Prohlášení prezidenta republiky M.Zemana na tiskové konferenci po jednání předsednictva BRS

Avatar
Původní autoři

16.11.2015   Hrad
Dámy a pánové,
dnešní zasedání Bezpečnostní rady státu vyjádřilo jednomyslný souhlas s názorem, že na základě tragédie, která se odehrála v Paříži, je třeba přejít od slov k činům a od výkladu, jak je třeba posílit vnější hranici Evropské unie, tuto hranici skutečně posílit. Já bych to poněkud expresivně nazval „opevněním Evropy”, protože si myslím, že platí-li Dublinské dohody, a ty zatím nikdo nezrušil, tak je logické, že žadatelé o azyl mají požádat v první bezpečné zemi o tento azyl, a jestliže přecházejí do jiných zemí, dopouštějí se trestných činů a v tomto smyslu jsou ilegální imigranti.
Dohodli jsme se, že na všech fórech, kterých se jednotliví z nás budou účastnit, budeme klást důraz právě na tento požadavek, a chci věřit, že vedení Evropské unie, které až dosud prokazovalo mimořádnou laxnost v této oblasti, se konečně vzchopí a bude jednat.

Vyjádření prezidenta republiky po pietním aktu na francouzské ambasádě

Zastávám názor, že proti mezinárodnímu terorismu se nebojuje protesty ani demonstracemi, že boj proti mezinárodnímu terorismu vyžaduje koordinovanou mezinárodní ozbrojenou akci a že součástí této akce by mělo být to, co bych poněkud expresivně nazval „opevněná Evropa”. Jinými slovy, vytvoření skutečně bezpečných hranic Evropské unie, což současné vedení Evropské unie sice slibuje, ale, bohužel, do této chvíle to nebylo schopno naplnit.