Pentagon: Pokud neovládneme celý svět, nebude Amerika zabezpečena

Avatar
Původní autoři

11. 7. 2015   zdroj
Tak otitulkoval svůj článek o červnové zprávě Pentagonu někdejší náměstek ministra financí v Reaganově vládě P.C. Roberts a pokračuje: Ve svém poselství nazvaném Národní vojenská strategie USA pro rok 2015 oznamuje Pentagon odklon pozornosti od teroristů ke „státním subjektům“, které se staví proti „mezinárodním normám“.

Je důležité říct si, co tato slova znamenají. Vlády (to jsou ony státní subjekty), které se staví proti mezinárodním normám, jsou ty suverénní státy, které provádějí politiku na politice Washingtonu nezávislou. Tyto „revizionistické státy“ jsou hrozbou nikoliv proto, že by plánovaly USA napadnout, což, jak Pentagon připouští, není ani v ůmyslu Ruska ani Číny, ale protože jsou prostě nezávislé. Jinými slovy: normou je závislost na Washingtonu.

Abychom věci rozuměli ještě přesněji: hrozbou je existence suverénních států, jejichž činnost je nezávislá, což z nich činí „státy revizionistické“. A vyjádřeno ještě jinak: jejich nezávislost je v rozporu s neokonzervativní doktrínou jediné velmoci, jež vyhlašuje, že nezávislost má být pouze právem Washingtonu. Hegemonie, kterou si Washington přidělil, vylučuje, aby ve svých akcích byla jakákoli jiná země taktéž nezávislá.

Zpráva Pentagonu označuje za „revizionistické státy“ Rusko, Čínu, Severní Koreu a Irán. Nicméně nejostřeji je na mušce Rusko za to, že nekoná „ v souladu s mezinárodními normami“, což znamená, že nešlape tak, jak mu Washington nařizuje.

Jde tedy o dokument, sepsaný neokonzervatici s cílem podnítit válku proti Rusku. Ospravedňuje válku, protože bez války nemohou žít Američané v bezpečí. Je to postoj podobný tomu, který Cato starší vyslovoval směrem ke Kartágu „ Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno.“

Zpráva Pentagonu vyjadřuje názor, že válka je naší nezvratnou budoucností, jestliže se Rusko nestane stejným vazalským státem jako jsou všechny státy Evropy, Kanada, Austrálie, Ukrajina či Japonsko. Jinak, jak neokonzervativci rozhodli, je pro Američany nemožné tolerovat soužití se zemí, která by činila svá rozhodnutí na Washingtonu nezávislá. Jestliže nemohou být jedinou velmocí, diktující to své celému světu, pak bude lepší, když budou všichni mrtví.

Vybral a přeložil Lubomír Man