Einstein bojoval o život Horákové, po její popravě vstoupila Šiklová jako svazačka do KSČ

Avatar
Původní autoři


Břetislav Olšer
4.12.2015 Rukojmí

A právě tato dobrá žena vstoupila do KSČ v roce 1956, tedy v době potlačení Maďarského povstání, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších “spiklenců”. Měla asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké prožívala to nadšené politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice proti popraveným politikům s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly “Smrt zrádcům” a “Utopte je jako kočky”…? Ale též výkřiky: „zlotřilá chamraď“, „zavilí zločinci“, „krvaví psi“…Tak se letos roztrhl s výzvami pytel; napřed se akademici vyznali ze své lásky k islámu a lidskosti ve společném prohlášení „Výzvou proti strachu a lhostejnosti“, aby poté sepsalo Kolegium Paměti národa dojemnou Adventní výzvu…

Černé na bílém: gender je gender – čeští borci a borkyně Kolegia Paměti národa a společenství osobností a pamětníků sdružených kolem projektu neziskové organizace Post Bellum sepsali Adventní výzvu, v níž varují před zneužitím obav z uprchlické krize, situace v Rusku a z rozdělení naší společnosti. Staří známí; Adventní výzvu zatím podepsalo necelých tři sta petentů. Promyšleně se po fiasku výzvy akademiků schovávají za československé veterány druhé světové války, odbojáře, přeživší oběti holokaustu, bývalé političtí vězni a disidenti z doby komunistické totality; možná podepíše i Zdena Mašínová se svým bráchou Josefem s Topolánkovu medaili Zlatou lípou… Legdan, oceněný bojovník třetího odboje? To už dejte medaili i bratrům Mašínům a spol…

V seznamu patologických kariéristů nalezneme různá jména, ale veřejnosti jsou prezentovaná populisticky hlavně ta, za nimiž stojí kardinál Miloslav Vlk, katolický kněz Tomáš Halík, jenž se právě vrátil z výcvikové tábora na prezidenta ČR v USA, bývalý nizozemský bezdomovec, dnes písničkář Jaroslav Hutka, ekonom Tomáš Sedláček, ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, jedna Havlova lavička i se stromem za 300 tisíc, režisér Břetislav Rychlík či socioložka Jiřina Šiklová.

A právě tato dobrá žena vstoupila do KSČ v roce 1956, tedy v době potlačení Maďarského povstání, kdy už byly známy justiční vraždy Heliodora Píky, Milady Horákové, Rudolfa Slánského a dalších “spiklenců”. Měla asi kachní žaludek a odvahu soudružky Polednové. Jaké prožívala to nadšené politické klima padesátých roků, když z továren přicházely petice proti popraveným politikům s tisíci podpisy hrdinných dělníků a dělnic, které požadovaly “Smrt zrádcům” a “Utopte je jako kočky”…? Ale též výkřiky: „zlotřilá chamraď“, „zavilí zločinci“, „krvaví psi“…

Všechny skutečné osobnosti podepsaly ve svých životech řadu peticí a výzev, viz. Einstein a Milada Horáková, o jejíž život objevitel teorie relativity bojoval, aby po její popravě komunisty vstoupila svazačka Šiklová do KSČ… Pikantní na tom všem je navíc fakt, že každý z českých akademiků připsal v předešlé petici ke svému jménu dva i tři a víc svých možná mnohdy i „plzeňských“ titulů a postů, aby se vědělo, že nejsou žádná ořezávátka, a že jim český plebs nebude nic diktovat svými protesty proti invazi běženců, jichž se na hranicích Evropy tísní už několik milionů osob rozličného ražení. Představme si několik hlavních měst jako je Praha, jak se jejich obyvatelé tísní v ghettech, od Makedonie a Turecka, až po Novou džungli v Calais. Pánové Putno, Romancove, Gále, Halíku, Nováku, Blažku, Hořejší a další zachránci světa, což tak jít příkladem lidskosti a vzít si k sobě pro začátek naplňování vaší výzvy do nájmu každý cca deset běženců…?

