Budoucnost národa

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek
19. 1. 2016
Komu na ní záleží? Ve čtyřicátých letech minulého století to třeba byl můj tatínek, byl to češtinář, ale jeho promluvy k žákům sledovaly také všeobecnou výchovu člověku potřebnou. Dnes to chybí. Říkával studentům: „Dvě děti jsou málo, ne každý je může mít, teprve třetím dítěm přispíváte k udržení národa.“ V dalších desetiletích demografický vývoj v Evropě začal znepokojovat rozvinuté západní státy, ale neuměly tomu čelit jinak, než dovozem migrantů. 

Nebylo jich zdaleka tolik, jako v současných vlnách, ale i tak se stali těžkým problémem, což se projevilo v kritické podobě se zpožděním desítek let.

Pro zahraničí byla překvapením úspěšnost opatření, která od šedesátých let zaváděla komunistická vláda Československa. Nám rodičům připadalo, že to ještě není dostatečné. Šlo jednak o různé finanční výhody pro matky a rodiny s dětmi a dále o zřizování jeslí a školek a dostupnost bydlení. Zvláště úspěšná byla sedmdesátá léta, kdy porodnost dosáhla 2.4 dítěte na jednu ženu v produkčním věku. To již vyvolalo na západě opravdový zájem, ale nebyli schopni toho využít. Důvody jsme si mohli ozřejmit, když na počátku devadesátých let porodnost nebezpečně poklesla i u nás. Mezi příčinami teď už nešlo jen o zhoršené materiální podmínky, ale také o společenskou atmosféru bezohlednosti, úpadek institutu manželství, pokračující emancipaci a s tím související snahu žen odkládat mateřství na dobu po vybudování postavení.

Podrobné údaje o tom, co jsem několika slovy naznačil, statistické údaje a sociální rozbory, jsou k dispozici a záleží jen na tom, abychom měli vládu, která je použije a postará se o promyšlenou propopulační politiku. Zároveň se ale musí postavit proti jakémukoliv vnucenému příjmání kulturně a nábožensky zcela odlišných imigrantů z Afriky nebo Turecka i odjinud a to včetně kvót lživě označovaných jako dobrovolné. Toto je otázka života a smrti národa a žádný politik, který to nechápe, nesmí být volen. Nepřijatelný je i jen smířlivý postoj k imigraci. Lidé, jako Merkelová, se diskvalifikovali tím, že ignorují prakticky prokázanou skutečnost, že integrovat ve větší míře imigranty impregnované nerozpustnou náboženskou vírou není možné. Je to jako s olejem v rybníku. Zkuste přidat trochu, a olejové skvrny na hladině varují, že něco je špatně. Ale když je oleje více, slijí se skvrny dohromady, zabrání přístupu vzduchu a všechno živé pod hladinou zahyne. Reagovat teprve, až bude migrantů nadkritické množství, je pozdě.

Olej i voda jsou látky užitečné, a že obvykle není dobré je dávat do společné nádoby, je dáno přírodou, není to výplod xenofobie. Skoro všichni lidé chápou, že pomáhat někomu, kdo nerespektuje naše práva a pravidla, která tvoří charakter naší společnosti, není možné a je to sebevražedné. Je nutné vyhnat ty „politiky“, kteří to nechápou a s nimi hnát i ty, kteří se staví proti migrantům jen proto, aby se znovu dostali k moci a mohli dále škodit.

Češi a Moravané byli ohroženi germanizací, ale dovedli si uchovat jazyk a svébytnou kulturu, protože měli dostatek „buditelů“ a kultury okolních států a vlastně celé Evropy si byly blízké a navzájem tolerantní. Také církve působící v Evropě byly nositelem navzájem podobné kultury, a Masarykem koncipovaná Československá republika byla navíc zcela sekulární, nezávislá na církvích. To všechno je ohroženo migrací, která ohrožuje podstatu národního života tak, že nejde o infiltraci do národa, ale o jeho likvidaci. Po rozkradení našeho národního majetku se k nám migranti tolik necpou, ale přesto vážně hrozí, že právě jimi bude ukradena i naše země a náš způsob života a naše kultura tvořená tisíc let, a podlehneme něčemu zaostalému o sedm set let. A k tomu má dojít jen proto, aby se naše vláda nemusela zabývat propopulační politikou, bezdůvodně bohatí byli ještě bohatší a EU nás pochválila za to, že místo maminek podpoříme loupeživé hrdlořezy.

EU prý chce všechny členské státy zavázat k tomu, aby jí odváděly zvláštní daň z pohonných hmot, určenou k podpoře migrantů, našich likvidátorů. To je vhodná příležitost k tomu, abychom se postavili na odpor. Podpořit můžeme pouze uzavření hranic schengenského prostoru a akce směřující k tomu, aby migranti mohli zůstat doma. Pokud EU nepochopí, že už nemá na vybranou, budeme muset spolu se Slováky naše republiky rychle opevňovat.