Jak se čistí česká kotlina

Avatar
Původní autoři

Stanislav Blaha
31.7.2015 E-republika

My tady nechceme vlastně vůbec nikoho. Můžeme tedy požádat posledního, který bude opouštět tuto zemi, aby zametl kotlinu, vyčistil toaletu a při odchodu nezapomněl spláchnout a zhasnout.

Uprchlíci, terorismus, úklidová četa českých humanistů, okurková sezóna k tomu… Je to trochu moc najednou, viz náš článek Pan Pehe a jeho uprchlíci. Mezitím chtějí katoličtí biskupové v Česku nějakým zázračným způsobem prokádrovat uprchlíky-křesťany, kteří věří v trojičního boha, na rozdíl od uprchlíků-muslimů, kteří mají boha jen jednoho. Ať jsou jim k tomuto křesťanskému dílu restituce ku pomoci. Tím nám ovšem zavádějí konfesijní princip do státního aparátu, což začalo pro Evropu u Bílé hory 1620 a pokračovalo Třicetiletou válkou.

Pak už se stát bez konfesí při správě veřejných věcí obešel a to trvá dodnes. Ale vraťme se k těm uprchlíkům oklikou přes dva grafy. První ukazuje přírůstek porodnosti. To je prosím o dětech, ne o přírůstku psů, koček a jiné domácí havěti v bezdětných domácnostech singlů. Z grafu je jasné, že vymřeme.

A vymřeme zcela určitě, pokud nevezmeme přistěhovalce. To ukazuje další graf Českého statistického úřadu. Cizinci (a už vůbec ne ti muslimského původu) v ČR nejsou podstatný problém, a ještě dlouho nebudou. Těmi skutečnými problémy jsou neochota etnických Čechů mít děti, viz horní graf. Ukazatel 1,3 dítěte na ženu znamená, že v několika generacích vymřeme. Dalším problémem je náš neokoloniální status a neschopnost definovat skutečné problémy tohoto státu a rozumně je řešit.

V zemích koruny české máme takový zvláštní mechanismus chování. Mohli bychom ho popsat jako soužití/zvaní – tolerance/obdiv – nespokojenost/ohýbání hřbetů – útlak/nenávist – vraždění/vyhánění. Tímto kafemlejnkem už byli v minulosti prohnáni (v abecedním pořádku):

Cikáni (opakovaně)
cizozemci, především Němci (opakovaně)
čeští bratři
evangelíci
husiti
katolíci (opakovaně)
komunisti
křesťané obecně (opakovaně)
liberálové
odboráři
pohani
socialisti
šlechta
židé (opakovaně) atd.

Zkrátka, my v této kotlině pořád někoho nechceme, protože “někdo” je tu doma víc než někdo jiný. A kdo je tu doma, to je hodně různé, podle stavu dějin, ideologie, a dnes hlavně nakradeného z posametových tunelů. Nějaký Rittig je tak internacionální, že může kmotrovat v Praze a mít občanství v Monaku. Jsme přece Češi, a nic českého nám není cizí. A koho že to v této krásné a bohaté zemi s vymírající populací tvořenou převážně osobami s českou národností nechceme právě teď?

3 miliony důchodců, protože jen ujídají chlebíčka a volí komunisty
2,5 milionu xenofobů a rasistů, protože šíří nenávist a mávají oprátkami
2,5 milionu kuřáků, protože nás obtěžují kouřem a zatěžují zdravotní systém
1,5 milionu alkoholiků, protože…
1,5 milionu sluníčkářů, pravdoláskařů a neomarxistů, protože nectí národní hodnoty a zrazují tuto zemi
1 milion živnostníků, protože jsou to šizunkové a neplatí daně
750 tisíc komunistů, jejich příznivců a voličů, protože nejsou demokrati
450 tisíc cizinců, protože nám berou práci a až jich tady bude víc, tak nás podřežou
450 tisíc nezaměstnaných, protože nemakají a berou dávky
400 tisíc homosexuálů, protože kazí mládež
350 tisíc ekoteroristů, protože brání pokroku a lepším zítřkům
300 tisíc Cikánů, protože nemakají a berou dávky
70 tisíc úředníků, protože se jen flákají a vybírají daně
40 tisíc feťáků, protože…
15 tisíc bezdomovců, protože nemakají a smrdí v tramvajích