Ovšem, mnohem pikantnější na této exhibici je fakt, že k tomu, aby představili první petenti svoji vědeckou osobnost, nebylo jim stydno zaplácat petici svými docenturami, profesurami. inženýrstvím a doktoráty různých věd či jiných sfér. Že si je svojí prací zasloužili? Hlavně je třeba vědět: Who is Who, aby lůza měla “ánunk”…? Proč však nikdy neuváděly žádný titul ve vědních oborech světové špičky jako např. Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, Kaplan, Křižík, Einstein, Röntgen, Pasteur, Fleming, Edison, Heyrovský a další bezkonkurenční osobnosti lidstva?

V ústech paní Šiklové se zašpinil i Ladislav Bátora, když ho prohlásila za extrémistu. Ke všemu byl jedním z několika kandidátů na náměstka ministra školství. Že by uražená feministická ješitnost, jelikož její nedávný oponent prohlásil – „raději Boženu Vikovou-Kunětickou než Jiřinu Šiklovou”. (Feministka Kunětická se zapojila do politiky za mladočeskou stranu a v roce 1912 se stala první českou političkou zvolenou do zemského sněmu za volební obvod Mladá Boleslav – Nymburk.) A nyní se dostanu k parafrázi slov evangelia svatého Matouše: „Je jednoduché vidět třísku v oku bratra svého, ale musíte hledat také trám v oku svém, paní doktorko”. Čím si tuto čest Ladislav Bátora vysloužil? Tím, že se “provinil”, že kandidoval jako nestraník za Národní stranu. Mgr. Ing. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D. (59), předseda konzervativní euroskeptické Akce D.O.S.T. – Důvěra – Objektivita – Svoboda – Tradice.https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99ina_%C5%A0iklov%C3%A1

O panu Bátorovi už toho víme D.O.S.T. Co nevíme o paní Šilové? O jakýpak “trám” se ve slovech pana Bátory, resp. v parafrázi svatého Matouše, jedná? Paní Šiklová totiž prohlásila na obhajobu svého členství v KSČ: „Já jsem mohla jít úplně proti, nebo se pokusit dění ovlivnit. Anebo pasivně přežívat, neomočit se – nikdy, v ničem – a dnes ‚moudře‘ kritizovat všechny a všechno. Ale já jsem aktivní člověk! Byla jsem přesvědčená, že je možné komunistický systém zevnitř reformovat. Po invazi už bylo vše marné. Jakmile nastoupil Husák, vystoupila jsem z KSČ..“ Holt. pravé české lokajství, plebejství a podřizování se autoritám, nebo naopak je lehkovážně přezírající, aneb Čtení podle Matouše 6,19-34: “Blahoslavení chudobní duchem, neboť jejich je království nebeské…”

Napřed ale spoluzakládala Katedru sociologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí. V řadách KSČ působila od roku 1956. Na podzim roku 1967 přemlouvala své spolustraníky, aby z KSČ nevystupovali, ale zůstali tam a podpořili tím tu část, která se snažila o reformu. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny KSČ na FF UK. O rok později byla „vyloučena“ z KSČ, jelikož podepsala „2000 slov“, jejichž autorem byl její stranický kolega Vaculík. Působila též v tzv. nátlakové skupině Červení proti… Chtěla si zkrátka podpisem „2000 slov“ udělat „oko“ u budoucích mocipánů a negovat tímto svým rozhřešením třinácti let své kolaborace s režimem…


Jiřina Šiklová v minulosti byla též pro vybudování radarové vojenské základny Spojených států v Brdech. Z toho se odvíjejí její velmi „fundované myšlenky“ o Rusku a Ukrajině: .„Jestliže je pravda – a já si myslím, že je to pravda – že Putin neví, jaký dát program státu, který vede, tak to bere na otázce nacionalismu…” Zde je na místě třeba dodat pro Voltairovu objektivnost, že Obama na rozdíl od Putina ví, jak naložit s18bilinovým státním dluhem a se vzpourou černochů od New Yorku až po Las Vegas, od Fergusonu až po Baltimore.

