Putin: Nevím, kdo potřeboval to, co se dnes stalo, v každém případě my ne!

Avatar
Původní autoři

24. 11. 2015    zdroj
Ze setkání s jordánským králem Abdallou II.; Putin o sestřelení ruského vojenského letounu tureckým letadlem “F-16”; událost bude mít vážné důsledky pro rusko-turecké vztahy. Děkuji vám za vaše slova soustrasti v souvislosti s dnešní havárií našeho vojenského letadla. Tato událost přesahuje rámec obvyklého boje proti terorismu.


Pečlivě všechno proanalyzujeme, co se stalo, a dnešní tragická událost bude mít vážné důsledky pro rusko-turecké vztahy.

Samozřejmě, naši vojáci vedou hrdinský boj proti terorismu, nešetří sebe, nelitují své životy. Ale dnešní ztráta je spojena s úderem, který nám způsobili do zad přisluhovači terorismu. Jinak nemohu charakterizovat to, co se dnes stalo.

Náš letoun byl sestřelen nad územím Sýrie střelou “vzduch-vzduch” z tureckého letadla “F-16”, spadl na území Sýrie 4 km od hranic s Tureckem, byl ve vzduchu, když byl na něj proveden útok, v nadmořské výšce 6000 metrů, ve vzdálenosti jednoho kilometru od tureckého území.

V každém případě naši letci a naše letadlo nijak neohrožovali Tureckou republiku, to je očividné. Prováděli operaci v boji proti ISIL v severní Latakii, je to hornatá oblast, kde jsou soustředěni teroristé, většinou původem z Ruské federace. V tomto smyslu plnili svůj přímý úkol preventivních úderů na teroristy, kteří se každým okamžikem, kdykoliv mohli vrátit do Ruska, a jsou to samozřejmě lidé, kteří musí být přímo řazeni k mezinárodním teroristům.

Již dávno jsme zafixovali fakt, že na území Turecka jde velké množství ropy a ropných produktů z ISIL okupovaných území. Odsud také pramení velká finanční podpora teroristických formací. Nyní navíc i rána do zad, do našich letadel, která bojují proti terorismu. A to navzdory skutečnosti, že jsme s americkými partnery podepsali dohodu o předcházení incidentům ve vzduchu a Turecko, jak víme, patří k těm, kteří prohlásili, že údajně bojují proti terorismu v rámci koalice USA.

Pokud má ISIL tolik peněz (a jde tam o desítky, stovky milionů, možná miliardy dolarů) z obchodu s ropou, a navíc mají ochranu ozbrojených sil celého státu, pak je pochopitelné, proč se chovají tak arogantně a drze, proč usmrcují lidi nejbestiálnějším způsobem, proč páchají teroristické činy po celém světě, také v srdci Evropy.

Každý stát má své vlastní regionální zájmy a my k nim máme vždy respekt. Ale nikdy nestrpíme, aby byly páchány takové zločiny, jako dnes.

Samozřejmě pečlivě proanalyzujeme všechno, co se stalo, a dnešní tragická událost bude mít vážné důsledky pro rusko-turecké vztahy.

Vždy jsme Turecko brali nejen jako blízkého souseda, ale i jako spřátelený stát. Nevím, kdo potřeboval to, co se dnes stalo, v každém případě my ne. A místo toho, aby hned navázali nezbytné kontakty s námi, pokud je nám známo, turecká strana se obrátila na své partnery v NATO, aby byla projednána tato otázka a incident, jako bychom my sestřelili turecké letadlo a ne oni naše.

Chtějí dát NATO do služeb ISIL? Chápu, že každý stát má své vlastní regionální zájmy a my k nim máme vždy respekt. Ale nikdy nestrpíme, aby byly páchány takové zločiny, jako dnes.

A samozřejmě očekáváme, že mezinárodní společenství přece jen v sobě najde sílu, aby se semklo proti společnému zlu.

V tomto ohledu samozřejmě počítáme s aktivní účasti všech zemí v regionu v tomto boji. Velmi nás těší vaše dnešní návštěva, Vaše Veličenstvo. Budeme i nadále pracovat s vašimi odborníky ze zpravodajských služeb, armády, stejně jako s ostatními zeměmi v regionu.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová