100 otázek českým mediálním sniperům – 1. díl

Avatar
Původní autoři


Petr Vavruška

2. 10. 2015 
Je neuvěřitelné co prodejní či nekvalifikovaní „ovlivňovatelé veřejného mínění“ dokazují. Čeští Geblsové totiž mohou cokoliv. Ve smyslu proklamace „Lepší mýlit se s USA, než mít pravdu s Ruskem“, lze v ČT a hlavních médiích obhajovat likvidační a genocidní aktivity, převracet historii, beztresně lhát, zamlčovat, překrucovat a balastem překrývat podstatné. 

Za podpory ze zahraničí financovaných neziskovek hlásat trestuhodnou primitivní a militantní propagandu, připomínající často rétoriku amerických sniperů a dokonce veřejně obhajovat fašismus. Je tragedií, že čeští váleční štváči nic nemusí prokazovat a nenesou důsledky svého jednání. K tomu přistupuje nesvéprávnost, servilita, vulgární exibicionismus a zjednodušující populismus mnohých politiků.

Obrazem bezvýchodnosti je dnes zejména uprchlická krize, kde se to hemží razantními prohlášeními k jejim důsledkům pro svět. Nikdo ale už nenalezne odvahu pojmenovat skutečné záměry investorů této krize, viníky obžalovat a  odsoudit k válečným reparacím, umožňující návrat rozbombardovaných zemí k původnímu stavu.

Cílem tohoto šestidílného seriálu je, ve smršti hlavními médii manipulovaných informací, mobilizovat mozky nejširší veřejnosti, které její značná část nehledající alternativy a nezkušená mládež bez rozmyslu přejímá. Z rozsáhlé rešerše vyplynula spousta otázek které jsou směřovány pochybným „celebritám“, zkorumpovaným mediálním sniperům /tedy i  mnohým politikům/, požadující věrohodná doložení jejich radikálních výzev, ve světě na pokraji 3.SVV. Neschopnost doložení seriozního výkladu pak ocenit titulem „mediální naháč“. Seriál se snaží i usnadnit orientaci lidem odmítajícím prefabrikaci veřejného mínění. Doporučuje, aby se s pomocí odkazů zamysleli nad každou z otázek, a pokusili se na ně podle vlastní logiky, úvah a svědomí odpovědět.

Americký sniper obsah 1. dílu
Lze ve jménu rodiny, vlasti a Boha konat jen dobro?
Bombardováním bez vyhlášení války ke svobodě a demokracii?
Kdo válčí zakázanými zbraněmi?
Kdo ignoruje OSN a provozují mučírny po celém světě? Jak se realizují útoky pod falešnou vlajkou?
Pokus o ospravedlnění válečných zločinů USA?

Lze ve jménu rodiny, vlasti a Boha konat jen dobro?

Kniha a film „Americký sniper“ vypovídají, jak by si určitá část americké populace přála, aby bylo vnímáno působení USA ve světě, kde pod americkou vlajkou a ve jménu rodiny, vlasti a Boha lze konat jen dobro. Jejím novým “národním hrdinou” se tak stává chrabrý křesťan Chris Kyle chlubící se odstřelením 255 „zas…ých iráckých teroristických šmejdů“, který si mezi střelbou telefonuje se svou ženou a dětmi, po nichž se mu hrozně stýská. Práce v SEALu byla prý velká legrace a nejlepší doba jeho života. A před svým Stvořitelem je připraven tuto činnost kdykoliv obhájit. A když jeden z kamarádů ve zbrani padne, má jasno: „Padl proto, že přestal věřit v naše poslání ochránit vlast.“ George Bush, Cheney, Rumsfeld a řada dalších odsouzených in absentia v Malajsiii za válečné zločiny v Iráku, musí být nadšeni takovým odhodláním zabíjet všechny které označí.

Ale jiný americký sniper Garret Reppenhagen, také člen SEALs říká: „Pravda je nevyslovitelná. Je nemožné ospravedlnit to, že jsme zabíjeli. Hodně lidí totiž bojovalo, protože nechtělo být okupováno, anebo protože jim ve válce byl zabit někdo blízký a oni ho chtěli pomstít. V prvé řadě jsme tam vůbec neměli být. Cítil jsem se vinen a styděl se za to, že jsme páchali zvěrstva na lidech okupované země. Cítíte se být světu dlužen za každý život, co vezmete.

ot.1 Kterého z uvedených sniperů považujete za lotra po pravici, kterého za lotra po  levici? V případě váhání vám jistě poradí kardinál Duka, který při odjezdu našich vojáků do Iráku pronesl tato povzbudivá slova: „Odjíždíte do země, která je kolébkou lidské civilizace a  která byla osvobozena z pout tyranie, jako vyslanci civilizace západní. Tím, že tam budete pomáhat lidem, jste na sebe vzali krásný úkol./

ot.2 Myslíte si, že snipeři SEAL jsou ti správní vyslanci „nejlepší země na světě“, jak Ameriku Kyle nazývá? Tedy té západní, americké civilizace? Nemáte problém popsat rozdíl v myšlení chrabrého křesťanského odstřelovače a islámskými fanatiky z IS, demonstrativně popravujícími „nevěřící“?

ot.3 V zemi diktátora Saddáma Husajna, chránil Kyle i naše zájmy, tvrdí blogger Poche. „Nemyslím teď svobodu, ale plný pupík a plnou nádrž za přijatelnou cenu. To jsou hodnoty, vyznávané většinou z nás na prvním místě. Jedeme přece s USA na stejné vlně. A jsem za to rád!“… Ztotožňujete se také s tímto názorem?

ot.4 S knihami vypočítávajícími ověřené odstřely se v USA roztrhl pytel. Sniper Kyle se stal pro mnohé Američany téměř národním hrdinou. Myslíte si, že kdyby ještě žil (byl zastřelen v únoru 2013 na střelnici údajně choromyslným kolegou), muselo by se s ním počítat pro prezidentské volby v r. 2016?..

Bombardováním bez vyhlášení války ke svobodě a demokracii?

Od konce WW2 Američané ve „jménu demokracie“, bez vyhlášení války a proti všem usnesením OSN, bombardovali, mučili, popravovali a vyvražďovali místní obyvatelstvo 22 zemí: Severní i Jižní Koreu, Guatemalu, Indonésii, Kubu, Kongo, Peru, Laos, Vietnam, Kambodžu, Grenadu, Libyi, El Salvádor, Nikaraguu, Panamu, Irák, Somálsko, Bosnu, Súdán, Syrii, Jugoslávii a Afghánistán, naposledy Jemen, nemluvě o bombardování s  použitím dronů.

Žádná z napadených zemí se nedočkala Amerikou proklamované svobody a demokracie, natož důsledného dodržování lidských práv a svobod. Ale o tom USA nikdy nešlo. V důsledku toho zahynulo podle odhadů až 8 miliónů lidí a  bylo zničeno a rozkradeno ohromné množství památek. Proti tomu je dnešní řádění IS, /které si USA účelově vytvořily podobně jako Taliban a Al-Kaidu/, epizodou. O  tomto spojení existuje na webu nespočet svědectví, dokonce přímo od těchto samotných organizací, které se však vždy vymknou kontrole USA a stanou se tak „nepřáteli“.

ot.5 Zdařilo se vám zhlédnout 10 dílný dokumentární cyklus renomovaného historika Kuznickeho a scenáristy Grahama „Americké století očima Olivera Stonea“, vysílaný na ČT2? Považujete projekt, podobně jako nositel Pulitzerovy ceny Martin Shervin, za nejdůležitější historický narativ století, kterého si cení i osobnosti jako Ellsberg, Alperovitz či Cumings? Nebo za”neuvěřitelnou sérii konspiračně-protiamerických úvah” jako „kritička“ Spáčilová píšící v 80. letech nadšené ódy na seriály typu K. Gottwald?

ot.6 Může paní Spáčilová, Jana Záhorková, Dan Macek či podobně píšící „novináři“ uvést na pravou míru alespoň několik konspiračních tvrzení jako protiváhu mnohaset zdrojů, z kterých seriál Americké století očima Olivera Stonea a stejnojmenná kniha o 850 stranách čerpaly? Z jakých a z kolika zdrojů čerpají oni?

ot.7 Lze souhlasit s Williamem Rocklerem, státním zástupcem při Norimberském soudu, který již v r.2001 prohlásil, že Spojené státy zlikvidovaly nároky na mezinárodní zákonnost a slušnost, a pustily se do kurzu syrového imperialismu – že zešílely?

ot.8 Zdá se vám přijatelné, aby jedni v naprostém rozporu s mezinárodním právem vedli války, ničili země a získávali z toho miliardové zisky, zatímco druzí se musí jménem pseudohumanity potýkat s následky této šílené destrukce? Nebo věříte v neposkvrněnost americké demokracie předkládané nám mainstreamem?

ot.9 Lenka Procházková poukazuje na psychologickou změnu spočívající v tom, že jsme byli po generace formovaní opakovanou rolí obětí cizích zájmů, zatímco dnes stojíme, jako člen NATO a z rozhodnutí servilních politiků, na straně spoluviníků agresorů. Cítíte za to jako ona stud, nebo si to nepřipouštíte?

