Status tržní ekonomiky pro Čínu

Eric Best
30. 12. 2015   zdroj
 

Nové Memorandum o porozumění podepsané Bohuslavem Sobotkou během jeho listopadové návštěvy Pekingu zavazuje Českou republiku k tomu, aby v rámci Evropské unie hájila čínské zájmy, což zahrnuje i podporu uzavření investiční dohody mezi EU a Čínou. 

Memorandum sice přímo nemluví o příslibu podpory udělení statusu tržní ekonomiky (MES) Číně, ze slov memoranda se to ale dá snadno dovodit. Spojené státy jsou proti udělení tohoto statusu Čínské lidové republice, což dostává českou vládu do prekérní situace. Jak pomoci Číňanům a zároveň nerozhněvat Američany? Česká zahraniční politika vůči Číně je za Sobotky založena na vyvažování zájmů Schapira a Kellnera. Konfliktům se zatím daří předcházet. Česká republika se například nepřidala k čínskému projektu Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB). Existuje ale důvod domnívat se, že kdyby na Sobotkově hlasu v klíčové záležitosti typu MES skutečně záleželo, nehlasoval by ve prospěch Schapira, ale Kellnera a Číny.