70 let po osvobození od fašismu a války: Za novou politiku uvolňování napětí, ne přípravě na válku!

Avatar
Původní autoři

21. 2. 2015      zdroj
Výzva Spolku antifašistek a antifašistů Berlín

8.května 1945 byla celá Evropa osvobozena od zločinného systému německého fašismu a jeho války. Předtím padlo za oběť nacistickému teroru, holocaustu a ničivé válce 55 miliónů lidí. Milióny lidí zaplatily za německou touhu po světovládě nepředstavitelným utrpením.

Původci a ti, kteří měli z loupeživé a ničivé války prospěch, byly německé banky a koncerny, především chemický a zbrojařský průmysl. Německé hospodářství profitovalo z arizace a využívání vězňů z koncentračních táborů, z nucených prací a také z drancování obsazených zemí. Je nepředstavitelné, kolik by to stálo dalších obětí, kdyby fašismus nebyl poražen a zničen. Proto my, dnes žijící, vděčíme za základ života v míru, svobodě a jeho mnohotvárnosti vítězům 8. května.

Spojenecké ozbrojené síly, mezi nimiž daleko největší tíhu války v Evropě musela nést Rudá armáda, jsou také našimi osvoboditeli. Ocenit jejich roli, roli odporu v Německu a zemích, obsazených wehrmachtem, potvrdit historickou pravdu o příčinách a důsledcích fašismu je dodnes nezbytnou povinností. Vzhledem k německé zodpovědnosti za obě války 20. století se musí historická konsekvence, aby z německé půdy již nikdy nevzešla válka, bránit a předávat dalším generacím.

Přes tíživou politickou konstelaci následovala po vítězství nad fašismem v Evropě dlouhá perioda míru. Touha národů vytvořit po dvou vražedných válkách trvalé mírové vztahy a nastolit demokratické poměry přinesla své plody. Tato doba skončila válkou v Jugoslávii, na které se opět podílelo i  Německo. Tento opětovný vstup Německa do řady zemí, které vedly válku, byl zřejmý průlom do poučení z novějších německých dějin. Dnes se německé zbraně – a často i německé vojsko – opět podílejí na většině válek ve světě.

Připravenost prosazovat „německé zájmy“ vojenskými prostředky se stala proti vůli většiny obyvatelstva politickou praxí vládnoucích kruhů. S velkou obavou vidíme, že současná krize na Ukrajině žene Evropu na pokraj nové války. Na tomto vývoji mají značnou vinu německá vláda, EU a NATO. Proti smlouvě 2+4 se NATO a EU krok za krokem rozšířily k dnešním hranicím Ruska. Vtažením Ukrajiny do strategie EU a NATO se vytvořila výbušná situace.

Ne jako zprostředkovatelé, ale jedna strana konfliktu jednají NATO a EU s Ruskem jako se staronovým nepřítelem, proti kterému vystupují s propagandou, vyhrožováním a sankcemi. Požadujeme okamžité ukončení této nebezpečné politiky.

V 70. roce osvobození od fašismu má spolková vláda historickou zodpovědnost nastolit novou politiku uvolňování napětí s Ruskem, ve které se bude brát ohled na bezpečnostní zájmy všech zúčastněných. Připomínat si 8. květen 1945 znamená dnes více než kdy jindy zajistit mír v Evropě. Silné mírové hnutí musí vyvíjet tlak na porozumění a odzbrojení místo štvaní a vývozu zbrojení.

Jako antifašisté budeme toto poučení z dějin prezentovat veřejnosti na různých akcích okolo a 8.5. po celé republice. A vyzýváme všechny demokratky a demokraty, zejména mladé lidi: Připomínejte mnohými regionálními a místními akcemi osvoboditele a velké naděje osvobozených po celý rok.

Již nikdy fašismus – již nikdy válka!

(70 Jahre nach der Befreiung von Faschismus und Krieg: Für eine neue Entspannungspolitik, nein zur Vorbereitung auf den Krieg !   Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Berlin, 28.1.2015)

Pro Novou republiku přeložila Mgr. Zdeňka Holešová