SANEP: Prezidentovi Miloši Zemanovi výrazně stoupla podpora za jeho postoj k uprchlické krizi a, že nepodlézá USA !

Avatar
Původní autoři
12.11.2015    První zprávy
 Po dvou letech a osmi měsících po nástupu do prezidentského úřadu Miloše Zemana hodnotí v souhrnu kladně 67,2% dotázaných obyvatel ČR.Po poklesu obliby hlavy státu Miloše Zemana, který byl dán jeho velice negativním mediálním obrazem v roce 2014, se karta obrací a aktuálně dosahuje Miloš Zeman za dobu svého působení v pozici prezidenta ČR největší podpory.

Za výrazným posílením podpory prezidenta Miloše Zemana stojí bezpochyby jeho jednoznačný postoj k uprchlické krizi, který kladně hodnotí v souhrnu 72,3% dotázaných.

 Je tak evidentní, že názory hlavy státu Miloše Zemana na uprchlickou krizi a všech témat a problému s tím spojených, s nimiž se ztotožňuje významná většina obyvatel ČR, se odráží i na celkovém hodnocení prezidenta Miloše Zemana za celou dobu jeho působení.

Prezident Miloš Zeman si však svoji reputaci, po řadě jeho nešťastných vulgárních výroků a bonmotů v roce 2014, v tomto roce zlepšil nejenom pro své zásadní postoje k aktuálně nejstěžejnějšímu tématu celé Evropy, ale i pro své hájení ekonomických a národních zájmů ČR. Tyto jeho pronárodní postoje totiž v souhrnu kladně hodnotí 68,3% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace.

Jednoznačně většinový kladný postoj je patrný i v otázce jeho aktivit spojených s Čínou, které v souhrnu hodnotí kladně 61,7% dotázaných.

Zahraniční politiku Miloše Zemana pak v souhrnu vnímá kladně 59,3% respondentů.

Velice zajímavý pohled přinášejí na hlavu státu názory respondentů, kteří měli vlastními slovy uvést, co jim na osobě Miloše Zemana nejvíce vadí a naopak nejvíce vyhovuje. I v těchto názorech se totiž významně odráží postoj prezidenta Miloše Zemana k uprchlické krizi a jeho postoje k Číně a Rusku.

Naopak na Miloši Zemanovi veřejnost nejvíce kladně hodnotí odmítání uprchlických kvót, neúplatnost-poctivost, vlastenectví v podobě hájení zájmů ČR, pravdomluvnost, negaci islámu, cílevědomost, zahraniční politiku ve vztahu k Rusku a Číně či nepodlézavost EU a USA.

V obou hodnoceních se tak zjevně opět objevuje téma uprchlické krize, zahraniční politika ve vztahu k Rusku a Číně či postoje prezidenta Miloše Zemana k islámu. Vzhledem k uvedeným výsledkům realizovaného průzkumu tak lze říci, že i v souvislosti s dalšími průzkumy, které se týkají domácí politické scény, je hlavním hybatelem emocí a názorů obyvatel ČR a potažmo voličů právě téma uprchlické krize. S tímto tématem totiž domácí veřejnost spojuje otázky národní identity a suverenity, hájení národních zájmů a vlastenectví. Není proto překvapením, že právě v těchto otázkách svými postoji prezident Miloš Zeman vzbuzuje pozitivní emoce a reakce většinové části veřejnosti.

Jak ukazují průzkumy prováděné od volby a zvolení hlavy státu, Miloš Zeman dokáže v rámci naší společnosti vyvolávat silné emoce, a to jak negativní, tak pozitivní. Stávající pozitivní hodnocení postojů Miloše Zeman k ožehavým otázkám pak dokládají, že se jedná o silnou osobnost, která dokáže názorově společnost jak rozdělit, tak i v důležitých národních otázkách sjednotit.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 6.– 9.11. 2015 na vybrané skupině 1.102 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 12.376 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

První zprávy, Jiří Kouda