Zvýšil se počet Rusů, kteří se domnívají, že kritika ze Západu je neobjektivní

Avatar
Původní autoři

13. 1. 2015    zdroj
Výsledky sociologického průzkumu ukazují, že Rusové nebudou brát v úvahu kritiku Západu, protože se chová vůči Rusku nepřátelsky. Pouze 27% občanů se domnívá, že by Rusko mělo věnovat pozornost kritice ze strany Západu, avšak před osmi lety to bylo 46%. Vyplývá to z průzkumu “Levada center.

” V novinách Vedomosti bylo uvedeno, že 43% respondentů, kteří nechtějí poslouchat kritiku, se domnívá, že Západ se obecně staví vůči Rusku nepřátelsky, 40% respondentů je přesvědčeno, že Západ se snaží Rusko oslabit jako konkurenta.

87% respondentů je přesvědčeno, že Západ se staví do pozice nepřítele Ruska, 46% z nich to připisuje tomu, že Západ se chce dostat k našim (pozn. překl.: ruským) přírodním zdrojům, 43% si myslí, že Západ se jednoduše Ruska bojí.

Podle 47% respondentů by se v nových podmínkách měla Moskva zaměřit na posílení vztahů s Čínou, pouze 12% si přeje, aby se rozvíjely vztahy se zeměmi Společenství nezávislých států. Experti poukazují na to, že Čína nyní slouží jako protiváha Západu; pokud se jí v minulosti lidé báli a mínili, že v budoucnu budou ekonomiky nesouměřitelné (zejména byly takové nálady zaznamenány u úředníků), nyní se postoj změnil.

Připomeňme si, že průzkum provedený “Levada center” v prosinci r. 2014 ukázal, že Rusové v současné napjaté politické a ekonomické situace považují za důležitější pořádek v zemi, ne dodržování lidských práv.

Za svrchované postavení veřejného pořádku se vyjádřilo 62% respondentů, zatímco 29% upřednostnilo liberální hodnoty. Ve srovnání těchto ukazatelů za předchozí rok jsou hodnoty odlišné od nynějších – 55% a 38%, informuje “Interfax”.

Mezi lidskými právy jsou nejvýznamnější právo na život (65%), na bezplatné vzdělání, zdravotní péči, na zabezpečení ve stáří a nemoci (64%).

Polovina respondentů obhajuje právo na nedotknutelnost soukromí a příbytku (50%), stabilní a dobrý výdělek (43%) a vlastnictví (39%).

Dotazovaní vyjádřili své názory na to, co tato práva garantuje. 42% z nich se spoléhá na reálně existující zákony, stejný počet na patřičné představitele státní moci v zemi.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová