Demokracie podle Noama Chomského

Avatar
Původní autoři

Václav Princ
4. 11. 2015   blog autora

Kdo by u nás v ČR řekl nebo napsal veřejně, že v USA byla přerušena demokracie, že USA
v mezinárodním měřítku i doma uplatňuje teroristický způsob politiky i boje, byl by zřejmě veřejně odsouzen a zostuzen.

Jak by bylo možné něco takového tvrdit, když demokracie v USA je náš vzor. Když čtu knihu “Intervence” amerického spisovatele Noama Chomského, zvedají mě jeho statě od knihy a nutí sednout k počítači, abych si zapsal nové myšlenky, které mi americký autor předkládá k zamyšlení. Nejedná se ale o zcela nové myšlenky. Jedná se o zvláštní pocit shody s Noamem Chomským, který je kontroverzním americkým kritikem politiky USA, zneužívání moci, zbrojení, sociální spravedlnosti a lidských práv. Jak je to vlastně s tou tolikrát zdůrazňovanou demokracií?

V odstavci nazvaném Přerušení americké demokracie z 27.října 2004 píše Noam Chomský o americké demokracii, ale mě to připadá, jako by znal současnou českou politickou scénu.

Noam Chomský napsal:

Obyvatelstvo je pečlivě vyloučeno z politické činnosti, a ne náhodou. Reklamní průmysl prodává politiky stejně jako prodává i jiné výrobky. Každý, kdo zapne televizi, si uvědomí, že byznys věnuje obrovské úsilí, aby podkopal trhy abstraktních teorií, kde si informovaní zákazníci racionálně vybírají. Reklama nezprostředkovává informace, jak by tomu bylo v tržním systému, spíše spoléhá na podvod a iluze, aby vytvořila neinformované konzumenty.

Podobné metody se dnes využívají k udržování voličů v nevědomosti. Reklama ničí demokracii. Ve volbách je třeba volit rozumně. Naléhavý úkol pro ty, kdo chtějí pohnout politikou progresivním směrem – často ve shodě s většinovým názorem – je růst a zesílit natolik, aby nemohli být ignorováni mocenskými centry. Změnu mohou uskutečnit prostí lidé, spolky a hnutí, samým jádrem společnosti může otřást každý, kdo oddaně pracuje po celé čtyři roky každý den a ne jen jednou za čtyři roky, kdy hledá podporu občanů.

Hledejme proto své kandidáty mezi těmi, kteří něco dokázali vytvořit bez lumpáren, poctivou prací a se kterými se setkáváme prostřednictvím výsledků jejich práce každý den, ne jen jednou za čtyři roky. Hlavním úkolem je vytvořit opravdu vnímavou, pohotově reagující demokratickou kulturu a to úsilí je nutné vyvíjet před volbami i po nich, ať bude výsledek jakýkoliv. Nesmíme se nechat oklamat předvolebními kampaněmi za stovky milionů korun. Zbytečně jsou utráceny stovky milionů korun, aby nám bylo vysvětleno, že čeho jsme byli svědky za poslední čtyři roky, to nejsou naše chyby, to jsou chyby našich politických odpůrců. My jsme krizi neplánovali, my jsme dokonce plánovali růst ekonomiky. Dluh více než bilion korun, to není naše práce. My jsme je neutratili. My chceme úspory, chceme chránit naše budoucí generace a nezadlužovat je. Politici, kteří nás 20 let klamali už přesně ví, jak by to měli dělat. Jen je musíme zvolit.

Ne, nemusíme je volit. Volme nové a poctivé tváře ze všech oblastí naší práce, kteří ve svém oboru poctivě pracovali, podnikali. Nemůžeme tím nic zkazit. Skončeme s korupcí, podvody a zbavme se těch, kteří nám neříkali pravdu. Známe je všichni už 20 let.

Autor ing. Václav Princ je podnikatel a ideový otec a zakladatel Holešovské výzvy. Článek napsal a uveřejnil  29. 6. 2014