Rezoluce iniciativ a hnutí za vystoupení z NATO

Avatar
Původní autoři

Organizace spojených národů, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Orgnizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě přijímají bezpočet rezolucí, které nejsou vzápětí respektovány, jsou porušovány, zejména představiteli Evropy, Evropské unie a Ameriky a to i prostřednictvím NATO. Severoatlantická aliance není žádný obranný pakt. Napadení Jugoslávie, Iráku, Libye a další desítky vojenských operací provedených touto aliancí nelze označit za obranné.

Výsledkem činnosti Severoatlantické aliance jsou miliony mrtvých a destabilizace stávajících struktur.

Politickým představitelům Evropských států takový výsledek asi příliš nevadí, myslí si, že za to nejsou postižitelní. To je omyl, jsou postižitelní. Občané mají v rukou mírový prostředek, o kterém se stejně jako o míru raději nemluví.

Jsou to volby.

Politiky, kteří nejsou schopni hájit zájmy občanů, pro jejichž život je mír zájmem prioritním, nebudeme volit, ať jsou z jakýchkoliv polititckých stran. Europoslanci, poslanci a senátoři, ani vláda nedostali od občanů mandát nechat zabíjet jiné, nedostali mandát ovládat voliče a očekávat od nich, že jejich chybná, v řadě případů zločinná rozhodnutí budou tolerována.

Nebudou

a jménem Iniciativy Ne základnám, Nezávislých medií, Stranou demokratického socialismu, Spojenectví práce a solidarity, Evropanů proti válce, Českého mírového hnutí přijímáme tuto rezoluci adresovanou europoslancům, poslancům, senátorů a vládě :

  • doplnit do Ústavy ČR článek na ochranu míru
  • vyloučit existenci cizí vojenské základny na území České republiky a pobyt ozbrojených sil cizího státu na našem území
  • Severoatlantická aliance je přežitkem, v plném rozsahu se zpronevěřila smyslu její existence a zákonodárce a vládu žádáme o  ukončení účasti České republiky v tomto paktu
  • s okamžitou platností zastavit účast Armády České republiky v útočných akcích pod velením NATO
  • nepovolovat průjezdy a přelety ozbrojených sil cizích států přes území České republiky, transporty vojenského materiálu, určeného k  vedení útočných válek
  • zahájit rozhovory o vzniku nové bezpečnostní architektury v Evropě se všemi státy Evropy