Dle Šiklové pak stejným způsobem na podkladě nacionalismu, nebo svéprávnosti, se formuje také Ukrajina. Asi je dobré si uvědomit, že prý dříve než Rus a Rusko byla Kyjevská Rus. A že vlastně Kyjev byl centrem kultury dříve, než existovala Moskva, natož pak Petrohrad,“ poukazuje zcela pomateně socioložka na to, že Kyjevská Rus byla nejstarším státem, který se v 9. až 11. století vytvořil ve slovanském prostředí východní Evropy… Vzkaz; ševče, drž se svého kopyta; kopytem sem kopytem tam…Ukrajina hledá své kořeny; žádný Lenin, ani Hitler, jedině bojovník za nezávislost Bandera

„Amerika se angažuje úplně jiným způsobem než Rusko, které se angažuje přímo vojensky. To je podstatný rozdíl. Dokud se lidé bodají bodáky a střílejí po sobě pistolemi, případně i puškami, tak se to dá pořád brát jako neorganizované jednání. Jestliže ale někdo sestřelí letadlo a ještě takhle sofistikovaně, tak potom je jasné, že je v tom cizí armáda, která má k tomu veškeré prostředky,“ vysvětluje socioložka s aprobací rádoby historičky, co nesnáší extremisty.

Jiřina Šiklová, dle genderu zarputilá Ferdyška Pištorová, neustále bdí nad dobrem nás všech. Je v důchodu, má dost času. Třeba, když se někdo „fašisticky“ naváží do Romů. Jako třeba před lety starosta Nového Bydžova Pavel Louda (ODS). Přitom byl do čela města zvolen už pětkrát. Po opakujících se problémech s romskou menšinou ve městě, které vyvrcholily znásilněním jednadvacetileté dívky, starosta v roce 2011 sepsal ostré prohlášení, v němž popisuje, jak v Novém Bydžově “cikáni otravujou, kradou a znásilňují”. A bylo vymalováno… „Vydá-li takovýto text státní úředník, tak to tu opravdu páchne fašismem,” řekla pro server Romea.cz socioložka Jiřina Šiklová o starostovi Loudovi z Nového Bydžova. “Pokud je rasistou starosta, tedy jedinec, který je placen státem, tak by měl být odvolán ze své funkce. Nejlepší by bylo, kdyby ho odvolali občané Nového Bydžova, kteří nejsou rasisty…“ Bez urážky; kdoví, čím páchne paní Šiklová…

“Počet Romů vzrostl v Novém Bydžově za posledních pět let na pět procent, Teď se roztahují ve městě, otravují, kradou, znásilňují. Dobu, během které slušný občan pracuje, cikáni tráví rozvalení na lavičkách na náměstí a spokojeně klábosí. Město hloubkovým šetřením zjistilo, že třetina cikánů nemá ve městě trvalý pobyt, přesto tady čerpá veřejné služby,” píše bez servítku vedení radnice. Bydžov má celkem zhruba 7000 obyvatel. Kdo bude přistižen v herně u automatu, přijde o dávky. Navíc romští starousedlíci uznávají, že za ohlášenými problémy jsou sice cikáni, ale ti, co se sem přistěhovali ze Slovenska, a od nichž se Romové Nového Bydžova distancují.

