Zeman pravomoci nepotřebuje, moc má

Avatar
Původní autoři


Ivan David
15. 11. 2015
Mít výkonnou moc, znamená mít odpovědnost v situaci, kdy zákony, podzákonné normy a nadzákonné normy (Brusel) neumožňují konat potřebné. K tomu je nutné připočítat bezradnost vlády i parlamentní opozice připravené na setrvalý klid nebo minulé války. Tato politická garnitura zvládá jen proměňovat veřejné zdroje v soukromé příjmy a veřejné dluhy. Miloš Zeman umí upoutat pozornost veřejnosti, jak to dokazuje už 26 let. Může být pánem situace, protože má autoritu, a paradoxně právě proto, že nemá pravomoci.


Výkonná moc musí (ale nedokáže) reagovat hned, Miloš Zeman (nebo třeba zahraniční schopná opozice) má chvíli na rozmyšlenou. Jeho návrhy mohou být radikální, protože konat musejí jiní (a nejsou schopni). Výsledkem je nadmíru viditelný rozdíl mezi požadavky, které může prezident republiky nastolit a schopností výkonné moci konat. Na něm záleží, jak moc neschopná se bude výkonná moc jevit. Zde hraje zásadní roli aktivní část veřejnosti, která při „demokratických volbách“ tvoří zanedbatelný zlomek hlasů, ale v době krize může sehrát zásadní roli. Její hlas je obtížné cenzurovat. Společenské vědomí se za poslední rok obrovsky posunulo. Je stále zjevnější, že mnozí kacíři mají pravdu.

Mohlo by se zdát, že v nastávající krizi vidím naději na pozitivní změnu. Není to tak. Ke změně dojde určitě. K tomu, aby byla pozitivní, chybí organizovaná vlivná síla s jasným programem. Bojuje se o čas. Oni také vědí, jakou dynamiku mají různé probíhající procesy. Záleží na jejich úvaze, budou-li čekat, „až to vyhnije“ (jak se v minulosti pravidelně osvědčilo) nebo půjdou do konfliktu s aktivní částí veřejnosti (k čemuž nebyli 26 let nikdy donuceni). Předčasné volby by s jistotou znamenaly příležitost k novému vítězství mediální manipulace vytvářející potřebnou většinu. Iniciativa aktivní části veřejnosti může znamenat odklon od cesty do propasti za současného velebení hospodářských úspěchů. Růst bídy, nejen té materiální a narůstající hrozby jsou příliš zřejmé. Dnešní mocní se mohou ocitnout v pozici „kůlů v plotě“.

Za těchto okolností má prezident Miloš Zeman tak velkou odpovědnost, jak velkou má autoritu.