Sergej Chelemendik: Program občianskeho združenia – spolok Priatelia Ruska

Avatar
Původní autoři
 - Sergej Chelemendik: Program občianskeho združenia – spolok Priatelia Ruska

Sergej Chelemendik
25. 10. 2015 chelemendik.sk

Malý úvod

Spoločnosť vznikla vo virtuálnej podobe viac-menej náhodou. Pred piatimi dňami som v noci na svojom profile na Facebooku napísal pár slov o tom, že by nebolo od veci porozmýšľať nad vznikom reálne existujúcej spoločnosti slovensko-ruského priateľstva. Ešte tej noci vyvolala táto nevinná poznámka búrlivú odozvu u našich čitateľov a internet, obrazne povedané, priam explodoval – prirodzene, v rámci skromných slovenských pomerov. Vyše sto našich čitateľov veľmi fundovane, občas pekne doplnili vetu: „Som priateľ Ruska, pretože…“

Tu je odkaz, ktorý zdokumentoval túto udalosť:

http://www.chelemendik.sk/PROJEKT_PRIATELIA_RUSKA__SOM_PRIATEL_RUSKA_LEBO__91_NASICH_CITAT_774193366.html

Aktívnosť a záujem našich čitateľov si vyžiadal ich istú organizáciu a tak o dva dni vznikla nová stránka na Facebooku, ktorá hneď začala žiť svojím životom. Momentálne má táto stránka približne 6000 čitateľov.

Tu je odkaz na stránku:

https://www.facebook.com/chelemendik.sk

Na autora myšlienky sa začali sypať stovky postov, listov, návrhov a z toho jasne vyplynulo, že téma rastie, šíri sa a nabaľuje sa ako snehová guľa

Padali otázky o tom, ako a čo robiť, aby spoločnosť začala pracovať už zajtra. Návrhov je tiež veľa a po ich posúdení a na základe reakcií čitateľov padlo rozhodnutie napísať tento neveľký program. Je určený na posúdenie a spresnenie.

S. Chelemendik – autor projektu

Ciele slovenského občianskeho združenia – spolok Priatelia Ruska

Táto spoločnosť vznikla z iniciatívy zdola a odráža rastúci záujem na Slovensku o Rusko.

Spoločnosť sa v danom okamihu nachádza v štádiu svojho formovania a kladie si pred sebou tieto naliehavé ciele:

– šíriť na Slovensku pravdivé a objektívne informácie o Rusku, teda hovoriť o Rusku pravdu, využívajúc pri tom všetky existujúce možnosti sociálnych sietí, médií, knižných vydaní a vytvárať pre to vlastné možnosti;

– šíriť na Slovensku dôležité a pravdivé informácie o vzťahoch medzi Ruskom a Európou, vychádzajúc z hlavnej myšlienky: odtrhnutie sa Európy od Ruska, alebo, v horšom prípade, konfrontácia s Ruskom bude znamenať katastrofu globálnych rozmerov a nedáva Európe, vrátane Slovenska, nijaké šance na prežitie. Priateľstvo Slovenska a Ruska budúci členovia spoločnosti vnímajú ako existenčnú otázku – o tom je aj absolútna väčšina odoziev našich čitateľov;

– na základe tejto činnosti formovať verejnú mienku slovenskej spoločnosti v prospech spolupráce a priateľstva s Ruskom, zapájať do toho lídrov verejnej mienky, predstaviteľov kultúry a politiky;

– organizovať možnosti pre priame kontakty medzi občanmi Slovenska a Ruska, nezabúdajúc na existujúce bohaté tradície v tejto oblasti;

– nájsť v Rusku silných a vplyvných partnerov, ktorí majú záujem o efektívnu spoluprácu so Spoločnosťou, ktorí dokážu vytvoriť efektívnu spoločnosť priateľov Slovenska. Rusi, ktorí poznajú Slovensko, sa väčšinou so sympatiami stavajú k našej krajine, mnohí majú Slovensko radi. Týchto ľudí treba organizovať;

– vytvoriť nové možnosti pre rozšírenie kultúrnej výmeny, vzájomného turizmu;

– vytvoriť nové možnosti pre kontakty podnikateľov obidvoch krajín;

– na riešenie vymenovaných úloh vytvoriť virtuálny štáb spoločnosti, profesionálnu webovú stránku so širokou mediálnou podporou, ktorá bude informovať, organizovať a koordinovať prácu spoločnosti.

Malý záver

Chcel by som zvlášť zdôrazniť: tento projekt uvíta každú spoluprácu s akýmikoľvek štruktúrami, ktoré v danom smere už pracujú – oficiálnymi, spoločenskými, virtuálnymi a so žiadnym z nich nevstupuje do konkurenčných vzťahov. Nech nás stále pribúda! Spoločnosť Priatelia Ruska je reálna iniciatíva už teraz dosť veľkej skupiny Slovákov, podporená aj našimi českými čitateľmi a bude sa vyvíjať práve takto – ako spoločenská iniciatíva zdola.

V tejto podobe Spoločnosť podporí každý užitočný počin iných štruktúr v rámci svojich síl a možností.

Sergej Chelemendik – autor programu, je spisovatel, nakladatel a bývalý poslanec slovenského parlamentu za Slovenskú národnú stranu (SNS).