Ernestova týdenní ukrajinská svodka 11.8.2015 – 17.8.2015

vybral, přeložil a sestavil Ernest
19. 8. 2015  Kosa zostra čili https://vlkovobloguje.wordpress.com/

Ukrajina 11.8. až 17.8.2015
Přehled událostí zpracován podle stránky vk.com/strelkov_info 


11.8.2015
Ukrajinský ‘Uragan’ (zakázaný minskými dohodami) míří na Doněck. Střílet bude až v noci.

Doněck

– od Novobachmutovky Ukrajinci ostřelovali raketomety „Grad“ Jasinovatuju a od obce Opytnoje ostřelovali osadu Spartak. V noci na 11.8 Ukrajinci ostřelovali z Krasnogorovky Staromichajlovku (byla těžce zraněna jedna žena a poškozeny čtyři domy) a u Avdějevky probíhal pěchotní boj. Ukrajinským dělostřelectvem od Písků byla ostřelována oblast letiště, Kyjevskij a Kujbyševskij rajon Doněcka a osada Okťjabrskij. Večer opět byly ostřelovány osada Spartak, oblast „Metro“ a Staromichajlovka samochodmými houfnicemi od obce Umanskoje. Ostřelovány byly i obce Petrovskoje, Bělaja Kamenka, Krasnyj Okťjabr, Sachanka, Vasilevka. Ostřelováním byl zabit jeden domobranec. Večer byl odvetnou palbou domobrany zničen ukrajinský muniční sklad.

Nemocnice v Telamnovu po zásahu ukrajinského dělostřelectva

Gorlovka

Nové trosky v Gorlovce po ukrajinské dělostřelbě

– v noci na 11.8. bylo relativně klidno (ve srovnání se včerejškem) ale přesto probíhalo ostřelování od Svetlodarska. V noci na 11.8. probíhaly střetnutí pěchoty u obce Krasnyj Partizan a byla proto uzavřena silnice do Doněcka. Další pěchotní útok proběhl u osady Zajcevo, za podpory BTR a BMP. Večer proběhlo střetnutí s ručními zbraněmi a minomety u Majorska a z Novogorodska na Batamanovku, Širokuju Balku a na sídliště Strojitěl Ukrajinci vypálili dvě plné salvy z raketometu „Grad“. Útoky byly odraženy a při útocích (podle rádiového odposlechu) měli Ukrajinci 3 padlé a 5 zraněných. Domobrana ztráty neměla. Ve městě působily diverzní skupiny nepřítele.

Ráno v Gorlovce – sčítání škod a mrtvých

Na jihu Ukrajinci v noci na 11.8. přisunuli posily. Bojovalo se u Volnovachy – dělostřelecká příprava z ukrajinských pozic u Burgasu – 2 salvy raketometů „Grad“, pak probíhal nepřátelský pěchotní útok ve směru Starognatovka – Novolaspa, z obce Burgas raketomety ostřelovaly osadu Styla, Dokučajevsk (osada Jasnyj) byl intenzivně ostřelován od osady Berezovoje a od vesnic Novotrojickoje a Gutyrja. Byly poškozeny domy, jeden civilista byl zabit a tři zraněni. Dělostřelectvo domobrany na nepřátelskou palbu odpovídalo. Ukrajinci měli mnoho raněných. Ostřelováním bylo přerušeno napájení elektřinou velikoanadolské filtrační stanice a znemožněny dodávky vody do Dokučajevska, Volnovachy, Novotrojicka Ugledaru a do vesnic Blagodatnoje, Vladimirovky, Nikolskoje, Pavlovky.

Očekávání nepřítele

LLR

– od Stanici Luganskoj byly minomety, granátomety a ručními zbraněmi ostřelovány pozice domobrany u pomníku knížete Igora, od vesnice Trojickoje ostřelovali Veseluju Goru, z tanku a z ručních zbraní od obce Lopaskino ostřelovali osadu Dolgoje. Domobrana palbu opětovala. Ztráty na luganském úseku fronty: Domobrana – 41 raněných, zničeno jedno BTR, silně poškozeny dva tanky.

– Podle údajů rozvědky DNR došlo ke střetnutí mezi ukrajinskou armádou a jednotkami Národní gardy Ukrajiny u obce Granitnoje. Příčina není známa.

– U Mariupolu Ukrajinci navyšují počty vojáků i techniky. V obcích Granitnoje a Andrejevka je soustředěno kolem 1000 ukrajinských vojáků. Do obce Zamožnoje přijel tankový prapor. U obcí Lebedinskoje, Kominternovo a Širokino je rozmístěna brigáda námořní pěchoty (cca 2000 lidí). Ukrajinské dělostřelecké jednotky zde mají 50 raketometů „Grad“ a 30 děl ráže 152 a 122mm. Na severozápadě doněcké oblasti u Krasnogorovky je soustředěno 600 vojáků, 15 tanků a obrněných transportérů.

– Na všech úsecích fronty je vysoká aktivita dronů nepřítele, domobrana se je pokouší likvidovat.

– Rozvědka DNR zaregistrovala intenzivní pohyb nepřátelských kolon s technikou, mužstvem a municí od Slovjanska a Kramatorska k Artěmovsku a Konstantinovce, přes Pavlograd na Krasnoarmějsk a Kurachovo a z Mariupolu a Volnovachy na Granitnoje.

12.8.2015
Doněck je pod silným ostřelováním již několik dní

Doněck

– v noci na 12.8. a přes den byl od Avdějevky, od obce Umanskoje a od osady Písky ostřelovány ukrajinským klasickým dělostřelectvem a tanky rajon Kujbyševskij, oblast letiště, osada Okťjabrskij, Putilovka, oblast obchodního centra Metro. Byly ostřelovány i severní okraje Makejevky. Večer při ostřelování byla zabita žena. V oblasti letiště a Metra probíhalo střetnutí pěchoty. Silně ostřelováno bylo i Telmanovo a Uglegorsk. Večer zesílila palba ukrajinského těžkého dělostřelectva a raketometů od Avdějevky na Putilovku, osadu Spartak a obec Jasinovatuju. Domobrana na palbu nepřítele odpovídala na ukrajinské pozice v oblasti šachty Južnanja a Artěmova. Gorlovka – v noci na 12.8. byla ostřelována severní část města minomety a ručními zbraněmi z oblasti Majorska a houfnicemi D-30 z Dzeržinska. U osady Zajcevo a u Šumů probíhalo střetnutí pěchoty. Působily zde diverzní skupiny nepřítele. Od obce Novogorodskoje byla dvěma ukrajinskými raketomety ostřelována Širokaja Balka a oblast na západ od Michajlovky (mnoho požárů) a jedním raketometem Jasinovataja. Odvetnou palbou domobrany byly potlačeny nepřátelské pozice houfnic D-30 v Trojickém a zničen sklad munice. Podle údajů získaných rádiovým odposlechem měl nepřítel ztráty. Přes den ostřelování poněkud utichlo, ale večer byly opět dělostřelectvem ostřelovány šachta Glubokaja, Ozerjanovka (nejméně 9 požárů), Majskij, osada Klepan Byk. Z Novogorodského střílelo dělostřelectvo, z Majorska tanky. U Dzeržinska v oblasti šachty Južnaja došlo k přestřelce z minometů a granátometů. Jižní část doněcké fronty – z ukrajinských pozic v Mariupolu (ze sídliště Vostočnyj) a z tzv. „betonky“ byla ostřelována obec Vodjanaja Balka, Sachanka, Styla (zde proběhl večer i pěchotní boj) a Širokino. Večer a v noci na 13.8. začalo intenzivní ostřelování na úseku fronty Pavlopol – Gnutovo – Talakovka. V oblasti Starognatovky domobrana odvetnou palbou zničila ukrajinský sklad munice.

Rozvědkou DNR bylo v Kodemu objeveno 10 raketometů a dvacet tanků a obrněných transportérů, v Prochorovce dva raketomety, v Nevelskom čtyři samochodné houfnice, v Andrejevce šest děl D-30 a 50 tanků a obrněných transportérů.

Celkové ztráty domobrany na severu doněcké fronty – 18 padlých, na jihu – 13 padlých. Večer Ukrajinci na jižní frontě ztratili 2 padlé a 3 zraněné. V DNR byl vyhlášen bojový poplach.

LLR

– přímý zásah dostala filtrační stanice vody mezi obcí Elenovka a osadou Jasnoje, ze které byl vodou zásobován Dokučajevsk a Jasnoje. Z obce Katerinovka byla tanky a zbraněmi BMP ostřelována osada Moloděžnoje (jeden člověk raněn, přerušeno vedení 6kV). Z ukrajinských pozic u Trechizbenky byly ostřelovány z protiletadlového kanonu pozice domobrany u křižovatky silnic u Trechizbenky. Rovněž zde byl vyhlášen bojový poplach, protože je očekáván útok ukrajinských vojsk. Na všech frontách byly přes den pouze lokální přestřelky a odvetné palby. Večer došlo k tvrdému pěchotnímu boji u Stanici Luganskoj. Ztráty na tomto úseku fronty: Domobrana – 1 padlý, 27 raněných, zničen protiletadlový kanon. Ukrajinci – 9 padlých, 30 raněných, zničeno 1 BTR a dvě BMP a baterie minometů.

– Byl pozorován pohyb ukrajinských kolon obrněné techniky, vojska a zásobování ze Slovjanska a Kramatorska k frontě zejména do Artěmovska, Konstantinovky a dále do Krasnoarmějska a Kurachova, z Mariupolu do Volnovachy a do obce Granitnoje.

– V Kielu v Německu byla vyloděna technika USA pro ukrajinskou armádu. V jakém je stavu uvidíte zde:

http://cs7066.vk.me/c540103/v540103579/1eb6f/i248h4NxsDw.jpg

http://cs7066.vk.me/c540103/v540103579/1eb78/yHvttgxrgZE.jpg

http://cs7066.vk.me/c540103/v540103579/1eb81/rQD0WWWwGbw.jpg

– Z důvěryhodného zdroje bylo zjištěno, že mise OBSE se ráno 13.8. chystá opustit Doněck. Informaci je nutné prověřit. V souvislosti s zvýšenou aktivitou ukrajinské armády hrozí velká provokace, nebo velký útok.

13.8.2015


Doněck

– od časného rána je ukrajinským dělostřelectvem z Krasnogorovky ostřelována Putilovka, rajon Kyjevskij, Makejevka, Staromichajlovka. Ostřelováním osady Okťjabrskij byl zabit jeden civilista a tři raněni, další civilista byl raněn v Staromichajlovce. Poškozeno bylo 13 domů. Večer byla ostřelována vesnice Petrovskoje ukrajinskými raketomety a u osady Písky proběhl pěchotní boj. V Marince a Novoj Laspe ve dne proběhla rozvědka bojem. Gorlovka – bylo ostřelováno centrum města, rajony Kalininskij a Nikitovskij, Golma, Ozerjanovka, 5. čtvrť, šachta Glubokaja, Zajcevo, Kalinovka, Rumjancevo, samochodnými houfnicemi „Pion“, ráže 205mm a houfnicemi D-30 ráže 152mm z Novobachmutovky a raketomety od Dzeržinska. Bylo vypnuto 46 trafostanic, proto byly problémy s napájením elektřinou. Domobrana zahájila odvetnou palbu na pozice ukrajinských děl v Novobachmutovce a potlačila je, ale Ukrajinci zahájili palbu z Novogorodska. Domobranou byly potlačeny i ukrajinské dělostřelecké pozice u Dzeržinska (šachta Južnaja) a Artěmova. Ostřelováním byli zraněni dva civilisté. Na jihu u Mariupolu probíhají dělostřelecké duely, domobrana potlačila ukrajinské dělostřelectvo u obce Orlovskoje. Ukrajinci z pozic u obcí Talakovka, Sartana a Novotrojickoje a ze sídliště Vostočnyj v Mariupolu ostřelovali raketomety oblast Širokina a Sachanku. U Pavlopolu, Starognatovky a obce Styla probíhal pěchotní boj s podporou dělostřelectva. Palbou byla poškozena trafostanice v Krasnoarmějsku. Pozice domobrany u Telmanova byly ostřelovány raketomety od obce Granitnoje. Večer byl Dokučajevsk ostřelován ze směru od obce Berezovoje.

LLR

– od Stanici Luganskoj byly minomety ostřelovány pozice domobrany u památníku knížete Igora. Minomety od obce Trojickoje byla ostřelována vesnice Veselogorovka. Pyrotechnici ministerstva pro mimořádné události zaznamenali opakované zaminování polí u fronty diverzními skupinami. Totéž hrozí i v hlubokém týlu.

– Intenzita ostřelování se podobala dělostřelecké přípravě před velkým útokem. V DNR intenzita narůstala, v LLR, kde fronta probíhá na řece Severský Doněc, bylo klidněji.

– Prozatím se nepotvrdila informace o odjezdu mise OBSE. Její pracovníci setrvávali v hotelu v Doněcku a na frontu nevyjížděli.

– Okupanti zapálili pšeničné pole. V novoazovském rajonu shořelo cca 100 ha nesklizené pšenice.

Domobranec

14.8.2015

Doněck
 – rajony Kujbyševskij, Kyjevskij, byly ostřelovány ze severního směru a Kalininskij od Marinky, osada Spartak, sídliště Gornjak (bylo zasaženo třemi granáty), sídliště Azotnyj (pěti). Raketomety a samochodnými děly z Umanského byla ostřelována Makejevka, bylo tam několik požárů. Ostřelována byla i silnice mezi Doněckem a Jasinovatoj, kde byli raněni dva civilisté. Ráno 14.8. proběhl dělostřelecký duel u Marinky. Pěchotní boj za podpory minometů probíhal u Písků. Ostřelováním u Krutoj Balky bylo přerušeno elektrické vedení. Večer byla ostřelována oblast šachty Avakumov, sídliště Trudovskich, Alexandrovka, samochodnými děly od Krasnogorovky. Večer u Dzeržinska (v oblasti Šumů) a rovněž u osady Písky proběhl pěchotní boj za podpory tanků.

Jeden z frontových dopisovatelů – Gandij Dubovoj

Gorlovka

– byla nepřetržitě ostřelována z několika směrů – z Dzeržinska, z Kodema, ze Svetlodarska, Artěmovska, ze severozápadu od Nikitovského a Dilejevky. Ukrajinci používali vše velkorážné – samochodná děla, houfnice, raketomety. Ostřelováním byl zabit civilista, zasažen bytový dům a poškozen plynovod. U Artěmovska vybuchl muniční sklad Ukrajinců, sanitky jezdily stále do a z Artěmovska. Ze strany Kleščevky a z oblasti šachty Južnaja Ukrajinci z raketometů ostřelovali osadu šachty No.5, centrum města, sídliště Komsomolec, Nikitovku, Bessarabku (proraženo vodovodní potrubí), Zajcevo, Golmu, šachty Gagarin a No.6/7. Ke střetnutí došlo i mezi osadami Věrchnětoreckoje – Trojickoje. Večer byly znovu ostřelovány všechny části Gorlovky od Artěmovska. V oblasti Gorlovky – v Rumjancevu – působí diverzní skupina nepřítele.

Dům v troskách – zůstala jen studna a provizorní kamínka

Na jihu

v mariupolském směru u Pavlopolu v Orlovce domobrana přesným výstřelem z samochodného děla „MSTA-B“ zasáhla muniční sklad ukrajinské armády. Večer byla Ukrajinci znovu ostřelována severní část Dokučajevska od osad Berezovoje – Stěpnoje. Dělostřelectvo domobrany palebné pozice Ukrajinců potlačilo. Z ukrajinských pozic v Mariupolu (v sídlišti Vostočnyj) byla ostřelována opět Sachanka a Širokino. U osady Bělaja Kamenka byla zničena baterie pěti ukrajinských raketometů, nepřítel zde měl ztráty. Proběhl dělostřelecký duel mezi pozicemi obou stran u Starognatovky a Novoj Laspy. Ostřelovány byly i osady Žabičevo, Bezimennoje, Novaja Laspa, Okťjabrskoje, Lukovo. Domobrana na ostřelování odpovídala palbou na ukrajinské baterie. V noci na 15.8. proběhl na okraji Dokučajevska ze strany od obce Nikolajevka pěchotní boj za podpory tanků a BMP.

Domobrana Donbasu cvičí

LLR

– z minometů, BMP a ručních zbraní byly od Stanici Luganskoj ostřelovány pozice domobrany u památníku knížete Igora a severní okraj Pervomajska byl ostřelován granátomety a ručními zbraněmi od obce Zolotoje. U Luganska domobrana odrazila útok nepřítele, při kterém Ukrajinci ztratili 9 padlých, 27 zraněných, bylo zničeno jedno BTR a dvě BMP.

– V noci na 14.8. byla v Doněcku likvidována diverzní skupina nepřítele jeden z jejích členů byl při zadržování zabit, ostatní byli zajati.

– U Mariupolu partyzáni zaútočili na ukrajinskou kolonu, která vezla posily k Telmanovu a k Širokinu. Ukrajinci měli ztráty – několik padlých a 18 zraněných, bylo poškozeno několik obrněných transportérů. Partyzáni měli rovněž několik raněných.

– Rozvědka DNR zjistila pohyb ukrajinských sil v oblasti Dzeržinska, Kalinovky, Sartany a Lomakina. Sem ukrajinská armáda stahuje samochodná děla včetně „Pionů“, tanky a raketomety „Grad“. Dělostřelectvo domobrany zahájilo odvetnou palbu do oblasti Sartany, kde podle nepotvrzených údajů zničilo ukrajinskou kolonu techniky.

– Ukrajinci změnili taktiku ostřelování – ostřelují převážně v noci, zpravidla od 22:00, protože pozorovatelé OBSE ukončují svoji činnost v 18:00 a odjíždějí na místa dislokace, kde jsou ubytováni.

– Rozvědka DNR objevila palebná postavení šesti samochodných houfnic a tří tanků u Novotrojického, do Krasnogorovky (3 km od fronty) přijela baterie 11 raketometů „Grad“, do oblasti Tarasovky a Vodjaného přijela jednotka cca 700 vojáků, dvě tankové roty jedna mechanizovaná rota, čtyři raketomety „Grad“, devět samochodných děl a dvě samochodná děla „Pion“. V oblasti obcí Starognatovka a Novognatovka (5 km od fronty) bylo objeveno 10 děl D-30 a jednotka žoldáků cizí vojenské společnosti, u obce Mirnoje (11 km od fronty) palebné postavení dvou raketometů „Grad“, a u Talakovky dvě houfnice ráže 152mm.

– U Novoazovska byly zničeny dva ukrajinské výsadkové čluny , které se pokusily dosáhnou břehu, jeden se potopil, druhý byl silně poškozen.

– O půlnoci vyjela z Artěmovska směrem na Svetlodarsk kolona techniky (tanky a tahače).

Gorlovka – krev na ulici
15.8.2015 

Doněck

– byl zasažen dosud nejsilnějším ostřelováním z obcí Nevelskoje, Avdějevka, Ostroje a Vodjanoje. Rajon Kyjevskij, centrum města, Putilovka, sídliště Azotnyj, osada Spartak, oblast letiště – vše je ostřelováno. Ostřelována byla i Jasinovataja, kde byli zraněni civilisté – 4 muži a dívka, Alexandrovka, Elenovka (z Novomichajlovky), Staromichajlovka, Makejevka. U osady Písky a Spartak probíhal pěchotní boj s podporou minometů, ve Staromichajlovce (rajon Kirovskij) byl přímým zásahem zničen soukromý dům a poškozena škola. V rajonu Petrovskij (v osadě Alexandrovka) by zničen jeden dům a přerušeno napájení elektřinou sídliště Trudovskije. Do rána pokračoval pěchotní boj v oblasti Písků, Krasnogorovky, Staromichajlovky a osady Spartak. Některé části města zůstaly bez elektřiny. V oblasti chemického závodu v Doněcku zazněly dva velmi silné výbuchy. První v 08:35 a druhá ve 12:57. Není známo, jaká munice zde byla použita. Ostřelováním byl zasažen i plynovod u hřbitova na Smoljance. Večer ukrajinská palba zesílila a pokusili se o průlom u jasinovatského kontrolního bodu a byli odraženi. Byla tam pořádná řež. Potom Ukrajinci ostřelovali rajon Vorošilovskij, Pantělejmonovku a opět jasinovatský kontrolní bod a domobrana jim palbu vracela.

Gorlovka

– pokračuje ostřelování z Dzeržinska, domobrana odpovídá. Ukrajinci ostřelovali oblast obce Krasnyj Pachar, kde byl podle zvuku proražen plynovod. Z Mirného jsou slyšet dopady raket „Gradů“. Jsou ostřelovány Nikitovka, Golma, Kurganka, Zajčenko, Rumjancevo, Stalsbyt, sídliště Komsomolec, Strojitěl a osada šachty 6/7. Některé oblasti jsou bez elektřiny. Jeden civilista byl zabit, tři další zraněni. Přes den bylo ostřelování méně intenzivní, ale večer opět zesílilo, jsou ostřelovány stále stejné lokality a město je bez elektřiny. Tentokrát ne pro ostřelování, ale kvůli bouřce. U Dokučajevska probíhal v noci pěchotní boj s podporou minometů a tanků. Kromě Gorlovky a Doněcka byl ostřelován dále telmanovskij rajon z minometů a obce Logvinovo, Děbalcevo, Žabičevo, Petrovskoje, Okťjabr, Novolaspa a Bezimennoje.

Na jihu u Mariupolu

Ukrajinci ostřelují Širokino a Sachanku od obcí Lebedinskoje a Pioněrskoje. Od Volnovachy a obce Granitnoje ostřelují i Stylu. Ukrajinci ostřelovali i pozice domobrany u Kominternova a osady Naběrežnoje a Okťjabr.

LLR

– pokračuje střetnutí z minometů u Stanici Luganskoj. V průběhu noci a do rána zde probíhal dělostřelecký duel v oblasti mostu. Večer Ukrajinci zahájili palbu z výšiny 175,9 z minometů a z protiletadlového kanonu na obec Suchodol. Ostřelována byla i obec Kalinovka, jednou z luganské přehrady, jednou z oblasti Mironovského a jednou z oblasti obce Krasnyj Pachar. Rovněž z minometů od Krasnogo Pachara, města Štěstí a od obce Trojickoje ostřelovali obec Lozovoje, pozice domobrany u křižovatky obce Obzornoje a oblast Veselogorovky. Za poslední tři dny ztratil nepřítel od 40 do 60 padlých – údaje se různí – a kolem 150 raněných. Domobrana měla za stejnou dobu 4 padlé.

– Ostřelování se stabilizovalo na středně vysoké úrovni. O nějakém přerušení palby se již nemluví.

– Podle sdělení rozvědky DNR má ukrajinská armády zvýšenou bojovou pohotovost.
– Kyjev do oblasti Artěmovska přemístil tři taktické rakety „Točka – U“, rozvědka DNR objevila jejich postavení u osady Časov Jar u Artěmovska, což je 50 km na sever od Doněcka a 100 km na západ od Luganska. Tyto rakety mají dostřel 120 km.

16.8.2015
 

Doněck 

– v noci na 16.8. byly od Krasnogorovky, Avdějevky, Vodjaného a od Písků ostřelovány rajony Kijevskij, Kujbyševskij, Petrovskij, Staromichajlovka, osady Spartak, Žabičevo a osada dolu Okťjabrskij (zraněni dva civilisté), Pantělejmonovka, oblasti dolů Zasjadko a Lidievka a probíhal pěchotní boj s podporou minometů a velkorážných kulometů v oblasti osad Písky, Opytnoje, Vodjanoje a u jasinovatského kontrolního bodu. Večer a v noci opět začalo ostřelování Petrovky a sídlišť Azotnyj a Gornjak z raketometů a boj v oblasti letiště a osad Písky a Spartak (ruční zbraně) a opět u jasinovatského kontrolního bodu (pěchota s podporou dělostřelectva). Rovněž v  noci na 16.8. probíhalo mohutné ostřelování osady Elenovka těžkým dělostřelectvem z ukrajinských pozic na úseku Taramčuk – Stěpnoje -Berezovoje (přerušena dodávka plynu a elektřiny). Podle místních obyvatel granáty dopadaly do oblasti kombinátu „Novyj“, kde jsou sklady chemikálií. Také v Dokučajevsku Ukrajinci ostřelovali oblast mrazíren. Boj s podporou dělostřelectva probíhal i na úseku Volnovacha – Starognatovka – Nikolajevka – Andrejevka – Novolaspa – Bělaja Kamenka. Silně ostřelovány byly i další obce – Makejevka, Telmanovo (ostřelováno raketomety, zabit jeden civilista, jeden zraněn, poškozeno centrum města a nemocnice, přerušena dodávka plynu a elektřiny, voda dodávána jenom v některých oblastech), Jasinovataja (poškozena filtrační stanice vody), oblast Novoazovska. Při ostřelování Ukrajinci používali těžká děla a raketomety „Grad“. Ostřelování zabilo tři civilisty a sedm zranilo, bylo poškozeno mnoho domů a způsobilo mnoho požárů. Gorlovka – Ostřelování dělostřelectvem bylo vedeno ze směru od Dzeržinska a ze Šumů, od Majorska střílejí tanky. Bylo zasaženo centrum města, Golma, 245.čtvrť, sídliště Strojitěl, Nikitovka, Bessarabka a šachty No,6/7 a Glubokaja. U šachty Glubokaja probíhaly i přestřelky z ručních zbraní. Bylo přerušeno napájení elektřinou čerpací stanice, část města je bez dodávek vody.

Večer se ostřelování obnovilo.

Mapa – Gorlovka: http://cs624323.vk.me/v624323016/4029b/YAUN9GXztvg.jpg

Jižní fronta – oblast Mariupolu

– v noci na 16.8. zahájili Ukrajinci ostřelování z osad Granitnoje, Kalinovka, Sartana a Talakovka obcí Sachanka, Styla, Okťjabr, Kominternovo, Naběrežnoje, Bezimennoje, Signalnoje, Jasnoje, Primorskoje a Širokino. Večer ostřelování opět začalo.

Tohle na nás střílí Ukrové každou noc!

LLR
– v samotném Lugansku byla noc poměrně klidná. Z minometů byly ostřelovány okrajové části Slovjanoserbska. Od Stanici Luganskoj byly z BMP ostřelovány pozice domobrany u památníku knížete Igora. Z tanku od obce Katerinovka byly ostřelovány okraje města Pervomajska a obec Michajlovka a minomety obec Veselogorovka. Od obce Trojickoje a od Popasnoj byla z minometů ostřelována osada Kalinovo. Z ukrajinských pozic v obci Zolotoje byla ostřelována z minometů jiná část obce Zolotoje, kontrolovaná domobranou, kde byla raněna místní občanka a poškozen dům. Večerní ukrajinské ostřelování začalo znovu a poněkud dříve (18:30) a byl ostřelován opět Slavjanoserbsk a obec Obzornoje a pozice domobrany u křižovatky silnic u Obzornoje.

Domobrana na všech úsecích fronty odpovídá odvetnou palbou na pozice nepřátelského dělostřelectva.

– Intenzita ostřelování na všech úsecích fronty narůstá. Relativně malý počet obětí je dán dobrou přípravou úkrytů pro civilní občany a jejich ostražitostí.

Padlí ukrajinští vojáci ve zbytečné válce proti ruským bratrům

– Rozvědkou DNR byly získány poznatky o tom, že SBU plánuje provedení série teroristických činů na území Ukrajiny na den výročí získání nezávislosti, s cílem obvinit z těchto činů DNR a LLR a tím zdůvodnit připravovaný útok velkého rozsahu ukrajinské armády.

– Rozvědka DNR zjistila přesun 30 kusů těžké techniky z Kramatorska na jižní úsek fronty, dále příjezd do obce Novogorodskoje pěti samochodných houfnic, do obce Svobodnoje příjezd dvou raketometů „Grad“ a šesti samochodných houfnic „Giacint“ a v obci Granitnoje příjezd jedné samochodné houfnice „Giacint“.

– Do Gorlovky zavítala mise pozorovatelů OBSE. Místní obyvatelé ji nepřivítali příznivě a vytýkali jí neobjektivitu a to, že ve svých zprávách neuvádí, odkud palba, kterou zaregistrovali, přichází.

Vzkaz na automobilu OBSE na Donbasu: ‘Mluvte pravdu!’
17.8.2015 
Oprava vysokého napětí strženého nočním ukrajinským bombardováním

Doněck

– v  noci a ráno na 17.8 pokračovalo ostřelování rajonů Kyjevskij, Kujbyševskij (sídliště Gornjak), Kirovskij (Staromichajlovka) a Petrovskij (sídliště Trudovskije) ukrajinským těžkým dělostřelectvem a raketomety z Krasnogorovky, Avdějevky a osad Písky, Voďjanoje, Opytnoje a Kurachovo. V oblasti letiště, Písků a jasinovatského kontrolního bodu a později i v oblasti Staromichajlovky se bojovalo s ručními zbraněmi. Staromichajlovka byla později ostřelovány ukrajinskými tanky z Krasnogorovky. V samotném Doněcku, v rajonu Leninskij, pracovaly diverzní skupiny nepřítele. Bylo po nich prováděno pátrání. Ostřelování se obnovilo večer a kolem půlnoci palba ustala. Ostřelována byla i Jasinovataja, Makejevka, Elenovka, Krasnyj Pachar. Ostřelování byli zabiti dva lidé a poškozeno 42 domů. Večer ostřelování pokračovalo.

Oprava trafostanice po nočním bombardování

Gorlovka

– byla několik hodin pod intenzivní palbou ukrajinských samochodných houfnic ze třech směrů – z Dzeržinska, Artěmovska, Svetlodarska. Granáty dopadaly v Šterovce, 5. čtvrti, Vorobjevce a na Kočegarce, Kurgance, Bessarabce, Golmě, Zajcevu, Nikitovce, Zamožnoje, Glubokoj, Žabičevu, Krasnom Partizanu. Ostřelována byla i sousední Pantělejmonovka (z Novobachmutovky a Trojického). Ráno přišly informace o třech zabitých a čtyřech zraněných civilních občanech. Ostřelování probíhalo i přes den v různé intenzitě a o půlnoci palba utichla. Dokučajevsk byl pod ukrajinskou palbou z pozic od osad Novotrojickoje a Berezovoje, ostřelovány byly i Novolaspa a Bělaja Kamenka ze směru od Starognatovky a Bogdanovky. Dělostřelectvo domobrany muselo zahájit palbu na potlačení baterií nepřítele.

Mariupol


– Ukrajinci z pozic na západ od Širokina provedli několik výstřelů ze samochodných děl do rajonu Iljičevskij (v Mariupolu) – do oblasti „Azov – Kolco“ (oblast kontrolována ukrajinskou armádou).
Osada Sartana byla bez elektřiny, bylo přerušeno vysokonapěťové vedení. Ukrajinské baterie ze sídliště Vostočnyj (zde Ukrajinci staví děla přímo mezi panelové domy, aby se vyhnuli odvetnému ostřelování dělostřelectvem domobrany) ostřelovaly Sachanku, Stylu, Širokino. Kolem půlnoci nastal klid. Celkově za uplynulý den bylo v DNR ostřelováním zabito 5 civilních obyvatel a 14 bylo zraněno.

LLR

– současně se zahájením pěchotních bojů u Doněcka začaly i pěchotní boje u Stanici Luganskoj a u města Štěstí. Současně byl ostřelován i Slavjanoserbsk a vesnice Obzornoje z minometů. Ukrajinci rovněž ostřelovali křižovatku silnic v obci Prišib z minometů, houfnic a tanků. Při ostřelování byla zraněna místní žena. Ostřelování pokračovalo i v noci na 18.8.

– je pozorována vysoká aktivita ukrajinských dronů.

– Značně se aktivizovaly ukrajinské tankové jednotky a baterie samochodných děl, k frontě se přesouvají i raketové taktické komplexy „Točka – U“.

– rozvědkou DNR byl zjištěn příjezd nových osmi raketometů „Grad“ do obce Kodem a do obce Novogorodskoje (obě obce u Gorlovky), v oblasti Marinky byly zjištěny dočasné palebné pozice houfnic D-30 a v oblasti Volnovachy pozice samochodných houfnic „Pion“.

– Rozvědkou DNR bylo zjištěno, že Ukrajinci přivezli do Záporoží vězně z volnjanského nápravného zařízení „aby splnili plán mobilizace“. Vězně budou rozdělovat po 3 -4 lidech do jednotky, aby zabránili vzniku „bratrstev“.

Ostatní Ukrajina: 

V Oděse přes noc postavili pomník gubernátorovi Saakašvilimu jeho páníčkovi

 

http://korrespondent.net/business/economics/3551403-ukrayna-voshla-v-troiku-preddefoltnykh-stran
Ukrajina byla zařazena do trojky zemí před bankrotem

http://korrespondent.net/world/russia/3551304-hazprom-vystavyl-ukrayne-schet-za-postavky-haza-v-donbass
Gazprom vystavil Ukrajině účet za dodávky plynu na Donbas

http://korrespondent.net/business/economics/3551185-yaresko-prodolzhaet-v-ssha-perehovory-s-kredytoramy
Jaresko pokračuje v USA v rozhovorech s věřiteli Ukrajiny

http://korrespondent.net/business/economics/3551199-ekonomyka-ukrayny-sokratylas-pochty-na-15-vo-vtorom-kvartale
Ekonomika Ukrajiny poklesla ve druhém čtvrtletí o 15%
http://korrespondent.net/world/russia/3551109-rossyia-podhotovyla-k-otpravke-na-donbass-35-y-humkonvoi
Rusko připravilo na odeslání na Donbass 35. humanitární konvoj

http://korrespondent.net/business/economics/3551182-vyrus-chuma-svynei-mozhet-bolno-udaryt-po-eksportu-miasa-y-zerna
Virus prasečího moru může dát ránu exportu masa a obilí

http://korrespondent.net/ukraine/events/3551892-poiavylys-novye-fotohrafyy-stroytelstva-kerchenskoho-mosta
K dispozici jsou nové fotografie z výstavby kerčského mostu

http://korrespondent.net/ukraine/3552318-mylytsyia-zaiavyla-chto-ykh-zastavliauit-fabrykovat-delo-po-strelbe-v-mukachevo
Policie uvedla, že je nutí falšovat případ střelby v Mukačevě

Strážci zákona napsali otevřený dopis poslanci a velvyslanci USA.
Policisté popisují přímou účast vedení a řízení ministerstva vnitra v Zakarpatské oblasti na události v Mukačevu a řekli, že na ně vyvíjelo tlak, uvádí Mukachevo.net.
Byl zveřejněn otevřený dopis Úřadu kriminálního vyšetřování ministerstva vnitra Ukrajiny v Zakarpatské oblasti, který je určen poslanci, členovi VSK Nejvyšší rady pro vyšetřování událostí ze dne 11. července 2015 Igorovi Mosijčukovi, velvyslanci USA Jeffrey Payettovi a sdělovacím prostředkům, o přímé účasti vedení ministerstva vnitra a vedení Zakarpatské oblasti na střelbě, na utajování a ničení důkazů o jejich zapojení.

http://korrespondent.net/business/economics/3552388-v-naftohaze-otchytalys-o-tsene-ymportnoho-haza-vo-vtorom-kvartale
V Naftogaz informoval o ceně dováženého plynu ve druhém čtvrtletí
Cena dovozu plynu pro Naftogaz klesla na 268 dolarů.
Můj kometnář: Ukrajina na jaře při jednání odmítla dodávky ruského plynu za cenu 248 dolarů za tisíc kubických metrů!
http://korrespondent.net/ukraine/events/3551968-poiavylys-vydeo-moschnykh-obstrelov-donetska-v-noch-na-16-avhusta
Objevilo se video mohutného ostřelování Doněcku v noci 16. srpna
http://korrespondent.net/ukraine/3552413-obstrely-na-donbasse-sovershyly-rossyia-y-separatysty-hosdep
Ostřelování v Donbasu provedlo Rusko a separatisté – tvrdí ukrajinské ministerstvo zahraničí