Kdo válčí zakázanými zbraněmi?

Významné mezinárodní smlouvy, jako je zákaz nášlapných min, zákaz kazetové munice, zákaz munice z ochuzeného uranu, Úmluva o biologických a toxických zbraních, Úmluva OSN o zákazu mučení z r.1989 , jsou pro USA cárem papíru. Běžná argumentace USA: Náš postoj jsme přezkoumali a zjistili, že pokud dohodu podepíšeme, tak nebudeme schopni dostát vlastní bezpečnosti, ani dát bezpečnostní záruky našim spojencům.

Střelivo ze zakázaného vysoce toxického radioaktivního uranu pronikne pancířem jako nůž máslem a následně se rozpadne na velikost nanočástic s  poločasem rozpadu 4,5 miliardy roků,. Po vdechnutí způsobuje smrtelné nádory a poškozuje genetický kód na mnohé generace. V zasažených zemích se tak celé regiony staly neobyvatelnými. V rozporu s rezolucemi OSN byly v obou válkách v zálivu i  v dalších „humanitálrních“ válkách USA v Iráku, Srbsku, v Bosně, Kosovu použity stovky tun této munice. Mnoho jich bylo odhozeno do Jadranu i do Lago di Garda, kde zůstávají velkou neznámou. Důsledky nejlépe definoval bývalý velitel čs. jednotky protichemické obrany ppl. Jan Valo: takovouto munici lze srovnat s jadernou pumou, která je v milionech kouscích rozdrobena na obrovském území a na dlouhá léta je zamoří s důsledky radioaktivity na civilisty a zejména na tisíce znetvořených dětí.

V souvislosti s tím onemocnělo jen v USA 150000 jejich veteránů. Američané vtrhli do Iráku pod lživou záminkou že disponuje ZHN, ale paradoxně to byli oni, kdo je použili. Na vyčistění zničeného území a léčení postižených by bylo zapotřebí mnoho bilionů USD, podobně jako po použití napalmu a dioxinů ve Vietnamu. Nebon zamoření Kambodži a Laosu kazetovými bombami a minami. Tyto země s USA nikdy nebojovaly.

ot.10 Dovedete vysvětlit proč státy používající munici s ochuzeným uranem dávno nestojí před Mezinárodním soudem pro zločiny proti lidskosti.

ot.11 NA 23.zasedání Konference o odzbrojenív Ženevě, byl vypracován k úmluvě o bakteriologických a toxických zbraní verifikační protokol, jenž akceptoval významný posunu od bakteriálních látek k virovým látkám a měl odstranit její nedostatky. Dohodu však zablokoval zástupce USA prohlášením, že návrh na zpřísnění dohledu není pro USA přijatelný, ohrožuje americkou národní bezpečnost a důvěrné obchodní informace. Bohužel neuvedl jak. Umíte to ohrožení popsat vy?

ot.12 Chápete jak např. celosvětový zákaz používání kazetové munice ohrozí vlastní bezpečnost USA a proč tak nebudou moci dostát bezpečnostním zárukám jejich spojencům?

ot.13 Permanentní dodávky zbraní do cíleně vyvolávaných konfliktů po celém světě jsou jedním z  posledních zdrojů prosperity USA. Víte, že dohromady dluží USA jen výše uvedeným zemím za způsobené škody v  řádu trilionu dolarů !! a ani jim nehodlají nic nahradit?

ot.14 Mezinárodní trestní soud, který vznikl navzdory zuřivému odpor USA, je oprávněn vyšetřovat a trestat jedince odpovědné za genocidu, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a za zločin agrese. Proč USA neuznávají jeho pravomoc a odmítají vydávat soudu své občany, přičemž ty z  jiných států vydat požadují? Nemají obavu z odsouzení všech jejich poválečných prezidentů /s vyjímkou Kenedyho a  Cartera/ a celé řady dalších špičkových politiků?

Kdo ignoruje OSN a provozují mučírny po celém světě?

Bushova vláda inicializovala brutální mučící režim na Guantánamu a v mučírnách CIA vybudovaných ve “spřátelených zemích” po celém světě. V USA to je prý protiústavní. Mučení bylo zprivatizováno. “Tržním řešením” války s terorem bylo vypsání odměn až 25 tis. USD za informace o domělých teroristech. “Můžete získat bohatství a moc o jakých se vám ani nesnilo psalo se na letácích rozdávaných v Afganistánu”. Brzy se vězení zaplnila “prodanými” pasáky koz, kuchaři, taxikáři. Podle statistik Pentagonu bylo 86% guantánámských vězňů takto “prodáno”.Privátní firmy si mohou mimo USA dovolit cokoliv. Pokud chtějí i nadále uzavírat lukrativní smlouvy, musejí být efektivní a z vězňů za každou cenu dostat “žalovatelné informace”, jaké po  nich jejich zaměstnavatelé požadují. K  tomu dostanou od CIA manuál.

Např. Hadž Alí, starosta obvodu v Iráku byl jako tisíce spoluvěznů vězněn a mučen bez obnvinění. Některá mučení byla tak krutá, že jim opadávala kůže z těla, jiní měli v lebkách prohlubně od vrtáků, vytrhané zuby a nehty. Bylo běžné pálení, bití kabely, věšení za končetiny a jejich lámání, elektrické šoky. A ne každý nevinný se dostal z vězení živý. Podle Červeného kříže američtí vojenští činitelé připustili, že 70 až 90% zatčení v Iráku byl „omyl“. Mnoho těchto lidských „chyb“ pak prahlo po pomstě. Věznice, jako např. Abú Ghraib, se tak staly semeništěm povstalců, nebo jinak – teroristů. Kdo jim to může vyčítat?

Dnes je oblíbený zejména “waterboarding,” vyvolávající ve vězni pocit, že se topí, odepírání spánku až 180 hodin, bolestivé postoje. Vězeň může být mj. přivázán k desce s nohama nahoře a se zavázanou hlavou, nebo stát nahý ve studené vodě 40 hodin i déle, než přizná co se od něho požaduje. V cele je připoután řetězy.

ot.14 Víte, že se Obamově vládě dařilo blokovat jakékoli vyšetřování a že tak nikdo nebyl za tyto zločiny proti lidkosti pohnán k zodpovědnosti? Myslíte si, že manuál CIA byl již zrušen?

ot.15 Víte, že Evropský soud pro lidská práva (ESLP) zamítl odvolání servilní polské vlády a s konečnou platností uznal, že umístěním tajných věznic CIA ve své zemi porušila konvenci o lidských právech? Je to zatím první takto označený člen EU. Nepostrádáte ve vyjádření ESLP odsouzení zřizovatele těchto věznic?

Jak se realizují útoky pod falešnou vlajkou?

Účelem po 40 letech odtajněné operace Northwoods vytvořené americkým gen. štábem v r. 1962 bylo získat všeobecnou podporu americké veřejnosti pro vojenskou invazi na Kubu s pomocí fingovaných teroristických akcí proti vlastním obyvatelům. http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/6396-odtajneny-dokument-operace-northwoods-teroristicke-utoky-usa-na-vlastni-obcany-pod-falesnou-vlajkou Už tehdy se počítalo s dálkově ovládaným letadlem a se stovkami obětí. Tehdy naštěstí plán osobně zamítl John F. Kennedy, což byl patrně jeden i z hřebíčků do jeho rakve. Nicméně útoky pod falešnou vlajkou se staly běžnými záminkami pro ospravedlnění amerických intervencí.

Vzpomeňme teroristický výbuch Boeingu 747 nad skotským Lockerbie v prosinci 1988, jehož cílem bylo zakrýt účast CIA v drogové mafii z údolí Bekaa v Libanonu. Obětním beránkem se ale stala Libye. USA podplatily dva svědky 4 miliony dolarů.. Po letech, co oba falešní svědkové veřejně přiznali své falešné svědectví, jediný Libyjec, který byl odsouzen Abdel Baset al-Megrahi, byl v srpnu 2009 “propuštěn z vazby na základě humanitárních důvodů”. Vzpomeňme i mystifikace a  lži o kuvajtských kojencích vyhazovaných z inkubátorů, o statisících zavražděných kosovských uprchlíků; o iránských jaderných zbraních o “hrozícímu masakru Libyjců, který by potřísnil svědomí světa”, o chemickém útoku v Sýrii.

Patrně zatím největší operací pod falešnou vlajkou po 2.SV, je zboření Obchodního centra v NY. Pod hlavičkou „války proti terorismu“ dalo militantní klice prostředky k postupnému omezování občanských práv, realizovat program politických kamufláží, vedoucí k válkám. Oficiální verze událostí, která dělá z lidí naprosté hlupáky, je plná děr a protimluv natolik zjevných, že podle průzkumu tv CBS už v r. 2006 si 84% Američanů myslelo, že jim vláda lže. A 36% je přesvědčeno že v útocích byla zapojena samotná americká vláda a mocní lidé v jejím pozadí. Na internetu k tomu lze nalézt stovky důkazů. Např. John Farmer, člen oficiální komise 9/11, sám po letech tvrdí, že oficiální verze o 11. září je „téměř zcela nepravdivá“. A zdá se, že ani skupina amerických senátorů požadujících zveřejnění utajených 28 stran závěrečné zprávy se nedočká. Důvodem je prý ohrožení bezpečnosti státu.

Jako jeden z „důkazů“ islámského terorismu se našel pod zřícenou budovou WTC, pas jednoho z údajných únosců letadla.Ten jediný přežil nepoškozen průraz letadla z kterého se nenašlo vůbec nic. Na druhý den se pas, jen velmi málo poškozený, našel mezi půl milionem tun trosek oceli, betonu a prachu a „náhodný kolemjdoucí“ jej předal FBI. A jedna z mnoha otázek veřejnosti – proč se v několika vteřinách zřítil až 7 hodin po pádu věží i mrakodrap Tower 7, když do něho žádné letadlo nenarazilo? Oficiální vysvětlení – prý kvůli požárům. Pád mnohasetmetrových věží shora dolů, /to platí i pro „dvojčata“/ je totiž z technického hlediska neproveditelný; každá budova před stržením se musí „podtrhnout“ u základů výbušninou.. A Boeing s rozpětím 28 m, který prý narazil do Pentagonu – nejstřeženější budovy světa a který nikdo nikdy, ani nezahlédl se vměstnal do otvoru o  průměru 5m. Protože se podle oficiální zprávy zcela vypařil nezůstaly ani z něho vůbec žádné trosky.

Od katastrofy MH 17 uběhl už rok a kromě prohlášení, že letadlo se zřítilo vlivem rychle letících částí, které z venku narazily do kabiny stroje nejsou žádné výstupy. To přesto, že každý centimetr na zeměkouli je neustále monitorován špionážnímu družicemi různých států, vybavených mimořádně citlivými přístroji pro analýzu signálů a obrazů v různých částech spektra a na různých frekvencích, kdy oblast bojů na Ukrajině je pod trvalým monitoringem vysoce výkonných aktivních i pasivních radarů a další přístrojů, v době, kdy není problém odposlouchat utajenou a šifrovanou telefonní korespondenci kohokoliv! Není divu, že tohle nepochopitelné informační vakuum se snaží zaplnit neoficiální „vyšetřovatelé“, „analytici“ a vykladači všeho předem požadovaného, jejichž vylhané výstupy s gustem cituje nejen český, ale celý západní mainstream.

Proto Rusko v RB vetovalo návrh na vytvoření mezinárodního tribunálu k vyšetřování katastrofy jako bezůčelné, protože je ještě hodně nevyjasněných otázek ohledně vyšetřování nizozemského. Podle Moskvy by se navíc změnil jen v další arénu protiruských útoků. Naproti tomu Rusko už minulý rok navrhlo provést studii garantovaných OSN – a ne pomocí tajného ujednání několika zemí, z nichž jedna, která je možným viníkem katastrofy, tedy Ukrajina, má právo veta.“ Návrh byl západními státy odmítnut.

ot.17 Myslíte si, že Hnutí za pravdu o 11. září, jež sdružuje tisíce pozůstalých se stovkami odborníků z celého světa – architektů, inženýrů, demoličních expertů, fyziků, statiků, hasičů, pilotů a dalších, a volá po novém vyšetřování, je konspirace a výplodem nepřátel USA ? Např. https://www.youtube.com/watch?v=7sKF3CI7o2s

ot.18 11. 9. je jedním z klíčových mezníků moderních dějin, který ze dne na den postavil na hlavu zahraniční politiku USA. Nevidíte podobnost se sestřelem malajsijského letadla nad Ukrajinou, který se měl stát dalším spouštěčem celosvětových konfliktů permanentně rozdmýchávaných USA, nebo je to konspirace ke které je irelevantní cokoliv namítat?

