Lavrov: USA podkopávají naději na vývoj směrem k “jaderné nule”

Avatar
Původní autoři

3. 3. 2015     zdroj
Jakékoli další snížení a omezení jaderných arzenálů lze provádět pouze v případě zajištění stejné a nedělitelné bezpečnosti pro všechny státy. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když vystupoval v Ženevě v rámci segmentu vysoké úrovně Konference o odzbrojení.Jde o velmi komplikovanou situaci, kdy některé země získaly převahu, která bude zachována dokonce i v případě, že se opravdu bude realizovat pohyb směrem ke světu bez jaderných zbraní.


Podle ministra je dnes strategická parita ohrožena také kvůli jednostranným akcím USA a jejich spojenců v protiraketové obraně.

§ Ve skutečnosti podkopávají vyhlídky na pohyb směrem k “jaderné nule,” řekl Lavrov. Měl na mysli budování světa bez jaderných zbraní.

Potvrzuje to i skutečnost, že je stále nejasné, kdy vlastně vstoupí v platnost smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek, kterou Rusko podepsalo již v roce 2000.

§ Pokud jde o nestrategické jaderné zbraně, jež jsou co do síly výrazně slabší než strategické, jsou určeny k zasažení nepřítele v předních liniích a v bezprostředním týlu, je dnes Rusko ve velmi nevýhodné pozici kvůli tomu, že Moskva své povinnosti dodržuje.

§ Chtěl bych zdůraznit, řekl Lavrov, že v rámci prezidentských iniciativ 1991-1992 Rusko snížilo o tři čtvrtiny svůj arzenál těchto prostředků, převedlo je do kategorie nerozvinutých a soustředilo je do ústředních skladů na území svého státu, řekl.

Ruská iniciativa je podle něj bezprecedentním opatřením tím spíš, že v Evropě zůstávají jaderné zbraně USA, které mohou dosáhnout na území naší země.

§ Probíhá modernizace těchto amerických zbraní, přičemž některé nejaderné evropské členské země NATO se aktivně zapojily do takzvaných “společných jaderných misí.” Toto společné vypracovávání dovedností v použití jaderných zbraní s účastí “nejaderných” zemí NATO, odsouhlasené na loňském summitu aliance ve Walesu, je prováděno v rozporu s prvními dvěma základními články smlouvy o nešíření jaderných zbraní,” řekl Lavrov ve svém projevu.

Je zde ještě další nebezpečí: nejaderné vysoce přesné zbraně jsou dnes tak dokonalé, že se přiblížily k možnostem atomových. Z tohoto důvodu se mnoho zemí, pokud se vzdají jaderných zbraní, dostane do nepříjemné situace – státy s vysoce přesnými zbraněmi okamžitě získají převahu.

§ Potřebujeme konstruktivní, rovnoprávnou multilaterální spolupráci za účelem stanovení všeobecně přijatelných přístupů, založených na rovnováze zájmů, nikoli na ambicích těch, kteří vidí svět prizmatem vlastní výlučnosti, prohlásil ruský ministr zahraničí.

Rusko je podle Lavrova připraveno na ty “nejserióznější věcné diskuse o jaderném odzbrojení, ale skutečně na seriózní diskuse, bez dvojího metru.”

Zatím se také nepodařilo určit, kdy bude svolána Konference o zřízení zóny bez jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na Blízkém východě. Rusko a další země vyvinuly mnoho úsilí, aby byla tato jednání zahájena, ale záležitost se stále fakticky nepohnula z mrtvého bodu.

Naštěstí jsou tu i dobré zprávy. Například o odvrácení rozmístění zbraní ve vesmíru.

§ Když jsem vystupoval v této místnosti před sedmi lety, měl jsem tu čest Konferenci přednést jménem Ruska a Číny návrh smlouvy o zamezení rozmístění zbraní ve vesmíru a použití síly nebo hrozby sílou proti kosmickým objektům. S uspokojením mohu konstatovat, že dokument získal širokou mezinárodní podporu a ve své nedávno aktualizované podobě vytváří podle našeho názoru nezbytný základ pro jednání na Konferenci. Vyzýváme všechny účastníky Konference, aby se co nejdříve rozhodli začít pracovat na rusko-čínském projektu.

Konference o odzbrojení byla založena v roce 1979 Organizací spojených národů. Je to jediné mezinárodní mnohostranné jednací fórum pro diskuzi o dohodách o odzbrojení. Rozhodnutí jsou na ní přijímána na základě konsensu.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová