Lavrov: diplomatická negramotnost ukrajinského ministerstva zahraničí

Avatar
Původní autoři
19. 8. 2015    zdroj
Setkání expertů v normandském formátu umožní prokázat, že ukrajinská strana neplní své povinnosti při urovnání situace v regionu, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov. Podle něj čtvrteční setkání expertů v normandském formátu “pomůže postavit tečky nad “i” a ukáže, že ukrajinská strana neplní své závazky.” 

“Pro nás je zřejmé, že je třeba provést další jednání s Kyjevem a přesvědčit ho, že dohody, závazky, které byly přijaty v Minsku 12. února, se musí plnit,” řekl Lavrov novinářům.

Moskva doufá, že 24. srpna, kdy se setkají představitelé Německa, Francie a Ukrajiny, Berlín a Paříž “jako garanti provádění dohod z Minska udělají všechno, aby bylo zajištěno jejich bezpodmínečné plnění.” “Nebude to neužitečné vzhledem k tomu, že 26. srpna, dva dny po berlínském trojstranném summitu, je naplánováno pravidelné zasedání kontaktní skupiny a jejích pracovních podskupin,” řekl Lavrov.

Lavrova překvapilo prohlášení ukrajinského ministerstva zahraničních věcí. “Neručím za přesnost citace – něco v tom smyslu, že experti se scházejí, aby vysvětlili ruským představitelům, že Nejvyšší radou přijaté návrhy Porošenka o změnách v ústavě odpovídají dohodám z Minska”, řekl ministr.

Podle něj bylo dále řečeno, “něco jako že tyto změny jsou výsadou ukrajinského státu, nikdo do nich nemůže jakýmkoli způsobem zasahovat, takže nesprávný výklad ruské strany by neměl být brán v úvahu.”

“Ponechám stranou furiantský tón tohoto tvrzení, ale je to, samozřejmě, úplná diplomatická negramotnost, protože minské dohody jsou k dispozici, není to žádná beletrie, schválila je Rada bezpečnosti OSN ve svém usnesení, proto jsou závazné,” prohlásil ministr zahraničních věcí RF.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová