Už zase máme odbory

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek
29. 7. 2015

Českomoravská komora odborových svazů (ČMKOS) chce v září vystupňovat tlak na zvyšování mezd. To je zcela správné, jde o jeden ze základních problémů zlodějské ekonomiky založené již v začátcích klausismu. 

Předlistopadové příjmy zaměstnanců totiž pozůstávaly jednak z mezd a platů a dále z benefitů v podobě dotovaných cen nájemného, dopravy, energií, potravin, vody, služeb atd., a při transformaci tyto dotace zanikly a mzdy zůstaly nízké, což se dodnes vydává za cennou konkurenční výhodu. Ve skutečnosti však národní produkt není na trhu uplatňován přiměřeně levněji, ale nevyplácená část zasloužených mezd zůstává zaměstnavatelům jako bezdůvodný zisk. Ve většině případů navíc odchází jako výnos na konta zahraničních majitelů. Z tohoto důvodu vymáhání vyšších mezd nikoho neohrožuje, jde o opravu dřívějších chyb.

V současné době jsou mzdy v ČR podhodnoceny tak, že by měly být ve srovnání s Rakouskem a Německem, i když se přihlédne k nižšímu HDP na hlavu (důsledek zpackané transformace), v průměru aspoň o 45 až 50% vyšší. Toho se nedá rychle dosáhnout, ale je zřejmé, že slibovaná přidání kolem 3% jsou zcela nedostatečná, nezohledňují základní chybu.
Postavení odborů se v ČR po zavedení primitivního kapitalizmu změnilo tak, že se podařilo je rozbít a zbavit většiny členstva a neměly vedení, které by bylo schopné a odhodlané nové situaci čelit. Nevycházelo se z toho, že rozhodující problémy jsou společné pro celou společnost, musí se řešit v tomu odpovídající šíři a podporu při vymáhání změn je třeba hledat v celé společnosti. Čelní odboroví předáci místo rozšíření zástupů, kterým by stáli v čele, šli cestou zajištění vlastního postavení. Vrcholem zklamání byl den 21.4.2012, kdy občané ze setrvačnosti počítali s tím, že něco jako odbory se postaví do čela docela mohutné demonstrace nespokojených, ale náčelník odborů udělal pravý opak, odešel s Kalouskem na pivo.*/
Od září nás dělí již jen necelé prázdniny a tak je potřeba připomenout odborům, že počítáme s tím, že se otázky mezd, která jim vždy byla blízká, skutečně ujmou. Měli bychom podporovat každého, kdo usiluje o zvýšení mzdy. Každý úspěch v tomto směru je úspěchem všech, protože mzdové hladiny všech oborů, i hladiny důchodů a sociálních dávek jsou tak trochu hladinami spojitých nádob. Také proto zasluhuje mzdový boj jakéhokoliv odborového svazu naši podporu, bojují i za nás.

*/ podle informací, které má reakce Nové republiky, byl tehdejší šéf odborů vylákán Kalouskem ‘na pivo’ právě proto, aby byla pořízena kompromitující fotografie.