O Podněstří aneb hrozba vtažení Ruska do války se zvýšila.

Avatar
Původní autoři

– MP
8.6.2015  zdroj

Podněsterská Moldavská Republika (PMR), anglicky čí Rumunsky Transnistria. Dnes to bude pokračování na téma Podněstří – proč Podněstří, protože situace zde je stále napjatá a dost nejasná, protože se tu Kyjev snaží rozehrát jakousi další eskalaci pod „čísi“ taktovkou … 

a i protože můj předchozí vstup odsud vyžaduje jistá upřesnění. Toto rok staré video zpráv kanálu Rossia hovoří o obavách z možné expanze ze strany západu skrze Rumunsko: https://www.youtube.com/watch?v=sMjyxfwrJhg

Dalo by se říci, je to jen ruská propaganda. Ano, pokud by nedávno Ukrajina nevypověděla Rusku smlouvu o vojenské spolupráci, nedala stopku na transport ruských mírových sil přes území Ukrajiny do Podněstří a Porošenko s prozápadním Moldavským kabinetem neupekl současnou blokádu této neuznané PMR. Nakonec své obavy z podobného scénáře vyjádřil i lid Podněstří, jak si můžete přečíst dále.Ještě stojí za zmínku, že Podněstří dříve bylo také zmiňováno ve studiích amerického Stratfor, jako místo možné expanze pro-ruských sil na Ukrajinu, k vytvoření pozemního koridoru na Krym až po Donbas. Což nějaký čas Ukři omýlali jako nějakou svojí nekonečnou mantru.

(pozn.- všechny moje poznámky, případně komentáře budou ozn. takto *, aby se tak odlišily od článků a dalších jiných komentů ze sítě a nebyly zase snad někým přisuzovány vlkovi)

Výzva.
http://el-murid.livejournal.com/2389423.html
29-May-2015 12:13

V Podněstří byla podána výzva 66-ti nevládních organizací prezidentu Putinovi, prostřednictvím prezidenta PMR Ševčuka. Ševčuk slíbil její okamžité doručení příjemci.

Před dvěma dny, mluvčí Kremlu Peskov řekl, že mu není nic o takovéto výzvě známo, což v té době zdá se, že bylo pravdou.

Nyní je otázkou, jak dlouho se bude předávat dopis, „uvízne-li“ v divočině kanceláří a jak dlouho bude dávat, libo jakou odpověď sám Putin. Velkou otázkou, samozřejmě, je obsah odpovědi. Pokud ta bude ve smyslu všeobecnosti – znamená to, že zatím rozhodnutí o dalším postupu nebylo přijato.

„Zamrzle země “ – Ukrajina a Moldavsko provedly řadu kroků, aby situaci výrazně zhoršily a zpomalily. V zásadě jsou takové taktiky již dobře známé z

O situaci v Podněstří.
http://colonelcassad.livejournal.com/2209836.html
31. května 17:21
General Rešetnikov o situaci kolem Podněstří:

(* video pro ruštináře s názvem – Osud Podněstří visí na vlásku)
https://www.youtube.com/watch?v=HyQ-4s6GcrU

Vzhledem k dosazení Saakašviliho je těžké nesouhlasit, že ruskému kontingentu a  neuznané republice nastanou těžké časy.Více na toto téma blokády jsem psal relativně nedávno: http://colonelcassad.livejournal.com/2197225.htmlPokud jde o vojenské scénáře, tak ty jsou pravděpodobné ve střednědobém horizontu, v případě jestli v období stability na frontě v Donbasu, bude schopna chunta navýšit vojenské seskupení na hranicích Podněstří a  koordinovat své činnosti s Moldavskem. Aktivní roli v těchto plánech zřejmě má sehrát Saakašvili a to jak z hlediska potlačení disentu v  regionu Oděsy, tak i v přípravě vojenských a politických provokací na hranicích Podněstří. Vzhledem ke složitosti strategického postavení Podněstří, Rusku bude obtížné zorganizovat efektivní reakci (protipůsobení) na takové plány týkající se rozšíření oblasti konfliktu za Donbas.
událostí na Donbasu. Tam se také použití zbraní proti mírumilovným lidem stupňovalo = pokaždé jiné místo činu, jako ostřelování Luhaňské OGA (správy) doprovázené jakýmsi klidem a studiem reakce Kremlu. Poté, co se reakce omezila jen na eklarování obav, zabíjení lidí spustili naplno.

Podobně, došlo ke změně u aplikování raketometů, zápalné munice, tříštivých kazetových bomb a granátů. Jediný úder = studium reakce = masivní použití. Jednou technologie funguje = proč vymýšlet něco nového?

* Jako komentář k článku byl link na jiný článek o výzvě mnohem více tamních organizací i text této výzvy:

Výzva, podepsaná hlavami 137 organizací občanské společnosti ze všech měst a okresů republiky, včetně vůdce podněsterských komunistů Olega Horzhana píše:

Vážený Vladimire Vladimiroviči!

Apelujeme na vás, jako vůdce jednoho ze států- garanta
O situaci v Podněstří.
http://colonelcassad.livejournal.com/2209836.html
31. května 17:21
General Rešetnikov o situaci kolem Podněstří:

(* video pro ruštináře s názvem – Osud Podněstří visí na vlásku)
https://www.youtube.com/watch?v=HyQ-4s6GcrU

Vzhledem k dosazení Saakašviliho je těžké nesouhlasit, že ruskému kontingentu a  neuznané republice nastanou těžké hrozba vtažení Ruska do války, se zvýšila. časy.Více na toto téma blokády jsem psal relativně nedávno: http://colonelcassad.livejournal.com/2197225.htmlPokud jde o vojenské scénáře, tak ty jsou pravděpodobné ve střednědobém horizontu, v případě jestli v období stability na frontě v Donbasu, bude schopna chunta navýšit vojenské seskupení na hranicích Podněstří a  koordinovat své činnosti s Moldavskem. Aktivní roli v těchto plánech zřejmě má sehrát Saakašvili a to jak z hlediska potlačení disentu v  regionu Oděsy, tak i v přípravě vojenských a politických provokací na hranicích Podněstří. Vzhledem ke složitosti strategického postavení Podněstří, Rusku bude obtížné zorganizovat efektivní reakci (protipůsobení) na takové plány týkající se rozšíření oblasti konfliktu za Donbas.
míru, klidu a bezpečnosti v naší zemi.Nutí nás k tomu vznikající situace v Podněsterské Moldavské Republice.

V současné době, zažívá Podněstří velké ekonomické potíže, kvůli blokádě zavedené Moldavskem a Ukrajinou. To vedlo k náhlému zastavení mnohých podniků z důvodu nemožnosti vývozu a dovozu zboží. Účelem blokády je zlomit vůli Podněstří, zničit naši státnost a násilně nás vtáhnout do Moldavska, s následným spojením s Rumunskem.

Zvláštní zájem vyžaduje vývoj událostí v sousedních zemích – na Ukrajině a v Moldávii, rostoucí zahraniční vojenské nebezpečí, které ohrožuje mírové soužití podněsterských občanů, jakož i posilování politické a hospodářské krize v Podněstří.

Již více než 23 let ruský mírový kontingent udržuje mír v naší zemi. Pro nás, Podněsterce, jsou ruské mírové síly garantem stability a bezpečnosti.

Je však třeba poznamenat, že k dnešnímu dni, je počet mírových sil v Podněstří, mnohem menší, než je formát, který byl schválen příslušnými smlouvami.

U nás vyvolává obavy i ta skutečnost, že se, podle dostupných informací, zvyšuje počet vojenských jednotek a dochází k akumulaci vojenské techniky na hranicích s Podněstřím. V bezpečnostní zóně se konala společná cvičení polovojenských formací Moldavska a NATO. Na hranici s Ukrajinou, kopou příkop, jako symbol rozdělení sousedních národů, ozbrojené ukrajinské pohraničníky umístily na kontrolní stanoviště, Oděsa je zaplavena lidmi v uniformách.

Alarmující je i rozmístění baterií S-300 poblíž Oděsy, jakož i rozhodnutí Nejvyšší rady Ukrajiny na vypovězení dohody o tranzitu ruských vojsk do Podněstří. Ale vždyť Ukrajina je účastníkem procesu vyjednávání a zemí – garantem míru na březích Dněstru!

Prohlášení Moldavska a Rumunska o založení společného mírového praporu a aktivace struktur NATO v Moldávii, systematické provokace představitelů Moldavské republiky, které brání nejen výměnám ruských mírových sil, ale také pohybu prezidenta Podněstří E.V. Ševčuka a dokonce i zvláštní vyslanec prezidenta Ruské federace v Podněstří D.O. Rogozin, také projevil úzkost a obavy.

Garantem míru v Podněstří byly a zůstávají ruské mírové jednotky. Dokud jsou zde, víme, že nás Rusko neopustilo. To to nám dává nejen záruku fyzické ochrany. Rusko zůstává naším jediným ochráncem a zástupcem zájmů mnohonárodního lidu Podněstří na mezinárodní scéně.

Lidé z Podněstří opakovaně vyjádřili svou vůli a touhu žít v míru a harmonii se svými sousedy. Jsme mírumilovná země, bránící svou nezávislost již čtvrt století. My jsme nejen vytvořili, ale také ochranili svojí nezávislost během bojů v letech 1990-1992. Provedli jsme sérii referend, v nichž lidé Podněstří vyjádřili svou touhu žít ve sjednocené rodině národů Ruska!

Nechceme válku, ale jsme připraveni bránit mír na březích Dněstru! Né z doslechu víme a pamatujeme si, co je válka a proto stojíme a budeme i nadále stát o mír!

O situaci v Podněstří.
http://colonelcassad.livejournal.com/2209836.html
31. května 17:21

General Rešetnikov o situaci kolem Podněstří:

(* video pro ruštináře s názvem – Osud Podněstří visí na vlásku)
https://www.youtube.com/watch?v=HyQ-4s6GcrU

Vzhledem k dosazení Saakašviliho je těžké nesouhlasit, že ruskému kontingentu a  neuznané republice nastanou těžké časy.Více na toto téma blokády jsem psal relativně nedávno: http://colonelcassad.livejournal.com/2197225.htmlPokud jde o vojenské scénáře, tak ty jsou pravděpodobné ve střednědobém horizontu, v případě jestli v období stability na frontě v Donbasu, bude schopna chunta navýšit vojenské seskupení na hranicích Podněstří a  koordinovat své činnosti s Moldavskem. Aktivní roli v těchto plánech zřejmě má sehrát Saakašvili a to jak z hlediska potlačení disentu v  regionu Oděsy, tak i v přípravě vojenských a politických provokací na hranicích Podněstří. Vzhledem ke složitosti strategického postavení Podněstří, Rusku bude obtížné zorganizovat efektivní reakci (protipůsobení) na takové plány týkající se rozšíření oblasti konfliktu za Donbas.

Na základě výše uvedeného, ​​žádáme vás, milý Vladimire Vladimiroviči, aby se zabránilo vojenským akcím a rozmrazování moldavského-podněsterského konfliktu, aby se přijaly veškerá možná opatření: diplomatické, politické a ekonomické, pokud to bude nutné, ochránit lid Podněstří a uznat Podněstrskou Moldavskou Republiku.

My jsme část ruského světa!

My – lidé Podněstří – věříme Rusku a ve Vaší moudrost! “

* Přidám pár s tématikou souvisejících článků z ukro-moldavského webu –

http://bessarabiainform.com/

Pro ty jimž (jako i mě donedávna) Besarábie nic moc neříká, stručný popis z Wikipedie:

hrozba vtažení Ruska do války, se zvýšila.

Besarábie je historické území ve východní Evropě, tvořící východní část historické země Moldávie. V současné době je rozděleno mezi Moldavsko a Ukrajinu.

+ mapky : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Besarabia_1920-40.png

http://www.jewishgen.org/bessarabia/files/maps/Bessarabia-to-find.jpg

v sousedství, které se nachází i Podněstří:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c4/Pridnestrovie-map.gif

* Mezitím, se na informačním poli Ukrajiny a Moldavska objevují takovéto vstupy:

Pohraničníci mluví o vojenské hrozbě z Podněstří.

http://bessarabiainform.com/2015/05/pogranichniki-zayavlyayut-o-voennoj-ugroze-so-storony-pridnestrovya/

Vedoucí státní pohraniční služby, Victor Nazarenko:

„Hrozba z Podněstří je vojenská i řekněme, technologicky-pohraniční … Věříme, že tento sektor ohrožuje relativní bezpečnost hranic“

Ministr vnitra Moldavska Oleg Balan:

„Dostali jsme operativní informaci, že se na území několika nedokončených staveb v Kišiněvě nacházejí výbušniny a zbraně. Výsledkem prověření informace, byly členy spec-batalionu ministerstva vnitra, v centru moldavského hlavního města nalezeny lahve s „Molotovovými koktejly“, rozbušky, množství balaklav, zbraní a mobilních telefonů. Bylo zjištěno, že z mobilních telefonů bylo voláno do Ruska. “

* přidám komentář uživatele LiveJournal:

Koktejly a volání do Ruska – to může být obrazem ruské podpory „ruské hrozby“, ale může to být i pokus přesunout odpovědnost za případnou provokaci na Rusko.

* Zdá se, podle dalšího článku, že to ještě na úplnou stopku ruským mírovým silám nevypadá, byť to tak bylo dřive z některých ruských médií prezentováno, viz.- např.

http://rusvesna.su/recent_opinions/1432314543 , ale dochází zde k různým komplikacím a provokacím.

Moldavsko přestalo pouštět ruské jednotky do Podněstří.
25.května 2015
http://bessarabiainform.com/2015/05/moldova-ne-puskaet-soldat-rf-v-pridnestrove/

Moldavské orgány omezily ruským vojákům možnost vstupu do Podněstří. Místní policie začala zatýkat vojáky, kteří se pokoušejí dostat na základnu, píší noviny „Kommersant“, s odvoláním na zdroj.

Jak se uvádí, letiště v Kišiněvu zůstalo jedinou legální možností pro Rusko, jak se dostat do Podněstří, po rozhodnutí ukrajinské Nejvyšší rady vypovědět dohodu o tranzitu vojáků a vojenského materiálu z Ruska přes Ukrajinu.

Přitom, podle publikace, v posledních dvou týdnech, byly na letišti Kišiněvě zadrženi a později deportováni do své vlasti celkem tři Rusové, včetně seržanta-kontraktora.

Noviny konstatují, že od října 2014, bylo z Moldavska deportováno asi sto vojáků – občanů Ruska.

V Kišiněvě tvrdí, že jsou připraveni vpustit mírové sbory, pokud je Moskva měsíc předem uvědomí o jejich příjezdu. Ti, kteří dorazí bez oznámení předem, Moldavskodá na seznam „nežádoucích“. Odpovídající prohlášení Ministerstvo zahraničních věcí předalo Moskvě diplomatickou cestou.

Poznámka, dříve moldavských soud vydal rozhodnutí, ve kterém nazval anektovaný Krymský poloostrov částí Ruska.

Besarábie: Hranici s Moldavskem posilují 3 m příkopem (FOTO).
26 července 2014 • 17:35 • Belgorod-Dněstr / Novinky / Ukrajina
http://bessarabiainform.com/2014/07/bessarabiya-granicu-s-moldovoj-ukreplyayut-3-x-metrovym-rvom-foto/

V Oděském regionu pracují na inženýrském posílení ochrany hranici s Moldavskem.
http://bessarabiainform.com/wp-content/uploads/2014/07/pridnestrovskaya-granica4.jpg

Na hranici kopou příkop o šířce 3,5m a hluboký 1,5m až 3m. Práce začaly v polovině července.

Jak oznámil agentuře „Vikna-Oděsa“ asistent náčelníka Belgorod-Dněstrovské

O situaci v Podněstří.
http://colonelcassad.livejournal.com/2209836.html
31. května 17:21
General Rešetnikov o situaci kolem Podněstří:

(* video pro ruštináře s názvem – Osud Podněstří visí na vlásku)
https://www.youtube.com/watch?v=HyQ-4s6GcrU

Vzhledem k dosazení Saakašviliho je těžké nesouhlasit, že ruskému kontingentu a  neuznané republice nastanou těžké časy.Více na toto téma blokády jsem psal relativně nedávno: http://colonelcassad.livejournal.com/2197225.htmlPokud jde o vojenské scénáře, tak ty jsou pravděpodobné ve střednědobém horizontu, v případě jestli v období stability na frontě v Donbasu, bude schopna chunta navýšit vojenské seskupení na hranicích Podněstří a  koordinovat své činnosti s Moldavskem. Aktivní roli v těchto plánech zřejmě má sehrát Saakašvili a to jak z hlediska potlačení disentu v  regionu Oděsy, tak i v přípravě vojenských a politických provokací na hranicích Podněstří. Vzhledem ke složitosti strategického postavení Podněstří, Rusku bude obtížné zorganizovat efektivní reakci (protipůsobení) na takové plány týkající se rozšíření oblasti konfliktu za Donbas. 

http://colonelcassad.livejournal.com/2209836.html
31. května 17:21

General Rešetnikov o situaci kolem Podněstří:

(* video pro ruštináře s názvem – Osud Podněstří visí na vlásku)
https://www.youtube.com/watch?v=HyQ-4s6GcrU

Vzhledem k dosazení Saakašviliho je těžké nesouhlasit, že ruskému kontingentu a  neuznané republice nastanou těžké časy.Více na toto téma blokády jsem psal relativně nedávno: http://colonelcassad.livejournal.com/2197225.htmlPokud jde o vojenské scénáře, tak ty jsou pravděpodobné ve střednědobém horizontu, v případě jestli v období stability na frontě v Donbasu, bude schopna chunta navýšit vojenské seskupení na hranicích Podněstří a  koordinovat své činnosti s Moldavskem. Aktivní roli v těchto plánech zřejmě má sehrát Saakašvili a to jak z hlediska potlačení disentu v  regionu Oděsy, tak i v přípravě vojenských a politických provokací na hranicích Podněstří. Vzhledem ke složitosti strategického postavení Podněstří, Rusku bude obtížné zorganizovat efektivní reakci (protipůsobení) na takové plány týkající se rozšíření oblasti konfliktu za Donbas.
čety Vladimir Kačanovetsky, byl zapojen výkopový stroj (MPC-3). Patřící státní službě pro nouzové situace.

Tato technika spotřebuje 840l paliva denně. Část této částky je poskytována z rezerv Státní pohraniční služby, část je zakoupena za peníze shromážděné dobrovolníky. Rychlost práce závisí na terénu a kvalitě půdy. Průměrně příkop „roste“ tempem 2,5 km za týden. Délka úseku, za který je zodpovědná Belhorod-Dněsterská skupina je asi 450 km. Asi dvě třetiny jsou tvořeny suchozemskou hranicí, tj. délka příkopu by měla být asi 300 km.

Podle slov plukovníka, je práce zaměřena, mimo jiné i proti pašování. Jen v loňském roce, oddělení zazrželo nelegální zboží za 2 miliony hřiven. (hlavně – cigarety a alkohol).

„Dobrý hostitel nedovolí sousedovi, aby k němu lezl oknem. Sousedé jsou zvyklí chodit dveřmi. A dveře to je naše kontrolní stanoviště, přes které je vítají, pokud mají dokumenty v pořádku,”- řekl V. Kačanovetsky.


* přidám ještě video-reportáž z ruské tv, „Blokovaný Tiraspol“- kde se mj. hovoří o tomto příkopu, že při nynějším tempu,by Ukři potřebovali na jeho vykopání 8 let:  https://www.youtube.com/watch?t=20&v=FLQmIn3wY0I

V Besarábii, zavedli další omezení týkající se pobřežních oblastí.
27.dubna 2015 • 11:40 • Besarábie / výkon / Novinky / Odessa regionu
http://bessarabiainform.com/2015/04/v-bessarabii-vveli-dopolnitelnye-ogranicheniya-v-pribrezhnyx-rajonax/

Na území Tatarbunarského, Belgorod-Dněsterského, Ovidiopolského, Kominternovského regionu, stejně jako v městech Oděsa, Iljičevsk a Južnij, Oděským pohraničním orgánem byl zaveden dočasný režim dodatečných omezení.

Toto se provádí s cílem posílit kontrolu nad dodržováním pohraničního režimu, na ochranu národní bezpečnosti a minimalizaci rizika teroristických hrozeb. To oznámila v tisková služba Oděského pohraničního oddělení UASBGS.

V rámci těchto omezení v některých kontrolovaných hraničních oblastech je zakázáno:

– Plachtění malých lodí v teritoriálních vodách Černého moře, v noci a po tmě;

– Plavba malých plavidel za vzdálenost 2 míle, aniž by informovaly oddělení

ochranu státních hranic, odpovědnou v místě kde se nacházejí;

– Podvodní práce a jakékoliv jiné podvodní potápění bez informování strážní

jednotky státní hranice, odpovědné v místě, kde budou prováděny;

– Změna trvalého parkovacího místa malých plavidel a jiných lodí, aniž by

informovali do 24 hodin jednotku státní pohraniční stráže;

– Provádění veškerých letu lehkých motorových letadel a provádění jakýkoliv skoků s

– použitím všech typů padáků, lety balónů, aniž by informovali odbor ochrany státních

– hranic, v oblasti odpovědnosti, kde budou prováděny takové lety;

– Přeprava zbraní a jakýchkoli prostředků aktivní obrany bez příslušného oprávnění;

– Použití radiostanic v jiných než speciální dopravních prostředcích.

* A téma Podněstří bych dnes uzavřel dvěma, zatím asi nejaktuálnějšími články odEl Murida a z Cassadu :

Oděský guvernér a Podněstří.
http://el-murid.livejournal.com/2390274.html
30-May-2015 11:18

Jmenování Saakašviliho guvernérem Oděsy opět vyvolává otázku Podněstří. Je jasné, že teď Saakašvili nemůže dát rozkaz armádě a jeho jmenování – to je spíše krokem panské války oligarchů. Nicméně, událost má symbolickou část.

Zatím lze říct, že Ukrajina a Moldavsko, označující hrozbu, můžou jít cestou pomalého uškrcení Podněstří ekonomickými metodami. V Podněstří jsou 3 klíčové podniky, které tvoří jeho průmyslovou základnu: jsou to Moldavská GRES, Rybnická cementárna, Moldavský metalurgický závod – MMZ.

Cementárenský závod je zatížen zhruba čtvrtinou až třetinou kvůli problémům s prodejem. MMZ je zcela závislý na dodávkách surovin a také čistě exportně orientovaný. Blokáda prakticky tyto podniky zavře. GRES-Elektrárna s kapacitou 2,5 GW poskytuje elektřinu pro téměř celé Moldavsko a asi 70% regionu Oděsy.Má se za to, že nedojde k jejímu zastavení, ale problémy nastat mohou – a to např. selháním plateb.

Zásobování Podněstří letecky, o čemž docela svižně hovořilo ruské voj. vedení, nevypadá příliš perspektivně – suroviny pro hlavní společnosti takto nedodáš. Nehledě na to, že v roce 2012, renovované letiště může přijímat dopravní letadla, budou létat nejméně 100 km přes ukrajinské území, což dá důvod k jejich sestřelení nasazenými zbraněmi PVO. Naděje na REB (*zařízení radioelektronického boje) není příliš velká – úzký pás Podněstří umožní Ukrajině nasazení protivzdušné obrany v bezprostřední blízkosti sestupové trajektorie letu a sestřelit letadla v oblasti optické viditelnosti. Je jasné, že Ukrajina z právního hlediska bude v tomto případě v právu a Západ ji bude podporovat v každém případě.

Řešení se nabízejí dvě: provést vojenskou operaci, ke zničení celé oblasti protivzdušné obrany, nebo začít vyjednávat.

