Vzkaz pro Obamušku – tip kulturního referenta

Avatar
Původní autoři

Petr Ďoubalík
10. 1. 2016  Video, text a překlad (procvičení ruštiny), video má i anglické titulky

Nechoď do války, Obamo! Videoklip se vzkazem jedné babičky, autor Lena Vasiljok, zdroj: lenavasilek

Lena Vasiljok

Obamuškovi se čas krátí a tak by vzkaz orenburgské bábušky brzy pozbyl aktuálnosti, proto vám ho dnes přikládám pro potěchu oka i ucha – jako takovou Nedělní chvilku poezie. Autorem je neuvěřitelně temperamentní a činorodá zpěvačka Lena Vasiljok (Лена Василёк), na kterou nesmím zapomenout někdy příště.

Не ходи на войну, Обама!
(со слов одной бабушки)

Nechoď do války, Obamo!
(vzkaz jedné babičky), překlad: Ď.

Дорогой президент Обамушка!
Обращается к тебе простая бабушка!


Lena Vasiljok
Со степной Оренбургской области,
Говорить с тобой буду по совести!
Что ж вы, милые, все не уймётеся,
Вы же кровью чужой захлебнётеся!

Milý prezidente Obamuško!
Obrací se na tebe prostá babička!
Ze stepní Orenburgské oblasti,
Budu s tebou mluvit o svědomí!
Proč se, drahoušci, neuklidníte,
Vždyť vy se cizí krví zalknete!

Детки наши не виноватые,
Что войну учинили богатые!
Бесы в головы вам закралися,
Только русскими ты подависься!
Ты, Обамушка, уж прости меня,
Но в Крыму живёт и моя родня!
Как бы тута не голосили вы –
Крым — то был всегда за Россиею!

Naše děcka za to nemohou,
že válku udělali boháči!
Démoni se vám do hlav vkradli,
Ale ruskými se udávíš!
Hej, Obamuško, promiň mi,
Ale na Krymu žijí i moji příbuzní!
Lépe, abyste tady nekřičeli –
Krym – ten byl vždy pro Rusko!

Говоришь ты все- демократия,
Но с тобою фашистская братия!

Lena Vasiljok

Ты с бандерами осторожнее –
Я знакома с этими рожами –
Как в деревни они заявлялися,
Никого убивать не стеснялися!

Říkáš pořád – demokracie,
Ale s tebou fašistické bratrstvo!
S banderama opatrněji –
Znám ty rohatce –
Jak se objevili ve vesnici,
V zabíjení se neomezovali!

Говорю, как родная бабушка,
Злости много в тебе, Обамушка!
Помолился бы, да покаялся,
Ты бы так, горемычный не маялся!

И тебе обещаю, клянуся я,
В храме Божием помолюся я,
Чтоб фашистскому сдохнуть отродию!..
Помирился бы ты с Володею!

Říkám to jako vlastní babička,
Mnoho hněvu je v tobě, Obamuška!
Kdyby ses pomodlil, ano i udělal pokání,
Tak nešťasně by ses nelopotil!

A tak ti slibuji, přísahám,
že v chrámu Božím se pomodlím,
Aby potomstvo fašistické zdechlo! ..
Usmířil by ses s Voloďou!

Приезжай ко мне в гости, Обамушка,
Познакомлю тебя с нашим Батюшкой!
За Америку вместе помолимся,
Да святою водою умоемся!

Я блинов тебе напеку, родной!
Не ходил бы ты на людей войной!

Přijeď ke mně na návštěvu, Obamuško,
Seznámím tě s naším Baťuškou (Otcem)!
Za Ameriku se společně pomodlíme,
Svěcenou vodou se umyjeme!

Palačinky ti napeču, drahý!
Nechodil bys pak na lidi s válkou!