Co ještě připomenout? Snad jen na adresu paní Šik(u)lové: „Kdy vyhlásíte, že extremisty byli či jsou také Jožka Fischer, Juan Barrozo, Kurt Waldheim či papež Benedikt XVI….? A co Sarkozy, který vyhání rumunské Romy zpět domů…?“

Joschka Fischer, exministr vlády SRN, je syn švábských Němců vyhnaných z Maďarska. Koncem šedesátých let stal členem extrémní levice a účastníkem bojovných antiamerických demonstrací a pouličních bitek s policií. Podle britského listu The Times dokonce půjčil své auto známému teroristovi levicově extremistických Rudých brigád. Šéf Evropské komise José Barroso byl jako mladík maoistou. Stal se hvězdou marx-leninistické studentské federace, dorostenecké líhně portugalských komunistů, kritizoval „anti-proletářské“ zásahy tehdejší vlády a odsuzoval je jako „důkaz krize buržoazního vzdělávacího systému“.

A vyzdvihoval požadavky studentů, protože vznikly v rámci „revoluční struktury“. Následně byl zvolen předsedou strany PCTP-MRPP, což je označení Portugalské komunistické strany pracujících – reorganizující hnutí strany proletariátu. V prosinci 1980 se držel „českého vzorce“ a vstoupil do Partido Social Democrata, tedy do Portugalské sociální demokracie. Kurt Waldheim vstoupil krátce po obsazení nacisty Rakouska do Národně-socialistické německé unie studentů a stal se registrovaným členem SA (Sturmabteilung). Začátkem roku 1941 byl povolán do Wehrnachtu a byl poslán na východní frontu. V roce 1986 byly zveřejněny dokumenty, že Waldheim byl v roce 1943 nasazen v řecké Soluni, kde byl členem speciální jednotky likvidující tamní partyzánské jednotky. Nakonec se stal čtvrtým generálním tajemníkem OSN a devátým prezidentem Rakouska.

V roce 1938 přijali dvanáctiletého Ratzingera do Hitlerjugend, v roce 1943 do letectva Třetí říše. Když byl v témže roce přijat k letectvu, prošel i výcvikem pro pěchotu… Nedovedu si představit, jestli by členství Jiřího Paroubka či Vojtěcha Filipa v Hitlerjugend nazval někdo z dnešní vládní garnitury “úsměvnou epizodkou”, bez jakýchkoli důsledků. Stačí, když spolupracovali s KGB nebo se setkali s Putinem.

Je to statečná žena, co se i ve svém věku dokáže postavit za kohokoli, resp. proti komukoli. Kdo by to tušil, spíš netušil, že se vytasí „odborným“ názorem na zdravotní stav prezidenta Zemana, jehož má za diabetika, který k tomu ještě „chlastá“. „To je velice špatná prognóza, výraz těžkého poškození mozku. Ten člověk sleduje jen velice populistické věci,“ konstatuje „odbornice“ přes zdraví, resp. přes všechno Šiklová. Parlamentní listy přidávají, že je pozoruhodné, jak všichni ti, kteří mají k Zemanovi zásadní výhrady, resp. jej nenávidí, papouškují stejnou diagnózu: “Zeman je blázen, cvok, má nemocný mozek, je ochlasta, excentrik, samolibý a ambiciózní …”

A socioložka vede svoji vášnivou řeč neohroženě dál? „ Zúžit muslimské náboženství, které má asi půldruhé miliardy vyznavačů, na pár teroristů Islámského státu…“ Když vezmeme v potaz Zprávu, nazvanou „Islám na univerzitě: Průzkum britského studentského názoru”, jež ukázala, že přibližně třetina z 1.400 dotazovaných studentů souhlasila s názorem, že člověk může zabít ve jménu náboženství. Studie rovněž zjistila, že téměř polovina studentů podporuje zavedení islámského práva šaría (islámského náboženského práva) v Británii, stejně jako světový chalífát – koncept světové islámské vlády, fungující na principu šaríe….

Inu, jsou dvě nerozumné věci: mlčet, když je třeba mluvit, a mluvit, když je třeba mlčet. (Lidové přísloví)…