Se Zemanovskou svoločí, rád pohlédnu si do očí…

Avatar
Původní autoři

Jiří Hermánek
30.12. 2015   Svobodné noviny
Národ žije Lukášem Pavláskem a já se musím přidat. Obvykle na tu soutěž znuděně koukám jedním okem tak, abych nenamíchl manželku. Ale tentokrát jsem koukal s gustem a Lukášovi jsem to, k velké nelibosti manželky, hodil. A ptáte se proč? Je s ním sranda a věci nehrotí tak jako jistý Martin Procházka, který pro přemíru žluče v krvi nejen pořádně nevidí, asi ani neumí soudně přemýšlet. A proto píše věci, jako je například toto: Zeman = nový Führer extremistické svoloče.

Obviňování politických protivníků, z nejrůznějších nepravostí je věc stará, jako politika sama. Starý Egypt, staré Řecko či Starý Řím jsou toho příkladem. Nemám dobrou paměť na data, ale vím, že jméno jednoho faraóna muselo být po jeho smrti zcela odtesáno odevšad. Ze všech památníků.

A o něco, zdá se mi, se pokouší pan Martin Procházka se svými patetickými výkřiky, jako třeba tento: „Tahle podivná směska nácků, rusofilů a odpůrců EU (často vše dohromady) má svého prezidenta.“

Je to podivuhodný jev, mít v národě přes 50% občanů typu „rusofil“, „nácek“ či „odpůrce EU“ a zdá se, že jakýkoli závan zdravého rozumu by panem Martinem Procházkou byl ocejchován některým z těchto výrazů:
Rusofilem je nepochybně ten, kdo neschvaluje západní, a tedy i naše, zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny.
Ten, kdo neschvaluje, aby náš bývalý ministr zahraničí šaškoval na kyjevském Majdanu a provolával svržení legálně zvoleného, legitimního a i zahraničím uznaného prezidenta.
Je spousta věcí, které se o ukrajinských záležitostech dají napsat, ale jedna jediná je 100% pravdivá. Ani jedna z velmocí není Mirek Dušín a není ani fyzikálně možné, aby USA dělaly vše dobře, jak si pan Procházka asi přeje a Rusko zase vše špatně.
Každý musí uznat, že to, i opak toho, jsou naprostý nesmysl.
Odpůrcem EU není ten, komu se v EU něco nelíbí.
To je kritik EU, což je něco zcela jiného. Sám, upřímně řečeno, nevím, jsem-li pouze kritikem EU nebo již jejím odpůrcem.
Vstup jsem přivítal, což upřímně přiznám, a byl jsem přitom hodně naivní. Nehodnotil jsem, jako ostatně mnoho mých spoluobčanů, věci kriticky.
Ale, jestli bych nyní hlasoval pro vystoupení, upřímně řečeno, nevím.
Nácek je taková univerzální nadávka, která se dá použít prakticky na každého, kdo je jen trochu kritický k současné politice.
Samozřejmě, mnozí politici a občané, kteří napadají současnou politiku EU směrem k uprchlíkům, mohou, v zápalu diskuze ujet. Jistěže, masokostní moučka je úlet. Ale, je takovým úletem i slovo „koncentrační tábor“?
Bráno doslova, jsou naše „detenční zařízení“ takovými malými soustřeďovacími místy, do kterých jsou sváženi uprchlíci bez platných dokladů, kteří byli na území ČR policií lapeni.
Je to tedy druh koncentrace lidí za účelem jejich prověření a podobně.
A ať se nikdo na mě nezlobí, pokud na hranicích nebude dostatek míst v soustřeďovacích (koncentračních) táborech, ve kterých budou hned na místě žadatelé o azyl prověřováni, filtrováni a posíláni zpět do výchozího bodu, nikdy se ta krize nedá zvládnout.

A na konec Vám povím svoji představu toho, jak tato krize vlastně vznikla. Samozřejmě jde o příklad, o jakousi analogii, nikoli o zobrazení 1:1.

Představte si, že někde existuje nějaká skvělá restaurace, která ale má nějaká základní pravidla pro přijímání hostů – například osvědčení o tom, že je jejich manželka trápila hladem a ono mají plné právo být v té skvělé restauraci s bohatým výběrem nakrmeni.

Jenomže, jakmile se proslechne, že tuto restauraci vede hostinská měkkého srdce, paní Merkelová, tak se do té restaurace začnou trousit nejrůznější hosté, kteří nejenže doma netrpěli hlady nebo válkou, ale naopak, jsou skvěle vykrmeni a vybaveni penězi a ještě ke všemu jsou nebezpečného vyznání.

V tom okamžiku by samozřejmě měla zafungovat ochranka či policie, ale to měkkosrdcatá hostinská nepovolí, nýbrž řekne: Nadále nechte všechny průchody otevřené, protože je samozřejmým lidským právem předstírat, že jsem oprávněný uprchlík.

A tento postoj nás dovedl tam, kde jsme. A pokud se někdo proto opravdu chová jako nácek (i když ti měli trochu jiné priority), tak já se tomu tedy opravdu vážně nedivím a dokonce se k tomu hlásím.

A jediné, co mi brání přidat se k „náckům“ na demonstraci, je můj věk, moje lenost a artróza v pravém koleni.