Konference o Janu Husovi pro veřejnost

Avatar
Původní autoři

26. 5. 2015

Konference pro veřejnost
MISTR JAN HUS
A DUŠE ČESKÉHO NÁRODA
se koná v sobotu 13. 6. od 10.00 hod.
v Betlémské kapli.

Zdvořile prosíme každého, kdo vnímádůležitost tohoto projektu, na němž se podílejí čeští historici, a může jej byť malou finanční částkou podpořit, aby tak učinil na číslo konta  zřízeného pro Nezávislá media: č.ú.: 662282/5500
č.ú.pro platby ze zahraničí IBAN: CZ7355000000000000662282. Příspěvky určené na konferenci označte prosím heslem Jan Hus.

Jsme v nečekaně těžké situaci, protože české firmy a společnosti,
které jsme oslovili, nemají o podporu konference zájem. Čestnou výjimkou je Nadace Jana Klimenta, díky níž můžeme alespoň zčásti uhradit
celodenní pronájem Betlémské kaple a vydat sborník textů. Účastnické poplatky v symbolické výši 65 kč však nepokryjí zbytek nákladů na tak náročnou celodenní akci.
Proto se obracíme na vás, milí přátelé, a předem děkujeme každému, kdo přispěje dle svých možností k důstojnému průběhu konference.

Videozáznam všech panelů bude posléze přístupný na internetu (i zde na Nové republice).

Za organizátory Lenka Procházková