V britském parlamentu se konalo setkání na téma vojenské pomoci Ukrajině. Podle kritiky je Spojené království iniciativnější než samotné USA.

Avatar
Původní autoři

22. 3. 2015    zdroj (celý záznam diskuse)
Kyjev není schopen kontrolovat své silové struktury a ohrožuje provádění Minských dohod. Byla tomu věnována pozornost v britském parlamentu. Diskutující říkají, že je už omrzely zprávy o tom, že Rusko údajně ohrožuje západní demokracii. A NATO, jako hrdina z hollywoodského akčního filmu, před ním zachrání celý svět. Aktivisté britské protiválečné koalice se domnívají, že navyšování sil aliance u západních hranic Ruska do značné míry vyprovokovalo konflikt na východní Ukrajině.


“Požadujeme, aby britská vláda plnila v plném rozsahu Minské dohody. Také požadujeme zrušení rozhodnutí poslat naše vojáky na Ukrajinu. V tomto smyslu jsme dokonce předstihli Američany! Ti odložili odeslání svých instruktorů, aby nenarušovali křehké příměří,” říká spisovatel, bývalý dopisovatel novin “The Guardian” Jonathan Steele.

Britští důstojníci již začali pracovat v Nikolajevu na západní Ukrajině. I když tam je jen 75 osob, ale nikdo si není jistý, zda je to konečný počet. Britská vláda tvrdí, že tito lidé se nebudou účastnit bojových akcí, i když učí ukrajinské vojáky základům operativního řízení, taktické rozvědce a budou také organizovat práci lékařské služby. U mnoha britských politiků vyvstává otázka: pokud Ukrajina chce mír, proč potřebuje vojenské poradce?

Na to, jak se cizí válka rychle stává vlastní, upozorňují nejen aktivisté protiválečných organizací.

“Máme kvalitní informace rozvědky, učíme lidi bojovat a postupně sklouzáváme k bojovým akcím. A pak někdo řekne: nepošleme jim zbraně? Nejsem si jistý, že je to správný přístup,” říká poslanec Sněmovny lordů, bývalý velitel britského námořnictva Alan West.

O možných důsledcích tohoto rozhodnutí a rostoucích ambicích NATO hovořili kolegové Westa i v britské Sněmovně lordů za účasti politologů a diplomatů.Ti okamžitě poslancům připomněli, že západní představitelé opakovaně slibovali nejprve Michailu Gorbačovi, potom Borisu Jelcinovi, že nebudou rozšiřovat NATO směrem na východ. Přičemž se, jak tvrdí historik Archie Brown, velení aliance a EU při veškerém svém vlivu na kyjevské orgány státní moci nesnažilo odvrátit občanskou válku na východě Ukrajiny.

“Když se začne mluvit o federalizaci Ukrajiny, federální vláda USA s hrůzou mává rukama: musí to být unitární stát! Ale když vezmeme v úvahu své britské zkušenosti, zachovali jsme se jako stát díky tomu, že jsme delegovali široké pravomoci na regiony,” řekl.

Na zasedání Komise pro sjednocenou Evropu Sněmovny lordů nejednou zazněla slova: Kyjev by mohl narušit v Minsku dosažené dohody, protože prezident Ukrajiny není s to kontrolovat silové struktury. Bývalý britský velvyslanec v Sovětském svazu a Rusku sir Roderick Braithwaite vyzval Davida Camerona, aby navázal plnohodnotný dialog s Moskvou.

“My jednoduše neslyšíme to, co chtějí říct Rusové. Nám se to nelíbí, nebereme to vážně, ale to je velký omyl. Je to důležitá součást svědectví a podkladů. Vedoucí oddělení pro Rusko našeho ministerstva zahraničních věcí se mění každý měsíc a nikdo z těch, kteří vykonávali tuto funkci, nemluvil rusky. Je to prostě jakási groteska,” řekl.

Lordi uznali, že pokud jde o Rusko, praktikují západní země dvojí standardy a souhlasili s tím, že nemá smysl hovořit s Ruskem jazykem sankcí.

Bylo by užitečné, kdyby si to vyslechli britští diplomaté, ale na rozdíl od zástupců našeho velvyslanectví se tohoto setkání nezúčastnili.

Pro Novou republiku přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová