Exkluzivně: ČT zmanipulovala průzkum! Vyhrožování českým občanům zabralo, většina odpůrců amerického konvoje se zalekla perzekucí a trestního stíhání. Na ulici tak vyšli jen ti nejstatečnější! AE News už i ve vysílání BBC.

Avatar
Původní autoři

VK – šéfredaktor AEnews
7.4.2015 AE news

Exkluzivně: ČT zmanipulovala průzkum! Vyhrožování českým občanům zabralo, většina odpůrců amerického konvoje se zalekla perzekucí a trestního stíhání. Na ulici tak vyšli jen ti nejstatečnější! AE News už i ve vysílání BBC


Redakce AE News před několika okamžiky získala interní materiál k průzkumu České televize, který uvedla česká média před několika dny. Průzkum podle ČT uváděl, že 82% obyvatel nemá výhrady k průjezdu amerického konvoje. Od našeho informačního zdroje z renomované průzkumové agentury, který nám už před časem poskytl exkluzivní rozhovor [1], jsme dnes získali další znepokojivé, ale pro nás už nijak překvapivé informace. Průzkum totiž probíhal s jinak položenou otázkou, než jak prezentuje Česká televize.

Otázka položená na respondenty totiž původně ve skutečnosti zněla: „Měla by Česká republika plnit své smluvní závazky vůči NATO s ohledem na podporu a logistiku vojenské techniky?“

Na Novinky.cz a na ostatních serverech je ale uvedené něco naprosto jiného: „Nedávný průzkum ČT ale ukázal, že 82 procent oslovených obyvatel ČR nemělo výhrady k průjezdu amerického konvoje…„, píší Novinky [2].

Toto je naprosto skandální překrucování průzkumů. My velice děkujeme panu Petrovi za zaslání materiálů z agentury a zvažujeme další kroky, jakým způsobem bychom je mohli použít k tomu, aby zodpovědné vedení ČT vyvodilo z tohoto překrucování zadaných průzkumů odpovědnost. ČT si podle všeho zadala průzkum u 4 českých agentur, ale použila výsledek jen z jednoho průzkumu a ten prezentovala jinak, než jak zněla otázka na respondenty. Zároveň hledáme cestu, jak zajistit, abychom postoupením materiálů neohrozili našeho informátora. Toto je totiž další naprosto bezprecedentní skandál a manipulace s veřejným míněním v ČR, o kterém se veřejnost musí dozvědět!

Původní průzkumová otázka položená respondentům je totiž podle pana Petra absolutně neutrální, není v ní zmínka o Dragounské jízdě, ani o americké armádě. Kdo provedl dezinterpretaci této otázky? Byl to někdo v ČT? Nebo v médiích, která informaci z Kavčích Hor převzala?

Občané nesouhlasící s průjezdem amerického konvoje se báli vyjít na ulici!
Podle pana Petra to vyplývá z jiných paralelních průzkumů agentury, pro kterou pracuje. Z výsledků vyplývá, že největší vliv na rozhodnutí odpůrců nejít do ulic byla reportáž na TV Nova odvysílaná 17. března, o které jsme dokonce psali [3], kde se uvádělo, že demonstrantům hrozí vysoké tresty za protesty proti průjezdu konvoje. Na druhém místě byla podobná reportáž na ČT a na místě třetím vystoupení pana ministra Stropnického na tiskové konferenci k příjezdu vojsk.

Podle pana Petra bylo na stole agentury 5 různě formulovaných otázek, jsou to tyto:

  • Souhlasíte s průjezdem kolony americké armády přes území České republiky?
  • Souhlasíte s přesunem vracející se americké armády ze cvičení v Pobaltí, jehož trasa povede přes území ČR?
  • Souhlasíte s přesunem vojsk členských států NATO přes území ČR?
  • Měla by Česká republika plnit své smluvní závazky vůči NATO s ohledem na podporu a logistiku vojenské techniky?
  • Měla by americká armáda přesouvat své zbraně po českých silnicích?

Průzkum se nakonec realizoval s otázkou č. 4, která je podle pana Petra z celého portfolia otázek zcela a jednoznačně nejvíce neutrální a předurčuje odpověď respondenta. Pokud by na otázku respondent odpověděl NE, potom by to znamenalo, že souhlasí s nerespektováním závazků k NATO, na které se otázka odkazuje. I přesto to však 18% respondentů udělalo, což je alarmující výsledek, který znamená, že odpor vůči (nejen průjezdu) americké armádě a NATO v ČR musí být opravdu až děsivě obrovský.