Ani jedna možnost nedává moc smysl, Rusko bude moci poskytnout humanitární dodávky půlmilionovému obyvatelstvu Podněstří. Blokádu po zemi to nezlomí. Vyjednat, je ve skutečnosti, nechat to jak to je, dát iniciativu do rukou méně rozumnému režimu v Kyjevě. S nepříliš duševně vybaveným guvernérem Oděsy můžeme očekávat další překvapení i od něho.

Zatímco situace zůstala „viset“ ve vzduchu. Rozhodnutí ruského vedení není. To, zdá se, že čeká na další kroky soupeře. To je z jedné strany odůvodněné, ale jen takticky. Strategicky, to je opět hra č.2., při převážné iniciativě protivníka.

* Tedy zdá se že i jakési renovované letiště Podněstří již má, dříve jsem uvedl, vycházejíc z předchozích zpráv médií, že letiště dokončeno není. Nicméně tato renovace asi nebude nic moc, když ruské mírové sbory musejí stále létat přes Kišiněv. A i tak stále zůstává problém se na toto letiště, po vypovězení Rusko-Ukrajiské voj.smlouvy, legálně z Ruska dostat.

O situaci v Podněstří.
http://colonelcassad.livejournal.com/2209836.html
31. května 17:21
General Rešetnikov o situaci kolem Podněstří:

(* video pro ruštináře s názvem – Osud Podněstří visí na vlásku)
https://www.youtube.com/watch?v=HyQ-4s6GcrU

Vzhledem k dosazení Saakašviliho je těžké nesouhlasit, že ruskému kontingentu a neuznané republice nastanou těžké časy.Více na toto téma blokády jsem psal relativně nedávno: http://colonelcassad.livejournal.com/2197225.htmlPokud jde o vojenské scénáře, tak ty jsou pravděpodobné ve střednědobém horizontu, v případě jestli v období stability na frontě v Donbasu, bude schopna chunta navýšit vojenské seskupení na hranicích Podněstří a koordinovat své činnosti s Moldavskem. Aktivní roli v těchto plánech zřejmě má sehrát Saakašvili a to jak z hlediska potlačení disentu v regionu Oděsy, tak i v přípravě vojenských a politických provokací na hranicích Podněstří. Vzhledem ke složitosti strategického postavení Podněstří, Rusku bude obtížné zorganizovat efektivní reakci (protipůsobení) na takové plány týkající se rozšíření oblasti konfliktu za Donbas.

* obr. mapa PMR:

http://cs14111.vk.me/c7004/v7004402/8d55/JTQIhUdixGk.jpg

Jak není těžké vidět na mapě, neuznaná republika je velmi zranitelná, jak v případě organizované blokády, tak i v případě otevřeného válečného konfliktu, kdy nepřítel může provést zničující údery jak z území Moldavska, tak i z území Ukrajiny. Pohotovostní sily mírového kontingentu a místní armády se můžou ukázat nedostatečné, při společných akcích Kišiněva a Kyjeva s nepřímou podporou NATO.

Skutečně, na pozadí toho velmi výmluvně zazněly včerejším slova Šamanova – http://rusnovosti.ru/posts/375127 – že hrozba vtažení Ruska do války, se zvýšila. Všechny strany chápou, že není vyloučen útok na ruské mírové sily v Podněstří, jež povede s velmi vysokou pravděpodobností k otevřenému vstupu Ruska do války, jako tomu bylo v roce 2008, kdy byla agrese proti Jižní Osetii spojena s následnou akcí ruských mírových sil.

* Evidentně jde o tlak na Rusko, hrozbou ekonomického zhroucení Podněstří, možná i hrozbou polo-vojenských provokací z Moldavie, potažmo Rumunska a NATO. Hrozba nutící Rusko uznat Podněsterskou republiku a udělat dohodu o vzájemné voj.spolupráci a ochraně v případě napadení země, jak o tom v předchozím videu hovoří ruský genarál Rošetnikov. Jak se zachová Rusko, je zatím velkou neznámou..