Utonulý chlapec z turecké pláže je psychologický false flag, který má obměkčit představitele evropských zemí, aby přijali kvóty pro uprchlíky! Diskuse se nepřipouští, světové elity názory občanů v EU nezajímají! Co je to fiat-alternativa?

Avatar
Původní autoři

– VK –
3. 9. 2015  AENews

Utonulý chlapec z turecké pláže je psychologický false flag, který má obměkčit představitele evropských zemí, aby přijali kvóty pro uprchlíky! Diskuse se nepřipouští, světové elity názory občanů v EU nezajímají! Co je to fiat-alternativa?
V posledních hodinách zahájil globální prediktor ve sdělovacích masmédiích novou vlnu brutální pro-imigrační propagandy, do které se nezdráhá zapojit hru na city a malé děti. Všechny světové tiskové agentury pod kontrolou světových elit (Velká trojka – AP, AFP a Reuters) začaly dnes chrlit obrázek utonulého syrského chlapce Ajlana, jehož tělo bylo vyplaveno na turecké pláži nedaleko Bodrumu [1][2].

Chlapec má jméno? A jak se ho úřady dozvěděly? Mrtvý chlapec jim ho snad řekl? Měl ho snad vytetované na ruce? Ať je to jakkoliv, svoji roli asi splnil, protože jde o velmi drsný psychologický false flag. Mrtvolka dítěte totiž by konečně mohla prolomit ledy politického mínění představitelů evropských zemí, protože míněním obyčejných občanů v EU ani deset mrtvolek nepohne. A proto se žádná diskuse nepřipouští. Neziskovky mezitím začaly šílet, utonulé dítě je politická munice velké ráže, vznikají petice za kvóty na uprchlíky, tady v Německu od rána jsou v ulicích dobrovolníci a rozdávají fotky s Ajlanem. Jako by to celé bylo připravené. Mám z toho doslova husí kůži, jestli to opravdu je celé zinscenované.

Utonulý chlapec Ajlan je mediální municí velkého kalibru… teď už by ty kvóty na uprchlíky v EU mohly projít…
Podívejme se na česká média, jak vypnula názory občanů. Server iDnes pod článkem o Ajlanovi vypnul diskuse úplně, není tam ani stopa po diskusním modulu. Novinky taktéž diskusi vypnuly, ale uvedly informaci, že diskuse byla zablokována. Tak určitě, není zájem o názor lidu. Ten elity nezajímá. Já bych se chtěl jenom vrátit k mému minulému diskusnímu pořadu na Svobodném Vysílači CS, kde jsem hovořil s panem Vladimírem Kapalem mj. také o uprchlících [zde – záznam přibližně v čase od 01:52:40] a o tom, co je to informační pole (viz. teorie konceptuálního řízení, resp. obyvatelstvo a společnost ovládá ten, kdo ovládá informační pole, které společnost obklopuje a prostupuje).

Naše diskuse se vedla o tom, jak situaci změnit a navržené řešení panem Kapalem bylo, aby se lidé mobilizovali a vyšli do ulic. Já jsem tomuto oponoval, že revoluce a obecně vzepnutí lidu k akci ovládají média a přesněji řečeno ti elitisté, kteří vytvářejí a kontrolují informační pole. A co se momentálně děje okolo utonulého neutonulého chlapce Ajlana, je přesně procesem utváření informace v informačním poli v EU, sami to můžete vidět v přímém přenosu.

Všechna mainstreamová média dnes ráno jako na povel převzala od Velké Trojky propagandistické fotografie chlapce ležícího na pláži obličejem napůl v písku a tureckého policisty nebo spíš záchranáře, který chlapce nese v náručí. Tyto fotografie mají v politicích evropských zemí vyvolat soucit. Nejsou to fotky určené pro veřejnost, to je velký omyl. Názor veřejnosti nemůže utonulý chlapec změnit, protože v Česku máme děti, kde sice nejsou mrtvolky chlapců se zabořenou hlavou v písku, ale máme pro změnu týrané a opuštěné děti v Klokáncích. A těm stát nechce pomoci, protože přednější jsou uprchlíci a děti uprchlíků, ať už mají hlavy zabořené do písku na turecké pláži doopravdy, anebo jako v případě Ajlana jenom jako. 

Mrtvola dítěte se jménem a brzy i příběhem

Pravidlo propagandistické konspirace říká, že oběť musí mít jméno, aby mohl být vyprávěn její příběh. Když oběť jméno nemá, nelze okolo mrtvoly vybudovat informační pole, protože nedojde k nastartování empatických projevů soucitu a utrpení v divácích a posluchačích. Znovu se ale ukazuje, že proces imigrace do EU je nezvratný a elity již o tomto procesu rozhodly. Není cesty zpět. Mnoho lidí stále není schopno vidět mozaiku informačního pole z vyšší perspektivy. Lidé stále řeší jen jednotlivé kamínky (tzn. kauzy) a hledají řešení problémů těchto kamínků. Ale jaký má smysl řešit kamínek ve chvíli, kdy mozaika je už hotová a kompletní?

Vraťme se do roku 2011. Arabské jaro. Podporované jedním hlasem všemi politiky EU, včetně českých představitelů, a pozor, jak tehdejší vlády, tak i opozice. Jen hrstka jednotlivců varovala před tím, že destabilizace na severu Afriky a na Blízkém východě může uvést do pohybu miliony lidí směrem do Evropy. Kdo tyto varovné hlasy tehdy poslouchal?

Ajlan v rukách záchranáře…

Destrukce diktatur v severní Africe a obecně ve vybraných arabských zemích, které držely v oblasti svých režimů pořádek, stabilitu a klid, způsobila masivní vlnu uprchlíků a de facto nové stěhování národů. Kdo zahájil letecké útoky na Libyi? Byla to dnešní EU, v čele s Francií, Británií a Itálií. Ta samá koalice o rok později stála jako jeden muž za USA a jejich snahou o stejný scénář bombardování Sýrie. Kdyby tehdy nezasáhla Ruská federace a nedojednala s Damaškem likvidaci starých zásob chemických zbraní, byl by dnes v celé Sýrii u moci Islámský stát, který by se chystal k útoku na Izrael a Turecko, odkud by se IS rozšířil na sever do bývalých republik Sovětského Svazu, čímž by byla nastartována destabilizace Ruska, o kterou jde globálním elitám primárně.

Maďarský premiér Orbán dnes prohlásil, že problém uprchlíků je problémem Německa
[3]. Já bych ho v tomto výroku opravil, protože to není problém Německa, to je problém bruselských elit, které jsou plně pod kontrolou globálního prediktora v EU. Média v EU mají příkaz utvářet informační pole v prostoru konceptuálního řízení a nepřipustit jakékoliv oslabení tohoto pole. Proto se vypínají diskuse o uprchlících na mainstreamu, protože jak se ukazuje, otázka migrantů, i v obvykle divokých a trolly prolezlých diskusích, lidi sjednocuje a diskuse jsou překvapivě najednou jednotné, co příspěvek, to jednoznačný odpor vůči migrantům, zleva i zprava. A tato shoda nálad napříč společností by měla teoreticky zabránit další migraci, ale k tomu nedojde, prediktor mění taktiku a začíná hrát na city politiků.

Jak už jsem totiž v minulém pořadu na Svobodném Vysílači CS uváděl, změny režimů směrem zezdola (tzn. z ulice) lze provádět jen tehdy, pokud ovládáte informační pole ve společnosti a sdělíte lidu, že mají do ulic vyjít. To sdělení nemusí být přímé, ale pouze vsugerované. To znamená, pokud ovládáte televizi, rozhlas, tisk a zpravodajské portály na internetu, máte moc dostat lidi do ulic. A teď se sami sebe zeptejte: Kdo tato média ovládá? Ano, jsou to nadnárodní společnosti u soukromých televizí, je to stát u státní televize a rozhlasu, jsou to oligarchové v potravinářském průmyslu, a dokonce i alternativní média financují oligarchové, aby vytvořili iluzi opozice v médiích (Bakala, Klenor -> server Echo24 nebo server Neovlivní paní Slonkové atd., které si hrajou na „alternativu“) a občané tak získali iluzi alternativy k zprofanovanému mainstreamu.

Co je to fiat-alternativa?

Došlo totiž k tomu v posledních letech, že mnoho lidí a konzumentů mainstreamu přestalo mainstreamu důvěřovat a začali hledat alternativy. Jenže alternativy jsou silně proti-systémové, proti-režimní, a to představuje hrozbu. Proto bylo třeba vybudovat alternativu pod kontrolou elit, tzn. „fiat-alternativu“ Je to hra na volbu mezi mainstreamem a alternativou mainstreamu, podobně jako v demokracii, levá a pravá strana politického spektra. Je naprosto jasné, že když alternativu (viz. Echo24) sponzoruje kapitál z okolí zdrojů pana Bakaly, nebo ze zdrojů amerických neziskovek (viz. Neovlivni), tak *nejde vůbec o alternativu, ale pouze o „fiat-alternativu“. Ale tato fiat-alternativa úlohu plní, protože zachytí velkou část odpadlíků z mainstreamu, takže do náruče poctivé a opravdové alternativy propadne jenom malá část lidí. A to je důvod, proč existují fiat-alternative projekty na internetu, a nejen na něm.

Tento proces vytváření fiat-alternativy není český výrobek. Je to produkt elit, v USA s tím začal už v roce 2005 Huffington Post, který na sebe nabalil nespokojené čtenáře americké střední třídy, především pak bývalé konzumenty mainstreamu typu The New York Times a Washington Post. V arabských zemích tuto úlohu plní Al-Jazeera, která oslovuje západní propagandou arabské diváky, protože arabské vysílání CNN skončilo katastrofálně. Je to stejná hra na alternativu jako v supermarketu, kdy si můžete „svobodně“ vybrat buď ošizené salámy od Babiše anebo stejně ošizené salámy od „nezávislého“ dodavatele.

Vypnuté diskuse na serverech mainstreamu

Článek na iDnesu

A pod článkem žádná diskuse

Článek na Novinkách

A pod článkem informace o zablokované diskusi

A teď mi řekněte, k čemu potřebuje režim mít povolené diskuse pod vypadlým kamínkem z mozaiky Nového světového řádu? Všimněte si prosím dobře, ale opravdu velmi dobře: Už se nemluví o vracení uprchlíků v médiích. Všimli jste si? Nebo jste kvůli diskusím o kamínku zapomněli na mozaiku? Najednou utichla silácká slova pana ministra Chovance z doby před měsícem, kdy říkal, že ČR bude nekompromisně uprchlíky vracet. Jak už jsem říkal před měsícem v pořadu na SVCS, není kam je vracet. A budu přesnější: Nesmí být vraceni, to je proti přání a rozhodnutí globálních elit o instalaci NWO v novém transatlantickém systému jednotné moci!

Až příště zase v Turecku najdou na pláži dítě se zabořenou hlavou do písku a pohotově, asi s pomocí věštecké koule, zjistí jeho jméno a média se budou snažit vyvolat soucit (ale pro jistotu nejprve vypnou diskuse), tak si vzpomeňte na tento článek o tom, co je to fiat-alternativa a proč vzniklo Arabské jaro, proč byla rozvrácena Libye, Sýrie, Irák a Afghánistán. A ptejte se, proč EU nepřistaví v Hamburku a v Terstu zaoceánské lodě a nedoveze uprchlíky do USA, do země, která za rozvratem Blízkého východu stojí, která je viníkem tohoto rozvratu! Ale část těch uprchlíků jde na vrub evropským elitám, které podporovaly bombardování Libye a rozvrat v Sýrii, včetně dodávek zbraní FSA, později ISIL a dnešnímu Islámskému státu. Teď by tudíž měly do svých luxusních vil a penzionů nabrat všechny ty běžence, minimálně by to měla udělat Francie, která skrze Sarkozyho vládu vyvolala útok na Libyi, Británie, která se ráda připojila, asi jako odvetou za Lockerbie a Itálie, která si myslela, že se dostane lacino k libyjské ropě.

Všichni jsme součástí informačního pole, které ovládají elity
. Jen úzká skupina obyvatelstva je schopna (a hlavně ochotna) vidět problém z vyšší perspektivy, tzn. vidět mozaiku informačního pole a její jednotlivé kamínky (9/11 -> Afghánistán -> Irák -> Lisabonská smlouva -> Hypoteční krize -> Arabské jaro -> Libye -> Sýrie -> ISIL -> Islámský stát -> Majdan -> Izolace Ruska -> Migrace uprchlíků do EU -> Obraz migrantů jako obětí -> Tlak na soucity občanů EU, naproti tomu bezcitnost vůči vlastním občanům a dětem, viz. Klokánky).

Kdo půjde protestovat na Václavské náměstí ve chvíli, kdy informační pole je zaplaveno obrázky malého utonulého chlapce se zabořenou hlavou v písku? Nikdo na to nebude mít žaludek. Chápete tedy, jak funguje globální prediktor? Predikuje, předpovídá, předvídá, co by se stalo, kdyby… a protože do chvíle, kdy by vyšly do ulic vyšší počty lidí, není daleko, bylo potřeba v srdcích občanů EU vyměnit nenávist proti imigrantům za soucit s malým chlapcem na písečné pláži. Když chcete odstranit odpor v lidech, kteří imigrantům nechtějí otevřít brány, vyvolejte v lidech soucit a budou imigranty litovat… je to metoda psychologického trojského koně. Utonulý Ajlan nás za ten soucit bude ale stát hodně krve v Evropě, pamatujte na má slova.

Aktualizace, pozor!

Předseda evropské komise Jean Claude Juncker právě navrhl 4-násobné zvýšení kvót pro členské země EU na přijímání uprchlíků [4]. Namísto 40,000 migrantů by si nově evropské země měly rozdělit ***160,000 uprchlíků*** do začátku zimy. Že by salámová metoda v akci?