Ódy na „růst“ jsou z jiného světa.Většinu Ameriky dusí harpagonská dieta.

Avatar
Původní autoři


Paul Buchheit,americký profesor
11. 2. 2015     Střípky ze světa
„Média slaví ´ekonomický růst´, nová data však ukazují, že většina Američanů přežívá nadoraz,“ namítá Paul Buchheit z DePaul University. Edituje UsAgainstGreed, PayUpNow a RappingHistory. Napsal knihu American Wars: Illusions and Realities. „Podle všech měřítek lidských potřeb“ – píše teď na portálu alternet – „žije v nouzi celá polovina naší země“. „Poslední průzkum Bankrate zjistil, že dvě třetiny Američanů nemají našetřeno ani na opravu za 500 dolarů či lékařskou pohotovost do bytu za 1.000 dolarů. Tematické šetření agentury Pew došlo k závěru, že ve Spojených státech má víc než polovina domácností méně disponibilních úspor, než dají měsíčně dohromady.“ A „jejich VEŠKERÉ úspory – včetně těch na starobní důchod – se rovnají jen asi čtyřem měsíčním platům“. Úspory „mladých dospělých“ – stálo nedávno ve Wall Street Journal – jsou přímo v „čistém minusu“.

V letech 2007 – 2013 se „medián majetku americké domácnosti snížil o šokujících 40 procent“. Čisté jmění spodní půlky škály je tak „záporné (díky dluhům)“. A „plných 60 % domácností toho vlastní méně, než 94 nejbohatších jednotlivců“.

„Majetek poloviny černošských domácností nečiní ani 11.000 dolarů“. V případě těch „hispánských ani 14.000 dolarů“. „Medián čistého jmění bílých domácností se pohybuje kolem 142.000 dolarů.“

„Oficiálním kritériím chudoby vévodí ceny potravin z 50. let. Jenže ceny potravin se zdvojnásobily jen od roku 1978, ceny bydlení ztrojnásobily a poplatky za vysokoškolské studium jsou dražší jedenáctkrát. Náklady obživy dítěte se v letech 2000 – 2010 zvýšily o 40 procent.“

Nehledě na jistou úlevu, již přinesla ´Obamacare´, rostou i účty za zdravotní péči. Příjmový medián domácností klesá už od roku 2000. Celých „95 procent přírůstku příjmů od roku 2009 připadlo na 1 procento těch nejbohatších“.

Příjmové nůžky rozevírá perverze, nemající obdoby. Není jen čarou, dělící „šéfy a personál“. Bavlnku spekulačního „kasina“ – a suterén obslužných profesí. Počínaje „recesí totiž klesá, hlavně na severovýchodě, i mzda za práci, jež střední třídu chránívala před nouzí – ve školství, stavebnictví, sociálních službách, dopravě i v administrativě“.

„V celostátním měřítku jsou nově vzniklá pracovní místa placena o 23 procent méně, než ta zaniklá.“ A „příjmy nejhůř placených zaměstnanců“ – v „domácích službách i některých profesích ve zdravotnictví a gastronomii“ – „klesly o 6 až 8 procent (třebaže celkově v roce 2014 o 2 procenta vzrostly)“.

„Přes polovinu žáků veřejných škol je chudých tak, že mají nárok na dotované obědy.“ „Počet dětí na potravinových známkách se od recese zvýšil o skandálních 70 procent.“ Statistika, nazvaná Jak žije pracující Amerika (State of Working America), uvádí, že „v nouzí žije téměř polovina všech šestiletých dětí černé pleti“.

„Ódy na ekonomický boom jsou z jiného světa,“ píše americký profesor.