Bulharský lid nikdy nechtěl být proti Rusku

Avatar
Původní autoři

28. 1. 2016
Na středečním Celoevropském protestu proti válkám, který se uskutečnil v Praze, byla přednesena „Výzva k Evropanům!“ od Národní fronty Bulharska. Mimo jiné zaznělo toto:
“Bulharských občanů se nikdo neptal na to, jestli chtějí být členy NATO. Neproběhlo žádné referendum. Proč? Protože i přes všechnu lživou propagandu by občané Bulharska NIKDY nechtěli být postaveni proti Rusku a být spojencem Turecka, které po staletí vede agresívní politiku proti lidu Bulharska.


Nepřejeme si být členy agresívního bloku NATO, který po celá desetiletí dokazuje, k čemu byl předurčen – ke krvelačné politice USA. Trváme na okamžitém vystoupení! Bulharský národ si nepřeje rozmístění základen NATO na svém území.

Nejenže je Evropa zaplavována potoky migrantů, ale provokují nás k válce pod cizí vlajkou!

Loutky Spojených států v Evropské unii podporují zahraniční armádu a zradili zájmy svých občanů! Nad Evropou nyní visí hrozba občanské války! Taktika strategie řízeného chaosu v Evropě již začala!

Hospodářská a vojenská expanze se kombinuje se systematickým ničením paměti lidu, včetně vlastní historie a historických vazeb s jinými národy.

Řada válek, které rozpoutali agresoři z USA, je úzce propojena s likvidaci historických hodnot, s přepisováním historie a se zánikem kulturních a tradičních hodnot, aby s lidmi mohlo být snadno manipulováno.

Agenti ze Spojených států a euro-komisaři (kteří jsou jen zkorumpované loutky) způsobili Evropě vážné hospodářské škody uvalením sankcí na našeho skutečného spojence, kterým je Rusko.

Takzvaný Islámský stát je dítětem Spojených států a jejich strategických partnerů – Turecka a Saudské Arábie. S pomoci vrchních komisařů OSN v otázkách migrace jsou k nám všem záměrně posílaní takzvaní uprchlíci pro přesun teroristů do Evropy. Jde o islamizaci evropského kontinentu, o boj proti křesťanství a o likvidaci naši identity.

Evropští občané se musí postavit proti této expanzi a musí hájit svá práva, zájmy a suverenitu. A proto:

Trváme na zastavení potoku migrantů.

Odmítáme jakékoli kvóty, vnucované evropskými byrokraty.

Požadujeme okamžité navrácení nelegálních přistěhovalců zpět do svých zemí nebo do zemí s jejich kulturou.

Proto, abychom zvítězili, potřebujeme Svaz Suverénních Států – tím však Evropská unie není!

Nechceme Spojené Evropské národy pod kontrolou USA!

Trváme na okamžitém výstupu z agresivního spolku NATO! Bulharský národ si nepřeje rozmístění základen NATO na svém území.

I přesto, že vláda USA veřejně nepřiznává své spojenectví s Tureckem, nic to nemění na faktu, že Turecko je její strategický spojenec. Prezident Erdogan pracuje na islamizaci svého státu. Zahraniční politika Turecka je cíleně vedena k islamizaci a k pomoci muslimským spolkům. A evropští byrokrati zcela nepochopitelně pomáhají Turecku a cpou na jejich vražednou politiku miliardy euro.

V Bulharsku spočívá „spolupráce s NATO“ v jeho vměšování do vnitřních záležitosti. Bulharsku jsou diktována pravidla ve věcech teritoriálních a pod různými výhrůžkami je vyvíjen nátlak na návrat části území Osmanskému impériu z dob války v letech 1877-1878! Neo-osmanské plány turecké vlády o Bulharsko a celý balkánský region vychází ze zájmu o přivlastnění si ho jako celku. A v tom máji plnou podporu ze strany svého spojence – USA!

Musíme společně zastavit krvelačnou lživou propagandu a udělat vše pro to, aby obyčejní lidé pochopili, odkud skutečně přichází hrozba, kdo se snaží vyprovokovat válku v Evropě a KDO je naším skutečným spojencem

Vždy vyzýváme ke spojenectví nejen balkánských států, ale ke spojení lidu Evropy, abychom SPOLEČNĚ mohli čelit vojenské hrozbě, ekonomickému kolapsu a zničení naší civilizace.

Věříme v naše vítězství. S námi je Bůh!”
V Praze dne 27.1.2016
Za Národní frontu Bulharska:
Dian Voikov
Venceslav Kacabov
Rumiana Dimotrova Solakova