Tímto jsme se dopočítali k číslu téměř 15 milionů. Dovedeno ad absurdum, výsledkem výše naznačených metod a trendů bude za pár generací národní park o velikosti 79 tisíc km čtverečních uprostřed Evropy. Můžeme tedy požádat posledního, který bude opouštět tuto zemi, aby zametl kotlinu, vyčistil toaletu a při odchodu nezapomněl spláchnout a zhasnout. Jako ekologicky smýšlející lidé bychom z toho měli mít radost, jako Češi bychom se měli vyděsit…


K tématu jsme již napsali:

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 550 Kč
Pokud chcete na provoz webu E-rfepubliky přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce E-republiky. Děkujeme!

Související články:

Komentáře :

My a cizinci
Komentář vložil: Vydra

Vážený autore píšete, že „Těmi skutečnými problémy jsou neochota etnických Čechů mít děti. A vymřeme zcela určitě, pokud nevezmeme přistěhovalce.“
No, etničtí Češi při současné reprodukci vyhynou tak jako tak. Nebo myslíte, že potomky těch přistěhovalců z Afriky, Blízkého Východu a  podobně, bude možno považovat za etnické Čechy? Ale s tím si nelamte hlavu. Nad tím se marně zamýšlejí daleko povolanější hlavy, protože to není problém specificky český, nýbrž celoevropský.
Hluboce se také mýlíte, že Čechům nějak všeobecně vadí cizinci. Vůbec ne. Pokud chcete vidět, co Čechům vadí, tak si zajeďte do Chánova nebo do některé jiné ze 600 tak zvaných vyloučených lokalit v Čechách, nebo si dopřejte relax třeba v lázních Teplice, v noci si nechtě otevřené okno a ráno se jděte projít do místního parku. Buďte si také jist, že Čechům vadí v tramvaji stejně tak páchnoucí český bezdomovec jako páchnoucí cizinec či našinec.
Češi nemají ani zvláštní problém s muslimskou komunitou, i když zkušenosti z jiných evropských zemí indikují, že s třetí a dalšími generacemi této komunity nastat problémy mohou. A právě poznatky z  těchto zemí vyvolávají i v Češích obavy z přistěhovalců, kteří se teď do Evropy masově hrnou. Zatím z nich jen málokteří hodlají v Čechách zůstat. Je však jasné, že jednoho dne i ty jejich dnešní cílové země jako Německo, či Švédsko se dalšímu přílivu těchto imigrantů budou bránit. Anglie se už začala bránit velmi razantně. Takže imigranti budou muset vzít za vděk i pobytem v chudších zemích, včetně Česka. Pořád to pro ně bude daleko příjemnější život než v jejich vlasti. Co nastane pak, můžete spatřit třeba v některých čtvrtích Berlína, Paříže nebo Stockholmu. Navíc to všechno zaplatí daňoví poplatníci. A to bude samozřejmě Čechům vadit náramně. To totiž vadí poplatníkům všude.
Vaše počty v Čechách nechtěných osob chápu jako literární nadsázku, jinak bych musel připustit, že Vaše znalosti matematiky zamrzly někde v páté třídě základní školy.

Autor
Komentář vložil: redakce

Současní etnicky čistí Češi jsou geneticky celkem pestrá směska – http://zpravy.aktualne.cz/potvrzeno-vetsina-cechu-nejsou-cesi/r~i:article:446551/ – takže si troufám Vaše obavy nesdílet. Vadí Vám páchnoucí bezdomovci a  socky, mně vadí systém, který je vytváří. Totéž platí o masovém přistěhovalectví – řešíme (blbě) následky a současně svými daněmi financujeme příčiny. Děláme virvál kvůli jedné miliardě na uprchlíky a  jsme zticha, když se mají zvyšovat výdaje na zbrojení o 8 mld.

Ty počty jsou literární nadsázka, je vidět, že patříte ke 30 % lidí, kteří poznají ironii, i když za ní není smajlík.