbolů a fašistických hrdinů, s veřejnou podporou prezidenta Putina? Jak to, že verbální útoky vůči Putinovi a Rusku nejsou nikde podepřeny žádnými fakty, se záznamy fašistických iniciativ jsoucích k mání a evidentně dějících se na Ukrajině?

CO vlastně při daných faktech a souvislostech vůbec chce židovská obec v ČR, vyjádřit prohlášením:
„„Vzhledem k současné politické situaci považuje Federace židovských obcí v ČR za nevhodnou návštěvu prezidenta Putina na vzpomínkových akcích u příležitosti Dne obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 27. ledna 2015 v Praze a v Terezíně… Přejeme si, aby veřejnost věděla, že s jeho pozváním do Prahy nemá Federace židovských obcí v ČR nic společného.“

Dlužno dodat nevhodnou návštěvu prezidenta Putina, prezidenta nástupnického státu, tedy toho státu, který měl jednoznačně nejvyšší podíl na osvobození židů z koncentračních táborů a zamezení konečného řešení židovské otázky.

A tak mne napadlo, zda Federace židovských obcí v ČR, tak trošíčku rovněž nepovažuje Stefana Banderu, za ukrajinského národního hrdinu, dnešní demokratický symbol toho jedině správného, mírotvorného a svobodomyslného, vysoce žádoucího odporu proti Putinovi. A taky ještě, jak vzdálená je asi doba k popření holocaustu Federací židovských obcí v ČR.

Mimo jiné se zamýšlím, kde byl velkohubě ostrý Zaorálek s tím jeho nejostřejším odsouzením teroristů – „ hrdinů Oděsy“, když upálili a ubili železnými tyčemi zhruba 50 pokojných demonstrantů, kteří nezabili ani nezranili jediného člověka, Ukrajinců, jejichž jediným zločinem bylo, že nesouhlasili s pučisty v Kyjevě.

A tak mne i zásluhou masmédií, v souvislosti s tím vším a hlavně v souvislosti s tolerancí a přívětivostí k ukrajinskému fašismu napadá, že nenávist vítězí nad láskou a tisíckrát opakované lži nad pravdou.