Skok z okna v pravou chvíli. Qui bono?

Avatar
Původní autoři

Luděk Ševčík
8. 7. 2015
Den 7.7.15 deník Referendum a 8.7.15 deník Právo na titulní straně jako zprávu dne uveřejnili informaci o sebevraždě muže, dlouhodobě ubytovaného na jakési nejmenované ubytovně v Ostravě-Mariánských Horách. Spáchal prý sebevraždu, protože mu nepřišly včas dávky nouze. Deník Referendum přímo obviňuje za jeho smrt tvůrce a schvalovatele novely zákona o hmotné nouzi, Právo tak činí mezi řádky.


Oba deníky vychází jen z neověřitelné výpovědi jakési vrátné, která hovoří o tom, že muž prý byl rozrušen tím, že mu dávky nepřišly a tak se domníval, že mu nebyl udělen souhlas obce. Ráno mu nepřišly dávky a tak vrátná ví, že proto v panice, ve 21 hodin, vyskočil z okna ubytovny. Kupodivu mu přes jeho rozrušení neposkytla pomoc, nezavolala k němu lékaře.

Jsou dvě možnosti, jak se k této chatrné konstrukci postavit. První je uvěřit ji. Pokud je tedy tato zpráva pravdivá, je třeba najít viníka. Je jím bohužel stát. Jeho zákonodárci, kteří v roce 2006 přijali zákon o hmotné nouzi. Zákon, jimž udělali ze sociálně slabých nevolníky ubytovatelů. Protože ubytovatelé je mají plně v područí. Využili stoprocentně jejich slabé vůle, jejich neschopnosti orientovat se v současném světě. Vše za ně vyřizují, oddělili je od reality. Logicky, protože nepotřebují aby tito lidé byli samostatní, aby si sehnali práci a vymanili se z jejich byznysu. Tito pak uvěří i tomu, že když obce nedají souhlas k ubytovaní na jejich ubytovnách, je načase skákat z oken. Zájem ubytovatelů je diametrálně odlišný od zájmu státu a sociálně slabých. Přesto oni jednoznačně vítězí, což ovšem málokoho z veřejnosti znepokojuje.

Druhá možnost je, že sebevražda muže nemá nic společného s novelou zákona o hmotné nouzi. Nasvědčuje tomu skutečnost, že i když se stala už 25. června, na veřejnosti se objevila až 7. respektive 8. července. A to zrovna v čase, kdy se má projednávat zmíněná novela zákona. Nic lepšího si ubytovatelé nemohou přát. Perfektně načasovaný timing. Vždyť kdo ze zákonodárců by chtěl být netvor, kvůli němuž skáčou lidé z okna? A navíc se na tapetu dostali ti, kteří si dovolili ohrozit zisky ubytovatelů. Zkrátka, je na stole varianta, že ubytovatelé zneužili sebevraždu onoho muže pro posílení svého byznysu. Nic nového pod sluncem.

Toto podezření, které musí mít každý jen trochu investigativní novinář, však kupodivu oba autoři článků nepojali. Škoda. Třeba ale jednou pochopí, že pokud se chtějí dostat pravdě na kloub, musí si vždy jako první položit otázku: V čí prospěch se věc udála? Kdo z ní těží? V tomto případě to není ani stát, ani sociálně slabí.