Kam doopravdy směřuje Merkel-ismus?

Avatar
Původní autoři

21.10.2015 Svobodné noviny
Merkel a její ismus nutí nezaujatého pozorovatele k otázce, co ji k tomu vede. První co každého napadne je otázka: Vždyť přece nemůže být tak blbá a nevidět! Tak proč? Merkelovská ukázka lidskosti, soucitu tolerance a to vše zaplatí obyčejní lidé, znamená jedině, jen další zadlužování a zotročování obyčejných lidí – pracujících lidí!


Nevidět kam to směřuje. Že to bude jen stejné pokračování stejných zkušeností, které mají třeba s Turky. Dnes z nich pracuje méně než polovina. Podobně možno říci o zařazenosti Cikánského etnika v ČR, na Slovensku, v Rumunsku atd.

Jak zařadit do pracovního procesu nově příchozí když není dost práce pro domácí?

Jaký může být a jaký bude výsledek? Snadno domyslet.

Správně Saxi:
Namísto stanovení racionálního plánu a bodů řešení je výsledkem jen ještě více soucitu a ještě více tolerance, což přináší ještě více utrpení na obou stranách.

Kde na to vzít? Že prý stále je dosti na to, aby se i milióny dalších nepracujících najedly do sytosti?
Jak? Bez práce? Kdo to zaplatí?

Umí si někdo představit vítězství nově založené strany, která by ve svém programu měla likvidaci současného kapitalismu, kdy místo „postarej se o sebe sám jak nejvíce a nejlépe umíš“, by bylo hlásáno co nejvíce tolerance, soucitu a od toho odvozené podpory?

Merkelovská ukázka lidskosti, soucitu tolerance a to vše zaplatí obyčejní lidé, znamená jedině, jen další zadlužování a zotročování obyčejných lidí – pracujících lidí!

Bude nutit občany platit větší daně, nikoli nejbohatší, určitě ne nadnárodní společnosti, všechny ty, kteří současný světový kolaps způsobili!

Takže kam doopravdy směřuje Merkel-ismus?

Jaký dopad bude mít maximalizace lidskosti soucitu a tolerance?

A jsme u úvodní otázky: Jak je možné že to obyčejní lidé vidí a vědí, o co jde, ale Merkel a politické špičky Evropy ne?

O co méně žertovně o to více pravdivě, jak funguje EU, vypraví anglický seriál:

video zde https://vimeo.com/53339117