Český překlad Závěrečné zprávy z vyšetřování katastrofy MH 17 – IV.

Avatar
Původní autoři

vybral, přeložil a okomentoval JF
23.10.2015 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

pokračujeme v našem seriálu překladů podstatných informací a shrnutí ze Závěrečné zprávy o vyšetřování sestřelu MH 17 

3.6. Zbraňové systémy

3.6.1. Použití leteckého kanonu:

– poškození rychle letícími objekty nebylo způsobeno leteckým kanonem

– počet poškození neodpovídá střelbě z kanonu

– letecký kanon neprodukuje fragmenty, jaké byly nalezeny v tělech posádky a v troskách letounu


3.6.2. Použití střely vzduch-vzduch:

– tvar poškození na letounu neodpovídá žádnému z typů střel vzduch-vzduch, používaných v regionu.

– žádné ze střel vzduch-vzduch, používaných v regionu, neobsahuje částice tak charakteristického tvaru.


3.6.3. Použití střely země-vzduch:

– ruční střely nemají dostatečný dostup aby mohly ohrozit letoun v hladině FL330

– jiné, větší typy střel s tříštivými hlavicemi tuto schopnost mají

– předtvarované hlavice obsahují částice s odlišnými tvary.

3.6.4. Použití kombinace zbraní:

– z distribuce trosek a z tvaru poškození vyplývá použití jen jednoho typu zbraně

3.6.5. Zbraňové systémy země-vzduch obvyklé v oblasti

– bojová hlavice 9N314M nesená raketami série 9M38, instalovanými na systému Buk, obsahuje částice tvarů, jaké byly zjištěny při vyšetřování.

– rakety systému Buk jsou schopné zasáhnout cíl až do výšky 80.000 stop.

3.7. Zdroj poškození:

– kombinace tlakové vlny, tvarů poškození a tvarů částic vedla vyšetřovací komisi k závěru, že letoun byl zasažen raketou 9M38 s bojovou hlavicí 9N314M, vypuštěnou z mobilního protiletadlového systému Buk.

3.8 Simulace ke zjištění ohniska poškození

3.8.2. Vizualizační model fragmentace

– simulace ukázala, že z pozorovaných poškození a tvary poškození zjištěné modelováním lze odvodit výbuch bojové hlavice vlevo nad kabinou posádky.

3.8.3. Simulace bojové hlavice

– simulace ukázala, že nejlépe se s tvary skutečného poškození shoduje simulace bojové hlavice 70 kg.

– na základě výpočtů bylo určeno místo výbuchu 70 kg hlavice 0.0 m před, 2.0 m vlevo a 3.7 m nad přídí letounu.


3.8.5. Prostor ohniska výbuchu

– provedené simulace určily jako ohnisko výbuchu bojové hlavice v prostoru jednoho krychlového metru asi 4 metry nad a 3 metry vlevo kabiny posádky.
 

– data poskytnutá výrobcem rakety podnikem JSC Almaz-Antej se shodují s výsledky simulace. V těchto datech byly použity údaje, spočtené TNO (Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum) a data byla zahrnuta do návrhu závěrečné zprávy, která byla v červnu 2015 zaslána ke konsultaci partnerům. Na základě konsultací TNO svá data do definitvní zprávy upravilo

– ruská strana poskytla svá data s tím, že nemůže potvrdit, že by katastrofa letounu MH17 byla způsobena hlavicí 9N314M rakety série 9M38.

3.8.6. Simulace letové dráhy střely

– oblast, ze které mohla být vypuštěna střela 9M38 s bojovou hlavicí 9N314M představuje území cca 320 km čtverečních na východní Ukrajině.

– k upřesnění místa vypuštění je zapotřebí dalších vyšetřování. Tato práce je mimo mandát nizozemské bezpečnostní komise.


3.9. Poškození výbuchem

– simulace tlakové vlny výbuchu bojové hlavice ukázala, že se vytvořila oblast velmi vysokého tlaku poblíž kabiny posádky, s maximem okolo 5000 kPa.

– poškození struktury letounu jako následek tlakové vlny je způsobeno hodnotami tlaku přesahujícími 75 kPa. Takové poškození může být způsobeno na trupu do vzdálenosti 12.5 m od bodu výbuchu.

– poškození vyzvednutých částí vraku odpovídalo výsledkům simulací tlakové vlny, způsobené výbuchem bojové hlavice

3.10. Shrnutí výsledků simulací příčin katastrofy

– simulace ukázaly, že pozorované poškození a modelované tvary úlomků vede k určení místa výbychu vlevo a nad kabinou posádky

– simulace ukázaly, že nejlepší shodu se skutečností vykazují simulace 70 kg bojové hlavice

– provedené simulace umístily bod exploze hlavice 9N314M do prostoru jednoho krychlového metru asi 4 metry nad přídí letounu na levé straně.

– poškození vyzvednutých trosek se shodovalo se simulacemi účinků 70 kg bojové hlavice

– výše uvedená tvrzení jsou konsistentní se závěrem Nizozemské bezpečnostní komise, že let MH17 byl sestřelen systémem Buk, raketou série 9M38 s bojovou hlavicí 9N314M.


3.11. Přerušení letu a následující události

3.11.5. Zlomy na zvláštních místech

– žádné ze zkoumaných částí vraku nenesly známky předběžného poškození, koroze nebo nesprávně provedené opravy

3.11.6. Vnější poškození, způsobená letovým provozem

– žádná poškození nebyla způsobena závadou, vyplývající z předchozího letového provozu

3.11.7. Analýza balistické křivky

– z analýzy balistické křivky může být vyvozeno, že části letounu před STA888/909 se oddělily od letounu bezprostředně po posledním záznamu zapisovače letových údajů

– analýza ukazuje, že části trosek z dalších tří míst (4,5 a 6) se oddělily později, protože jejich poloha byla poměrně daleko středové linie

– po oddělení přední části trupu pokračoval zbytek trupu s kompletním křídlem v letu

– po krátké době se ulomily konce křídel a oddělila se zadní část trupu se zádí trupu

– zadní část trupu se začala převracet, přičemž se oddělil vodorovný stabilizátor, později se odtrhla poškozená záď s vertikálním stabilizátorem

– střed trupu dopadl na zem v obrácené poloze poté co se několikrát obrátil kolem podélné osy

– mezi oddělením přední části trupu a dopadem poslední částí trosek mohlo podle odhadů uplynout 1 až 1.5 minuty


3.12. Kyslíkový systém cestujících

– je nepravděpodobné, že by byl kyslíkový systém cestujících uvolněn před výpadkem elektrického napájení. Je nepravděpodobné, že by byl aktivován normálním způsobem

– kyslíkové masky cestujících pravděpodobně vypadly poté, co se dvířka osobních systémů otevřela nebo utrhla. K tomu mohlo dojít působením výbuchu, dynamických sil během rozpadu letounu nebo po dopadu na zem


3.13. Vyzvednutí a identifikace obětí letu MH17

– v době publikace závěrečné zprávy bylo identifikováno 296 z 298 obětí letu MH17


3.14. Otázky přežití

– mnohočetná zranění, způsobená explozí bojové hlavice usmrtila tři členy posádky, přítomné v kabině posádky

– v tělech ostatních cestujících a členů posádky nebyla nalezeny žádné úlomky bojové hlavice. Následkem zásahu raketou byli vystaveni extrémním a velmi různorodým účinkům: náhlým zpomalením a zrychlením, náhlé dekompresi a následnému tvoření mlhy, poklesu hladiny kyslíku, extrémnímu chladu, silnému proudu vzduchu, prudké ztrátě výšky a objektům létajícím okolo.

– následkem toho někteří cestující utrpěli vážná zranění, pravděpodobně smrtelná. U ostatních vedly podmínky k velmi rychlé ztrátě orientace a vědomí. Nebylo možno určit, kdy který cestující zemřel. Dopad na zem nebylo v žádné případě možno přežít.

– nizozemská bezpečnostní komise neobjevila žádné známky vědomého konání kohokoli na palubě po explozi rakety. Je pravděpodobné, že si cestující stěží mohli uvědomovat situaci, ve které se ocitli.

3.15. Záznam radarových dat

– podle Ruské Federace se požadavek automatického zaznamenávání a uchovávání radarových dat vztahuje pouze na území Ruské Federace. Výtah z požadavků, poskytnutý Ruskou Federací, se nezmiňuje o žádném územním omezení ohledně uchovávání dat.

