Cílem je – rozvrácení a likvidace evropské civilizace

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
4. 9. 2015
Masmediální gradující masáže veřejnosti, mainstreamovými médii, směřující k obrácení převládajících, sebezáchovných negativních postojů k přijímání imigrantů,při neskonale odporných manipulacích, se neštítí absolutně ničeho. 

Vynalézání úprav schůdnosti cest k rozvrácení a zničení evropské civilizace, počínajíc majdanem s následnou válkou na Ukrajině, pokračujíc záměrně -nekontrolovatelně chaotickou, masovou imigrací z rozvrácených rozbombardovaných zemí a v dohledné době končíc, faktickým rozvrácením a zničenímevropské civilizace, je provázeno bezbřehým cynismem nejodpornějšího druhu, cynismem mainstreamových médií, respektive cynismem těch, kdo mainstreamová média vedou a řídí, včetně těch, kdo v nichpracují a kdo jim slouží. Do zmiňovaného odporného cynismu se vejde velice mnoho.Pohrdání lidmi, respektive lidským plevelem, cynicky účelové zneužívání lidského soucitu, propojené skrytýma neskonalým výsměchem. Výsměchem, souvisejícím s manipulací takovými lidskými slabostmi, jako je obyčejný, (stále méně) běžný, lidský soucit. Vrcholně bezohledné zneužívání lidské slabosti – lidského soucitu, je typické pro chování těžkého psychopata, libujícího si v šíření zla, chaosu a nevraživosti, které manipulačně vkládá do mezilidských vztahů v jeho okolí, zneužívajíc toho všeho pro vlastní záměry.

K tomuto zamyšlení mne dovedla všude možně vystavovaná, cynicky naaranžovaná fotografie utonulého tříletého chlapce (Evropo podívej, co jsi zavinila). Propagandistické fotografie chlapce, ležícího na pláži jako na povel, převzala od Velké Trojky všechna mainstreamová média. A sice stalo senatolik okatě, že místo soucitu převládlo znechucení mnohalidí, (nikoli však značně pokryteckých politiků),nad takhle viditelně hanebným počínáním mediálních cyniků.V Německu od rána byli v ulicích dobrovolníci a rozdávali fotky ležícího utopeného chlapce. Jako by to celé bylo připravené a zinscenované. Jó, Německo je Německem bývalé soudružky Merkelové, co si budeme namlouvat. Nicméně u nás reakce diskutujících na takové počínání, vzhledem k mnoha jiným a neméněhnusnýmsouvislostem, vedly k zablokování diskuzí na serverech mainstreamu. Z toho lze usoudit, že to byly reakce nehodící se, podobné těm (viz níže), které mne surovou pravdivostí zaujaly:

„Myslím si, že po jednom humanitárním náletu US letadel v Iráku, Libyi, Afghánistánu či bývalé Jugoslávii by se i méně nakašírovaných fotografií dalo pořídit daleko více. Tímto snímkem už nelidskost překročila všechny srozumitelné meze. Úmyslně nepíšu hyenismus, protože takto se zvěř nechová“.

„Když turecké bombardéry roztrhaly na kusy v roce 2011, 34 Kurdů na základě informací předaných Američany, kdy mezi obětmi byli i 15 letí chlapci, nikdo z ochránců lidských práv tomu ve světě nevěnoval pozornost, a teď´ takový cirkus. To z lidí opravdu dělají blázny“.

„Když při masakru v Libyjském Zlítánu zemřelo 51 dětí ve škole, na kterou shazovalo bomby letadlo NATO, a jejich matky, které běžely zachránit děti, zemřely ve škole také (prý omylem, piloti si to prý spletli s bombardovacím letadlem, které právě rolovalo ke vzletu a bezletová zóna je bezletová zóna), tak se nikdo v Evropě ani nezačervenal, natož aby se zabýval těmi roztrhanými tělíčky malých dětí.
Zamyšlení nad prapodivnou politikou čelných politiků EU, nad politikou vedoucí k rozvrácení a zničení evropské civilizace, jak jsem se již zmínil, mne iniciovalo cynické vystavenícynicky naaranžované propagandistické fotografie utopeného chlapce ležícího na pláži. Nicméně k tomuto zamyšlení o směřování politiky EU patří a náleží i článek Radima Valenčíka, pod názvem „Běžte se těm uprchlíkům podívat do očí!“doporučuji přečíst.Dovoluji si, (budiž mi to Radimem Valenčíkem prominuto, bez jeho dovolení), heslovitě uvéstz jeho článku vyňaté reálie, potvrzující zrůdnost politiky pohlavárů EU, vedoucí k tomuto mému zamyšlení o jejím směřování k rozvrácení a zničení evropské civilizace.

1) Prosazení vysokých sociálních dávek každému imigrantovi. (V tomto punktu lze očekávat jak zvýšení přílivu imigrantů, tak oprávněný výbuch nevole naší romské komunity, s následným, ještě více oprávněným výbuchem nevole nízkopříjmové pracující populace). 

2) Vytvoření atmosféry, kdy díky snaze o politickou korektnost procházelo muslimům v Rotterdamu čtrnáct let znásilňování dětí ve velkém (1400 obětí) a nikdo se neodvážil ozvat. 
3) Prosazení toho, že ve Švédsku se nevedou statistiky pachatelů znásilnění podle vyznání, i když je zřejmé, že se jedná v 99% o muslimy.
A zatím Kodaňský muftí Shahid Mehdi říká, že ženy bez burky, nebo hidžábu, si o znásilnění v podstatě říkají, britský imám Anjem Choudary vyzývá muslimy, aby používali peníze ze sociálních dávek na džihád, a nikomu to zjevně nevadí. Přijmout do takového toxického prostředí statisíce muslimů prostě nelze, je to sebevražda.
Jak vidno, zhoubná politika EU, započatá bezostyšným ignorováním zřetelných projevů nástupu fašismu na Ukrajině,zhoubná politika gradující podporou v podobě sebepoškozujících sankcí proti Rusku, včetně podpory provokací s vyhlídkou na válku v Evropě, nestačí. Vyprovokovat válku se zatím jaksi nedaří. Čas tlačí. Tož bylo přistoupeno k urychlení žádoucího vývoje,vedoucího k destrukci a likvidaci evropské civilizace. Páníček za mořem holt pospíchá, tak se musíme více snažit.