Proč chartista Zbyněk Petráček vytrhává věty ze souvislosti, když píše: Ovčáček, Zeman, Hrad… to je buranokracie v praxi…?

Avatar
Původní autoři

Břetislav Olšer
20.8.2015   Rukojmí
Rozhodně mi jako člověku bez vzdělání nepřísluší, abych kritizoval jistě vysokoškoláka pana Petráčka. Jak jinak by též mohl být někdo na titulní straně Lidových novin? Vím však, že lhát nemá, ba ani nesmí, sebeelitnější vzdělanec.Nositel Peroutkovy ceny mj. píše, že Jiří Ovčáček se vymezil proti výzvě českých vědců k toleranci v debatě o běžencích. Má sice prý pravdu, když varuje před rozevírajícími se nůžkami mezi názory většiny občanů a elit a říká, že „výzva vědců pouze prohlubuje příkop mezi takzvanými elitami a českou společností“.

A dál pan Petráček velmi bystře kompiluje svá domněnky, cituji: „Když někdo z Hradu pije, je to jeho styl. Když někdo z Hradu říká, že je prezidentem dolních deseti milionů, je to jeho vyznání víry, ale i tak přece zůstává elitou oněch deseti milionů. Elita je elitou proto, že dokáže vystihnout a vyjádřit problémy, které těch deset milionů trápí. Takovým problémem je teď i vlna běženců. Jenže místo aby z Hradu zaznělo něco víc než jen „nikdo je sem nezval“, ozývá se skuhrání na „takzvané elity“. Ano, tak vypadá buranokracie…“ končí svůj žurnalistický majstrštich zmíněný Petráček.

Jak to tedy opravdu bylo a je s prezidentem Zemanem a jeho vztahem k běžencům? Evropa je v smrtelných kleštích uprchlíků z půlky Afriky a Blízkého východu, odhadem jde o milion a možná i víc běženců, kteří přicházejí na starý kontinent třemi trasami. Také v Česku už máme v uprchlických táborech běžence z Iráku i Afghánistánu. Svět je najednou tragicky malý…

Jak správně výše uvedený pisatel dal na vědomí čtenářům, prezident Miloš Zeman jako hlava státu Česko vzkázal uprchlíkům na českém území, že je do Česka nikdo nezval. Uprchlíci podle něj musí respektovat pravidla této země. „Pokud se vám to nelíbí, běžte pryč,“ vyzval je v nedělním rozhovoru z Lán. „Těmto lidem nejlépe pomůžeme na jejich území,“ dodal. Prezident tím mířil zejména na uprchlíky z Blízkého východu a Afriky… Doslova řekl: “První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč.”

A co nám oznamuje Petráček? Tolik to, že „Jenže místo aby z Hradu zaznělo něco víc než jen „nikdo je sem nezval“, ozývá se skuhrání na „takzvané elity“… Skutečně má pak Petráček poruchu zraku či sluchu, že neví, co vlastně pan prezident řekl o daném problému? Proč nezmínilo, že zásadním ve slovech Zemana byl fakt, že pokud k nám někdo zavítá jako host a to navíc nezvaný, měl by respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do jejich země…

Ke všemu Miloš Zeman přidal ještě k těmto lapidárním větám i svůj komentář, co měl hlavu patu, na rozdíl o plku citovaného autora. Prezident totiž řekl: “Možná že tyto tři věty bude někdo považovat za apel na nejnižší lidské pudy, ale já si myslím, že je to stejný postoj, jako mají Maďaři, když staví svůj plot proti Srbsku, jako má Cameron, když chce něco podobného udělat v Británii, a koneckonců jako mají Američané, kteří postavili 2 tisíce kilometrů dlouhý plot na hranicích s Mexikem, přičemž Mexičané by se ve Spojených státech dokázali asimilovat daleko snadněji, než zejména uprchlíci s islámských zemích u nás…“

Copak asi ví pan Petráček o novinářské etice a morálním kodexu, když v případě své kurzivky pil po vzoru právě jím kritizovaného Hradu víno notnými doušky, a přitom jen dělal, že srká jen na prachobyčejnou vodu; uvědomuje si, že právě všem svým čtenářům sdělil a ukázal v plném světle, že to je v prvé řadě především on, kdo vlastně tvoří jim tolik peskovanou buranokracii…?

Inu, signifikantní pro Petráčkův lidský styl je následující citace z jeho jednoho z mnoha textů, v němž připomíná slova nizozemského premiéra, který o východoukrajinských separatistech řekl: „Těla mrtvých tahali po zemi a nechali je shnít.“ Na nabízející se otázku, proč to tak dlouho trvalo, Petráček odpovídá: „Protože Putin si to tak přál…“