Ukrajina potvrdila únik radiace v Záporožské jaderné elektrárně

Avatar
Původní autoři

1.1.2015 LifeNews

Oficiální zprávy uvádějí, že Tisková služba Záporožské jaderné elektrárny (ZaJE) skrývá pravdu o nehodě na 6. energobloku.


Ukrajinští jaderní energetici desinformovali veřejnost a média o skutečném stavu věcí v Záporožské JE. Na internet umístili přehledy Státní služby pro mimořádné situace (GSČS) z 28. a 29. prosince, které vyvracejí ujištění vedení ZaJE, že šestý energoblok byla uvedena do provozu ve večerních hodinách dne 28. prosince. Kromě toho, aktuálně měřená úroveň záření v závodě byla 16 krát vyšší než stanovuje norma.

Oba dokumenty jsou adresované náčelníku GSČS Ukrajiny v Záporožském regionu – generálmajoru Civilní obrany Lepskému. Ve svodce z 28. prosince se uvádí, že v šest hodin ráno v ZaJE z důvodu poškození systému ochrany transformátoru způsobil havárii systém ochrany generátoru 6. energobloku.

V 6 hodin ráno 28. prosince v Záporožské jaderné elektrárně je v provozu pět energobloků (1,2,3,4,5) …  celková kapacita 4278 MW, radiační pozadí – 4,90mkSv/hod, SVJaP – 4,76 mkSv/hod, – 16.3 krát převyšuje platnou normu – píše se v bulletinu.

Připomeňme si, že Tisková služba ZaJE a zástupci “Energoatomu” hlásili v odpoledních hodinách 28. prosince nouzovou situaci s tím, že záření pozadí v hygienickém pásmu kolem elektrárny zůstává v normě. Poté šéf ukrajinského ministerstva energetiky Dmytro Demčišin uvedl, že oprava energobloku si vyžádá i několik dní.

Nicméně již večer 28. prosince Tisková služba ZaJE ohlásila dokončení oprav, a že havarované zařízení je opět připojeno k síti.

“28. prosince 2014 ve 22 hodin 35 minut jednotka číslo 6 ZaJE po odstranění poruchy je připojena k síti. Zvyšuje se kapacita …” píše se v prohlášení na oficiálních stránkách JE. Tam také uvádějí, že záření pozadí v blízkosti stanice odpovídá přirozenému pozadí.

Avšak svodka GSČS z 29. prosinec zcela vyvrací toto prohlášení jaderných energetiků. Dokument říká, že ze šesti energobloků nebyl v pondělí šestý připojen, a že celková kapacita zůstala na úrovni předchozího dne a úrovně radiace v okolí jaderné elektrárny a ukládání radioaktivních materiálů (rusky SVJAP) vzrostly.

V 6 hodin ráno 29. prosince v ZaJE pracuje pět jednotek (1,2,3,4,5), … v 6 hodin ráno 28. prosince byla šestá jednotka odpojena od jednotného energetického systému … Celková kapacita jaderné elektrárny byl 4278 MW, záření pozadí – 5.05 mkSv/hod, radiace pozadí – 4,91 mkSv/hod. – Překročení 16,8 krát – konstatuje ukrajinská GSČS.

Připomeňme si, že první kdo informoval o čtrnáctinásobném překročení normy radiace pozadí na ZaJE 28. prosince večer byl místopředseda parlamentu Doněcké lidové republliky Dennis Pušilin. Únik radiace vysvětlil pokusem ukrajinských jaderných energetiků nainstalovat do bloku palivové tyče vyráběné americkou firmou Westinghouse.