Vitalij Kličko – problesky rozumu

Avatar
Původní autoři

3. 1. 2015, zdroj: rusdozor, Starosta hlavního ukrajinského města Kyjeva Vitalij Kličko dal rozhovor novinám “Argumenty a fakta” a vyslovil myšlenky, které udivily prakticky všechny neočekávanou rozumností…

Jak řekl kyjevský starosta, ukrajinským lži-patriotům je nutno okamžitě přestat dávat peníze na “hrdinské” trestné prapory, svými činy vyvolávajícími krutou nenávist obyvatel Novorossie.

Kličko řekl:
Je bolestivé vidět, jak každý den v Donbasu umírají lidé, děti, staří. Umírají nejen od granátů a střel, ale i hladem a zimou.

Kličko míní, že ukrajinská média a “ministerstvo pravdy” v Kyjevě a Ukrajině jednohlasně lže občanům o tom, co se děje na Donbasu, kde stovky tisíc lidí byly donuceny opustit své domy, zachraňujíc se před střelami a granáty ukrajinské armády. Jak se říká, prozření přišlo náhle.

V rozhovoru se Kličko také přiznal, proč se zkoušel dohodnout s tehdejším prezidentem Janukovičem. Kličko přiznal, že si přál, aby se “neprolila krev a neumírali lidé”. Očividně, jeho přání bylo málo a teď starostovi Kyjeva je “těžko vysvětlovat lidem, proč jejich synové a bratři zahynuli a on zůstal živ”.

Kličko se také vyjádřil o svém pohledu na zastavení války v Donbasu. Počítá, že je nutné přestat dávat peníze “dobrovolnickým” trestným praporům a neprodleně se jim musí odebrat výzbroj. Pak se stupeň napětí sníží. Krom toho, podle Klička, bezodkladně se musí přejít od vojenského řešení konfliktu k mírovému dialogu všech stran.
V principu rozumné, nicméně ouvej, názor starosty Kyjeva Vitalije Klička je teď neslišitelným hlasem v pustině v podmínkách vítězné “strany války”. A možná se ta slova obrátí proti němu samotnému…
(překlad: P. Ďoubalík)

pozn. NR: za normálních okolností by ten rozhovor byl docela nezajímavý. Přece je jasné, že by neměli hynout lidé, že by se extrémistům neměly dávat zbraně a platit žold, že jedině jednáním se dají problémy řešit… Řekl to ale Kličko, v podmínkách, kdy si o svobodě projevu v Kyjevu nelze dělat pražádné iluze. Pak je to naopak pořádná jiskra naděje!