ot.19 Tušíte co může být za utajením 147 dokumentů z vyšetřování sestřelu MH17, a  tím, že si konsorcium 4 zemí z nichž ta, která je jedním ze dvou podezřelých a která jasně jako jediná z neštěstí mohla profitovat, prosadila, že ať bude zjištěno cokoli, smí to být zveřejněno jen pokud /také/ ona k tomu dá souhlas? Lze vůbec věřit výsledkům takovéhoto vyšetřování?

ot.20 Malajsie si dovolila, podle regulí Norimberského a  Mezinárodního soudu odsoudit, Bushe Cheneyho, Rumsfelda, Gonzalese, Addingtona, Haynese, Nyneese, Zooa i Tonyho Blaira, jako válečné zločince za zločiny spáchané v Iráku. Nevidíte i určitou souvislost s realizací Obamovy proklamace o zkroucení rukou neposlušným zemím a  ztrátou dvou malajsijských dopravních letadel?

ot.21 Nemáte obavy ze zlověstné předpovědi jednoho z mála těch kteří znají pravdu o 9/11 /a dnes se znovu angažujícího na Ukrajině/, válečného zločince Richarda Cheney „V tomto desetiletí se stane teroristický útok větší než bylo 11. září“? http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/jak-dick-cheney-s-halliburtonem-demokraticky-vydrancovali-irak.html

Pokus o ospravedlnění válečných zločinů USA?

Dlužno zmínit v ČR ojedinělý pokus k ospravedlnění amerických válečných zločinů pod hlavičkou NATO.. Kdo jiný, než Jiří Pehe, by na sebe měl tuto roli českého Piláta vzít? Ale moc se to bývalému poradci prezidenta Havla, bývalému řediteli Radio Free Europe/Radio Liberty v Mnichově, účastíkovi schůzek Bilderberg, dnešnímu řediteli New York University v Praze a současnému funkcionáři dalších nejméně čtyř amerických institutů a nadací v ČR, nezdařilo. Alespoň ne tak, aby uspokojil své zadavatele, natož alespoň trochu přemýšlející českou veřejnost. Ono totiž ospravedlnit na dvou stránkách genocidu 8 milionů lidí ve 22 agresích USA od r. 1945, ani nelze. A diskutovat s demagogickými frázemi, nepodloženými jediným odkazem ani statistikami, s neoficiálním mluvčím americké ambasády nemá smysl. Demaskování této demagogie naleznete na http://a2larm.cz/2015/04/pehe-nevi-nic-o-valecnem-byznysu/ V pokračování tohoto seriálu bylo možno dále připomenout jen ty nejdrastičtější zločiny..

ot.22 Může „politolog“ Pehe sdělit, kdo ho tehdy do funkce ředitele Politického odboru Kanceláře prezidenta Havla „doporučil“a co bylo jeho úkolem?

ot.23 Vysvětlí pan Pehe, jak se za jeho dvouletého působení ve funkci, přerodil „pravdoláskař“ Havel, odmítající vojenské bloky, na nejhorlivějšího podněcovatele absurdních válek USA proti Iráku, Srbsku, Kosovu, později i Libyi?

ot.24 Může pan Pehe prozradit, kdo koncipoval v lednu 2003 Havlův otevřený dopis Bushovi, vyzývající aby „neprodleně pomohl zbavit svět nebezpečí, jaké představují zbraně hromadného ničení Saddáma Husajna“ a kdo vymyslel pojem „humanitární bombardování“?

ot.25 S pokusem o ospravedlnění amerických válečných zločinů nemohl ředitel NY University v Praze uspět, ono to ani to nešlo. Myslíte si, že jeho reparát s názvem „Jak sovětský neokolonialismus souvisí s uprchlickou krizí“ je mimořádně objevný a jako první před světem odhaluje tu pravou příčinu současného exodu, nebo že tento článek vstoupí do dějin pitomosti a servilnosti? Viz. http://www.novinky.cz/komentare/378557-komentar-jak-sovetsky-neokolonialismus-souvisi-s-uprchlickou-krizi-jiri-pehe.html

seriál bude pokládat další otázky v části Nezapomínáme?:

Válka ve Vietnamu
Tajná válka v Laosu a válka v Koreji *
Trvalá svoboda v Iráku
Válka v Afganistánu
Role Madeleine Albrightové v Srbsku a Kosovu