Lidi nejsou blbí, vidí, co se děje. Vidí natažené ruce mnohých imigrantů, vidí sluníčkářské parazitování…

Avatar
Původní autoři

Zbyšek Hlinka 

7.9. 2015   e-portál

Kdo (z nich) by to byl řekl, že? Vždyť naopak proti nenávisti, nesnášenlivost, rasismu, xenofobii, islamofobii atd. tak urputně bojují. A bojují až tak urputně, že nejvíce poškozují právě ty, kteří pomoc skutečně potřebují.

My Češi nemáme nějaký zásadní problém s rasismem, xenofobií atp. Krásným příkladem je Vietnamská menšina. Pamatuji, že když k nám začali Vietnamci přicházet (ještě hluboko za komoušů), lidé s nimi měli problémy (rasistické) natolik velké, že Kocáb na to dokonce napsal písničku “Já rasisty nikdy neměl rád” a aby nebylo pochyb o koho jde, zpívá v ní o žlutých. V majoritní společnosti měli Vietnamci reputaci výrazně horší, než Cikáni. Uplynulo přibližně čtyřicet let a reputace Vietnamců značně stoupla. Z Cikánů se stali Romové a jejich reputace naopak značně poklesla. Pracovití Vietnamci zůstali, líní Kubánci, kteří přicházeli s nimi, zase zmizli.

Sluníčkáři ječí, že příčinou je náš rasismus a žalují všude možně po světě (tu přes AI, jindy v OSN atp.). Nechápu, proč to dělají, asi v tom bude nějaký komplex méněcennosti a nenávist k vlastní kultuře. Nebo možná, když neumějí nic vytvořit, tak aspoň jiným něco zničí. Přesně dle našeho oblíbeného – když má soused kozu a já ne, přeju si, aby sousedovi koza chcípla. Když je soused v pohodě a já se užírám svou hloupostí a nenávistí, jdu na něj něco žalovat. I kdyby to nebyla pravda.

Já nevidím příčinu v rasismu ani xenofobii, ale v nesnášenlivosti vůči parazitům, kteří řvou a natahují ruce. Nemám totiž lepší vysvětlení pro jev, že reputace Vietnamců šla během dvou generací značně nahoru a řada lidí je dokonce obdivuje. Přitom právě Vietnamci jsou jinou rasou, na rozdíl od Romů, kteří jsou jen jiným etnikem. Vietnamci mají také značně odlišnou kulturu, přesto vadí málokomu. Oni nám totiž svou kulturu necpou a nedomáhají se nějakých zvláštních ohledů a výjimek na náš úkor.

Co dělá velká část nynějších imigrantů? Natahuje ruce, řve a stále se něčeho domáhá. Skutečný uprchlík je vděčný za jakoukoliv pomoc, parazit žádný vděk nezná. Tito uřvanci mají být zuboženými lidmi, a naší křesťanskou povinností má být jim všemožně pomáhat? Podle sluníčkářů asi ano. Podívejme se však, co o parazitech říká apoštol Pavel:

2 Tesalonickým 3:8

Ani jsme u nikoho nejedli zadarmo chléb, ale dnem i nocí jsme s námahou a úsilím pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.

9 Ne že bychom k tomu neměli právo, ale takto jsme vám dali sami sebe za vzor, abyste nás napodobovali.

10 Neboť když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám toto: Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí.

11 Slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně, vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není.

12 Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby s tichostí pracovali a jedli vlastní chléb.

Takže křesťanské je takové lidi napomenout, a v případě imigrantů i vyhnat. A co se sluníčkáři, kteří jsou zašití v různých parazitovkách, nic užitečného nedělají a jen strkají nos do věcí, po kterých jim není? A kteří roznáší své lži po světě a haní tak náš stát neprokázanými pomluvami? Apoštol Pavel dal dost jasný návod.

Lidi nejsou blbí, vidí, co se děje. Vidí natažené ruce mnohých imigrantů, vidí sluníčkářské parazitování na daňových poplatnících i imigrantech, slyší sluníčkářské pomluvy a lži, vnímají jejich odpudivou propagandu (například nedávno s utonulým dítětem). Protože nedochází k jasné a rychlé selekci a ještě se nám EU snaží nějaká procenta parazitů vnutit, je vyléváno s vaničkou i dítě. A tak působením sluníčkářů mnozí lidé odmítají šmahem všechny uprchlíky, byť by jinak proti pomoci skutečně potřebným neměli námitek. Což je špatně. Je to hrozně špatně. Ale sluníčkáři si český odpor k parazitování mylně vykládají jako rasismus a xenofobii.