Do Národního centra obrany RF byli pozváni vojenští atašé zemí NATO

Avatar
Původní autoři

23.3.2015  NGOO
Uskutečnilo se vyhodnocení výsledků připravenosti Ozbrojených sil Ruska. Závěry velkých cvičení, která proběhla po celé zemi, byly oznámeny v sobotu v 15 hod. moskevského času. Ale ještě předtím byli do Národního centra obrany – vysoce utajeného zařízení – pozváni zahraniční vojenští atašé, včetně těch ze zemí NATO. Taková otevřenost ruských vojáků je ohromila stejně jako samotná cvičení.
S pomyslným nepřítelem vojenské jednotky bojovaly šest dní. 80 tisíc vojáků a důstojníků bylo povoláno na vyhlášený poplach v pondělí.

Prověřit bojovou připravenost – tak zněl příkaz vrchního velitele. Cvičení se zúčastnila Severní flotila, řada vojenských okruhů a výsadkového vojska. O manévrech Moskva informovala partnery v OBSE, i když to nebylo nutné, neboť množství techniky a personálu nepřekročilo mezinárodní standardy.

Výsledky cvičení byly v sobotu předvedeny v Národním centru obrany. Hlavními posluchači byli desítky vojenských atašé, kteří pracují v Rusku. Část z těchto diplomatů byli zástupci zemí NATO. Jejich pozvání na velitelské stanoviště je mělo uklidnit, protože Severoatlantická aliance vždy velmi podrážděně reaguje na vojenská cvičení uvnitř ruských hranic. Přitom si nelze nepovšimnost, jak NATO posiluje své aktivity v Evropě, zejména v jejích východních regionech.

„Země NATO provádějí cvičení. Vaše letadla létají podél ruských hranic. Vaše lodě se pohybují velmi blízko pobřeží Ruska. Přesto se ve věci vašich cvičení nechováme hystericky. Vy sami sebe zastrašujete a vytváříte horory. Takže vám zodpovědně dnes oznamuju, že se nechystáme nikoho napadnout. My to prostě nepotřebujeme. Chtěl bych však zdůraznit, že v závěru loňského roku prezident Ruské federace Vladimír Vladimírovič Putin schválil novou verzi ruské vojenské doktríny. Tento dokument je čistě defenzívní a jeho cílem je zajistit národní bezpečnost Ruska v měnících se podmínkách. Neohlášen é prověrky ozbrojených sil se staly efektivním prostředkem zvyšování jejich bojové připravenosti a staly se běžnou rutinou života ozbrojených sil. Prováděli jsme je a budem tak činit i v budoucnosti,“ – řekl náměstek ministra obrany Anatolij Antonov.

Raketový systém „Točka-U“ zničí velitelské stanoviště nepřítele. Střelby probíhaly v Primorském kraji. V tutéž dobu na druhém konci země v Kaliningradské oblasti se slétávají letadla vzdušných sil. Bombardéry Su-34 a modernizované Su-27 zničily imaginárního protivníka.

Nejdůležitější a nejobtížnější část manévrů probíhala v severních zeměpisných šířkách, protože oblastí za polárním kruhem se cvičení týkala také. Poprve se jich zúčastnila i motostřelecká brigády z Murmansku. Na pomoc jim byli povoláni výsadkáři z Ivanova. Kvůli obraně hranic je přepravili do Nové země a Země Franze Josefa.

„Musíme být připraveni adekvátně reagovat na celé spektrum současných výzev a hrozeb naší zemi, a to i v arktických oblastech, kde Rusko už tradičně prezentuje své národní zájmy a které musí být chráněny. Hodnotili jsme reálné možnosti sil Severní flotily vzhledem k zabezpečení ruské Arktidy. V rámci cvičení byly testovány otázky přepravy vojska na velké vzdálenosti a ochrana státních hranic Ruské federace na souši, ve vzduchu i na moři,“ – informoval náčelník Hlavního operačního velení Generálního štábu ozbrojených sil RF Andrej Kartapolov.

To také byla závažná prověrka systému řízení. Zatímco venku probíhalo cvičení, v Národním centru obrany – svatyni ruské armády – bylo horko. Je to vysoce strategický objekt a cizí sem nemají přístup. Takže sobotní návštěva zahraničních atašé je naprosto unikátní událostí. Byli zde poprvé. Dívají se stranou a pod dojmem exkurze se jim těžko mluví.

„Dovolte mi mluvit anglicky, protože rusky umím jen pár slov. Jménem celého diplomatického sboru děkuji za možnost navštívit toto centrum. Mám-li být upřímný, na mě to učinilo velmi silný dojem – jeho možnosti a jeho funkčnost jak pro kontrolu ozbrojených sil, tak i pro organizaci vzájemné koordinace. Vyzdvihuji, že naše dnešní návštěva je dalším důležitým krokem k dosažení větší transparentnosti našich vztahů,“ – řekl vojenský atašé velvyslanectví Německa v RF Reiner Schwalbe.

„Tato stavba je to nejuzavřenější a nejtajnější místo Ministerstva obrany RF. Střeženější není. Tím spíš je zřejmé, že jsme udělali maximum možného proto, aby svým kolegům vyprávěli, co je možné. Dnes jsme podrobně a důkladně vysvětlili naše úkoly a naše cíle. My se nechystáme s nikým bojovat. Je mimořádně důležité, aby právě toto pochopili v předvečer velké svatosti naší země – 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Požádal jsem proto dnes vojenské atašé: velmi vás prosím, vyřiďte ve svých hlavních městech náš vzkaz. My chceme spolupracovat. Není potřeba z nás dělat nějaká monstra, která ohrožují světovou bezpečnost. Tak to absolutně není. Pojďme žít společně,“ – řekl náměstek ministra obrany RF Anatolij Antonov.

Zástupci ruského ministerstva obrany oznámili, že tato akce nebude jedinou. Zahraniční vojenské představitele mají v úmyslu zvát pravidelně, aby mohli sledovat jednotlivé fáze cvičení osobně.