Zásadní zprávou dne je AE News na BBC. Vzhledem k tomu, že náš server AE News se už dostal i do televizního vysílání stanice BBC včera, a to včetně jejich webu [4], naše redakce se rozhodla najmout si právníka na mediální právo a veškeré další kroky a nově získané materiály od pana Petra budeme konzultovat s ním, protože v této chvíli už opravdu je třeba, abychom se připravili na obranu, protože falešné spojování našeho serveru s Kremlem nás už opravdu začíná ohrožovat. Naprosto pokřivený mediální obraz o nás přebírají už i západní televizní stanice a toto už opravdu překračuje veškeré myslitelné meze.

Protože české úřady obstavily účet našemu (dnes již bývalému) sponzorovi, jsme nyní plně závislí na finančních příspěvcích a darech od našich čtenářů. Někdo z vlivných si myslel, že když nám sestřelí generálního sponzora, že se položíme. Naopak, je to výzva. Příspěvky na provoz od čtenářů nám pomáhají. A nevadí, že fungujeme s minimálním rozpočtem. To hlavní a důležité, to je podpora čtenářů a všech lidí, kteří sundali klapky z očí a řekli dost mediálnímu šovinismu z mainstreamu.

Náš server není závislý na ruském kapitálu, v tom je naše síla, ale pouze a jedině na podpoře našich sympatizantů, čtenářů a občanů, kterým není budoucnost naší vlasti lhostejná. Naše děti můžou žít v krásné zemi, anebo můžou umírat v uniformách na bojištích v cizině, pod vlajkou z hvězd a pruhů. Média, agentury, průzkumy, televize, rádio, noviny, servery mainstreamu… tam všude připravují naší zemi na válku a konfrontaci. A neštítí se ničeho, ani manipulování průzkumů, ani korumpování českých neziskovek [5], ani vysílání propagandy v médiích.

Naštěstí jsou tu vlastenci, whistlebloweři, kterým děkujeme za všechnu tu obětavost a riziko, které podstupují, když nám poskytují informace ze svého okolí. Je to čest, že máme důvěru vlastenců, že máme spoustu tichých přátel, v Česku i na Slovensku, že národní uvědomělost Čechů a Slováků žije. Režim vám může vzít peníze, obstavit účty, pošpinit vás, ale nemůže porazit myšlenku. Myšlenku svobody, skutečné a pravé pluralitní demokracie, svobody slova a zejména národní suverenity bez ohnutých zad a bez lokajů.

Redakce AE News tímto děkuje všem, kteří našli odvahu a i přes mohutné vyhrožování z médií se odhodlali protestovat proti válce, proti demonstraci síly a proti průjezdu útočných amerických vojsk. Hrdinství má mnoho podob a tento protest byl jedním z nich.

Update 4. 4. 2015 – A je to venku…

Jen pár hodin po tomto našem článku přispěchal pro změnu Český rozhlas s novým průzkumem, a to je překvapení. Z původního průzkumu pro ČT, který údajně měl dokazovat, že s průjezdem amerického konvoje souhlasí 82% občanů, se najednou v novém průzkumu pro Český rozhlas, a to jen pár dnů poté, stalo pouhých 38% podporovatelů průjezdu a naproti tomu celých 25% odpůrců [6].

Jak sami vidíte, náš článek odpálil lavinu a pravda holt musela z mainstreamu vyjít na povrch. Je to zkrátka potvrzení materiálů od pana Petra, kde ta čísla tomu důvěrně odpovídají, že s průzkumem pro ČT někdo opravdu manipuloval na objednávku. My v redakci máme k dispozici průzkumy za několik let zpětně a víme moc dobře, jak slabá je podpora občanů ČR vůči cizím vojskům, bez ohledu na to, jakou vlajkou mávají, a proto, když jsme viděli ten průzkum z ČT, bylo i nám jasné, že tam něco není v pořádku. Mimochodem, podpora průjezdu 82% nebyla dokonce ani v Polsku, a tam mají Američany doslova za polobohy. Alespoň ale čtenáři vidí, jak nebezpečný je vliv propagandy České televize. Jak snadno lze z této instituce, kterou si všichni platíme hned 2x (jednou ze státního rozpočtu a podruhé z koncesionářských poplatků), manipulovat veřejným míněním.