Projev přednesený Janem Korálem na demonstraci proti NATO 28.9.2015 na Václavském náměstí + videozáznam demonstrace s dalšími vystoupeními

Avatar
Původní autoři

Jan Korál
29.9.2015

Vážení přátelé míru,

Jsme tedy dnes, abychom vyjádřili rozhodnutí vystoupit z Aliance Severoatlantické smlouvy. Nehrajeme si zde na to, že si myslíme, že po této, nebo nějaké jiné demonstraci se stejným požadavkem se snad naše vláda a poslanci proberou a začnou vyjednávat odstoupení z tohoto spolku. Takhle naivní opravdu nejsme. Avšak jsme si jistí, že k tomu v řádu několika blízkých let dojde. A stálo by za to objasnit, z čeho tato jistota pramení.

Jistě se mnozí shodneme na tom, že žijeme v období velkých geopolitických změn. Mění se mocenské uspořádání světa. Z unipolárního světa pod nadvládou západní civilizace a Spojených států amerických se nyní stává svět multipolární a stávající mocenská architektura, jíž je i Severoatlantická aliance součástí, se rozpadá. Co však způsobuje tento rozpad a proč je nevyhnutelný?

Odpověď je snadná. Je to proto, že celý společenský systém tzv. západní civilizace je založen na lži, podvodu, klamu a zločinu.

Je tomu sotva nějakých 100 let, kdy byla většina evropských absolutistických monarchií nahrazena tzv. demokratickými systémy, které se tvářily a dodnes se tváří, že jejich smyslem je umožnit život v míru, prosperitě a pravdě každému pracovitému a poctivému člověku a dokonce i těm, kteří pracovat nemohou a potřebují pomoc solidární společnosti.

Lidé, kteří byli po staletí zvyklí poslouchat příkazy šlechty a kterým po staletí vtloukala církev do hlavy, že svět, ve kterém jsou páni a sluhové je takto uspořádán z Boží vůle, s nadějemi přijali změnu a nový systém uspořádání společnosti, který o sobě tvrdil ústy politiků, že je tu pro ně a pro jejich dobro.

Dnes však můžeme s naprostou jistotou říci, že politické systémy zastupitelské demokracie, které nyní existují ve státech západní civilizace, nikdy od začátku své existence nebyly určeny k tomu, aby si obyčejný lid sám vládl a sám si určoval jakou podobu a směřování bude mít jeho stát.

Dnes existující tzv. demokratické systémy byly vytvořeny pouze k tomu, aby lid získal iluzi o tom, že si vládne a že snad má na směřování své země nějaký vliv. Dříve nenávidění aristokratičtí diktátoři se pouze přesunuli společně s bankéři a majiteli korporací a médií do ústraní v zednářských lóžích nebo elitních klubů typu Bilderbergu, Trilaterální komise, Bohemian Grove či Římského klubu. Místo sebe nastrčili politické loutky, které hrají před lidmi cirkus, jenž má udržet zdání, že lid o něčem rozhoduje a politici jednají jeho jménem a v jeho zájmu.

Jenže to nikdy a nikde nebyla pravda. Jinak by totiž nebylo možné, aby např. Václav Havel v roce 1997 pronesl naprosto absurdní výrok a totiž, že NATO je vlastně smlouvou mezi státy, a proto není nutné o ní rozhodovat referendem.

Dnes žije celé lidstvo v době, kdy nezadržitelně začíná tento podvod chápat a odmítá jej nadále akceptovat. My, svobodní lidé, chceme suverénně vládnout ve své zemi a chceme svobodně rozhodovat o tom, co se bude s naší zemí dít. A chceme samozřejmě i rozhodovat o tom, kdy a jestli se naše armáda zapojí do nějaké války a jakým způsobem zabezpečí obranu naší země.

Odmítáme diktaturu pánů Havla, Vondry, Klause a dalších zaprodanců, kteří nás zatáhli do Severoatlantické aliance.
Odmítáme sloužit zájmům zbrojních korporací Lockheed-Martin, BAE Systems, General Dynamics, Raytheon či Halliburton.

Výborný, Tvrdík, Kostelka, Kühnl, Šedivý, Parkanová, Barták, Vondra, Peake a Stropnický by všichni jakožto ministři obrany měli být souzeni za vlastizradu. Každý poctivý ministr by přece měl ihned po nastoupení do funkce národu oznámit, že NATO války neukončuje, ale vyvolává a proto ať občané sami rozhodnou, zda se chtějí těchto válečných zločinů účastnit. Stejně tak už dávno měla každá nová vláda okamžitě po svém nástupu do funkce apelovat na mezinárodní instituce, aby ti, kteří jsou za zločiny NATO zodpovědní, byli příslušným způsobem potrestáni. A pokud to nedělají, tak hrají s těmito zločinci společně jejich špinavou hru.

Tak jako zastupitelská demokracie nikdy nebyla určena k tomu, aby umožňovala vládu lidu, tak také Severoatlantická aliance nikdy nebyla stvořena k tomu, aby uskutečňovala mír. Dnes jsou plody zločinů tohoto spolku již zřejmé každému a bylo o tom již řečeno napsáno i natočeno dost a dnešní uprchlická krize je samozřejmě jedním z neblahých důsledků jeho činnosti.

Chceme žít v pravdě a v míru. Proto musíme prosadit skutečně demokratický politický systém, vystoupit ze všech mezinárodních zločineckých organizací včetně NATO a jako občané uskutečňovat takovou politiku, která povede k míru na celém světě. Projednávání zákona o celostátním referendu, které začne v Poslanecké sněmovně během letošního podzimu, ukáže v jasném světle, kdo z našich politiků chce pro Českou republiku skutečnou demokracii a kdo je v politické funkci jen jako loutka mocichtivců a pro koho má poslanecký slib o věrnosti ČR hodnotu pouze toaletního papíru.

Takže: Ať žije demokracie, Ať žije pravda a hlavně Ať žije mír! Děkuji za pozornost.

Video se záznamem vystoupení dalších řečníků na demonstraci za vystoupení z Aliance NATO:

Foto Jan Korál od Jana Štenbery (ParlamentníListy)