– standard ICAO, obsažený v Annexu 11, nedělá žádné rozdíly ohledně geografické polohy. Všechna radarová data by měla být zaznamenávána.

– Ruská Federace nesplňuje všechny požadavky standardu ICAO, obsaženého v Annexu 11.

Poznámky JF:

3.8.6 Komise nicméně vyvinula veškerou snahu, aby podezření padlo na předem požadovanou stranu. Plyne to z jejího chování i z obsahu závěrečné zprávy. Kdyby komise své tvrzení myslela vážně, nesměla by se zabývat místem, odkud mohla být raketa vypuštěna, vůbec.

Vlkovy poznámky:

Já jsem dnes , pro mne nějak významná místa označil barevně.

bod 3.8.3

popisující místo výbuchu. Konstatuji, že Almaz- Antaj při své rekonstrukci umístil použitou raketu přesně do tohoto bodu, jak stanovuje Zpráva

Bod 3.8.5

naprosto mi uniká, jak data poskytnutá Komisi Almazem se mohou shodovat s výsledky simulace Komise, když simulace Almazu, ale zejména fyzická rekonstrukce poskytuje úplně jiný výsledek!!!! Tohle je pro mne zatím naprosto hlavní a neváhám říci – FATÁLNÍ rozpor ve Zprávě!!! Fyzická rekonstrukce bude mít vždycky, co do průkaznosti PŘEDNOST před teoretickými výpočty! To snad nikdo nebude popírat. A rozdíly v zasažené ploše, v průstřelu levoboku i v následcích tlakové vlny výbuchu na trup kabiny jsou naprosto zřejmé a zásadní. Fyzickou rekonstrukci nelze zmanipulovat. Počítačová simulace ale rozhodně může mít nesprávně nastavené parametry programu nebo algoritmu výpočtu. Netvrdím vůbec, že úmyslně. Jen říkám, že to, co všichni známe – že teorie platí jen tehdy, je-li potvrzena praxí. Což v daném případě není!

Komise prostě měla provést fyzickou rekonstrukci, stejně jako Almaz a nebylo by se o čem bavit!

3.9.

Mimořádně odvážné tvrzení!!! Že poškození odpovídalo simulované tlakové vlně výbuchu! Jak, když výbuchem nejvíc exponované díly Komisi chybí!!!! A vyzvednuté díly jsou mimo ohnisko výbuchu? Ovšem pokud je to míněno tak, že zdaleka nejvíce dílů má Komise ze zadní části letadla, pak souhlasím, což asi není ten případ!

3.11.7.

Přední část letounu se oddělila bezprostředně po skončení činnosti zapisovačů….. Opět odkáži na ruskou rekonstrukci výbuchu. Nepodceňuji dekompresi po vyražení okének v pilotní kabině ani tlakovou vlnu ani dynamické síly z proudu vzduchu , který vtrhl při rychlosti 800km/h do kabiny. Nicméně dovolím si tvrdit, že konstruktéři při konstrukci velkých dopravních letadel musí počítat s tím, že okno může být něčím při letu proraženo. A že konstrukce je počítána na síly dekomprese i na dynamické síly proudu vzduchu z venku při cestovní rychlosti! A kabina se bezprostředně oddělí od zbytku trupu? Jen díky malým průstřelům fragmenty? Ty fragmenty by musely narušit zásadně draka letadla!!!

Zdráhám se tomu věřit! Opět – vyčítám Komisi, že neprovedla fyzickou rekonstrukci výbuchu!

Ovšem kdyby byl ve hře letecký kanon, s trhavo-tříštivou municí…. Ale to přece Zpráva vylučuje…..

Má-li mít zveřejňování Zprávy na Kose nějaký smysl, nelze pominout

bod 3.15.

Což se kryje s bodem 2.9.5.1. Zprávy, který jste mohli číst v  I. dílu tohoto seriálu – že ruská strana v podstatě komisi nepředala žádná radarová data!!! Postoj Rusů v tomto směru naprosto nechápu, je nepochopitelný a v podstatě odsouzeníhodný. Jiný komentář k tomu mít nelze. Jestli je cílem maximálně dodržovat objektivitu! Bavíme se o vraždě 300 lidí.