6.2.: Vyšetřování případu, nebo zametání stop?/1

Radim Valenčík
12. 2. 2016    RadimValenčíkPíše
Uplynul téměř týden od demonstrací 6.2.2016 a útoku na “Kliniku”. Zatím jsme nebyli informováni o tom, zda vyšetřování případu “Klinika” mělo nějaké výsledky. Ačkoli k rychlému vyšetření vyzval samotný premiér Sobotka. Uvedu argumenty, které mě vedou k názoru, že šlo o velmi nebezpečnou provokaci koordinovaně pořádanou určitými složkami naší policie či spíše zpravodajské služby (nemusela to být BIS), České televize a patrně koordinovanou i se zahraničními “poradci”, kteří zde byli v souvislosti s tím, že demonstrace na Hradčanském náměstí proběhla (byť i jen zprostředkovaně přes přímý televizní přenos) za účasti německého hnutí Pegida.

Návazně uvedu, jaký předpokládám další vývoj šetření případu.
Nejvýznamnější argumenty, které mě k výše vyslovenému názoru vedou, vycházejí z toho, co říkají autoři článku “Policejní provokace nebo blamáž konspirátorů?” označeni jako “antifa” uveřejněného 8.2.2016 na webových stránkách “Antify”. Celý článek je zde:

Doporučuji ho přečíst i prohlédnout. Je obsáhlý, psaný poctivě, přemýšlivě, doprovozen fotodokumentací. Vyznívá v neprospěch toho, co říkám. Tj. podle autorů jde o blamáž konspirátorů.
Ještě než začnete číst můj pohled na to, co autoři článku říkají, velmi dobře se podívejte na video, které zachycuje celou akci v Thunovské ulici nedaleko Poslanecké sněmovny a Senátu. Videozáznam k pochopení toho, o  čem píšu dál, je nezbytné vidět. Najdete ho zde:

Jeho pravost nikdo nepopírá a ani nemůže popřít. Jedná se o záznam ČT, ze kterého byly pečlivě vystříhány určité záběry, který byly následně opakovaně využity v televizním zpravodajství tak, aby byla “podbarveno” a “překryto” zpravodajství o  hlavní demonstraci, která se konala na Hradčanském náměstí. Informaci o demonstraci i s foto, tak jak proběhla, jsem dal zde:

A hned návazně jsem upozornil na to, jak zpravodajství na ČT manipulovalo s diváky, mj. i včetně toho, že ani jednou neukázalo záběr na Hradčanské náměstí, aby si divák nemohl udělat představu o tom, kolik lidí se tam sešlo a jaké bylo jejich složení, viz:

Přejděme nyní k tomu nejdůležitějšímu. Jak události v Thunovské ulici vidí “Antifa”. Vezmu to odstavec po odstavci (některé nepodstatné části vynechám):
Článek je uveden takto: “Během demonstrací 6.2.2016 v Praze proti islámu a na podporu uprchlíků došlo k řadě incidentů. Žádný z nich ale tak nezasáhl české internetové prostředí, jako krátká srážka v Thunovské ulici.
A k tomu by bylo nutné dodat: Ano, ale o ničem jiném také ČT neinformovala tak podrobně, jako o této epizodě, o této “krátké srážce”. Zajímavé a příznačné.
Uvedení článku pokračuje: “Facebooková stránka We are here at home zveřejnila video, ve kterém se snaží dokázat, že skupina neonacistů ve skutečnosti byla skupinou policejních provokatérů. My jsme mezi nimi však našli notoricky známé slávistické chuligány a neonacisty.”
Odkaz na video jsem uveřejnil přes Parlamentní listy. Je to totéž video. Ale hlavně – nikdo rozumný nebude tvrdit, že šlo o “skupina neonacistů ve skutečnosti byla skupinou policejních provokatérů”. Tvrdí se něco jiného. Šlo o skupinu “notoricky známých slávistických chuligánů a neonacistů”, kteří byli voděni jako loutky profesionály z bezpečnostních služeb a infiltrovanými agenty v  těchto strukturách. Jen se dobře podívejte na video! Celá akce je aranžovaná. Scénář, dramaturgie, režie akce, výkony najatých herců i  komparzu (tj. neinformovaných aktivistů ultra z obou stran, ale i  řadových policistů) byly slabé. Akce byla nepochybně připravena narychlo. Kdo ji připravil a kdo o ní rozhodl? Kdo ji koordinoval s  televizním zpravodajstvím a scénářem kauzy “Klinika”? – K tomu se ještě vrátím.
Nyní následují argumenty “Antify” ve prospěch toho, že jde o blamáž konspirátorů. Dovolím se k nim postupně vyjádřit. Toto píše “Antifa”.
Hlavní argument je v podstatě jeden – nemaskovaný člověk v hnědé bundě, který během celého střetu s chuligány komunikuje. Podle We are at home here je to jasný důkaz toho, že jde o policejního velitele, který celou akci diriguje. Jako podpůrné argumenty se pak objevují ještě dvě tvrzení. Zaprvé, několik chuligánů chodí tam a zpátky do dveří domu v Thunovské ulici, který patří Ministerstvu vnitra (MVČR). Pokud by zakuklenci nebyli ve skutečnosti od policie, nemohli by do domu údajně jen tak vcházet. Je tedy prý zřejmé, že jde o provokaci. A konečně, posledním a nejčastěji zmiňovaným argumentem je, že na videu je vidět chuligán, který při zasažení dlažební kostkou do nohy ani nemrkne, což prý není možné. Údajně je tím pádem jasné, že kostka byla gumová a je to další důkaz toho, že jde o nahranou záležitost.
Je s podivem, čemu všemu jsou dnes lidé ochotni věřit, aniž by si sami položili několik nabízejících se otázek. Proč by policejní důstojník, řídící operaci “pod falešnou vlajkou”, stál celou dobu přímo před kamerami? Nebyl by spíše někde ve skrytu, aby se neobjevilo podezření, že jde o fake? Proč by fingovaní neonacisté byli shromážděni kolem domu, který patří MVČR? Aby signalizovali spojitost mezi akcí a ministerstvem vnitra? A je letící předmět skutečně dlažební kostka? Není to spíše něco jiného (jak je vidět, vzduchem tam létalo více věcí – namátkou: gumová předložka, lahve, plastové tyče atd.)”
Odpověď na uvedené otázky je přece jasná a jednoduchá: Protože dramaturg, scénárista režisér i herci věděli, že záznamu bude pečlivě sestříhán a originál se ven nedostane! Jak prosté. Na policistech v lehkých uniformách je přece vidět velká zmatenost. Už se jich někdo ptal, jaký měli při akci pocit? Každý z nich měl být vyslechnut těmi, kdo mají zájem na vyšetření celé věci.
Nyní méně důležitou část vynechám, abych pokračoval hlavními argumenty
“My ale nechceme zpochybňovat logiku videa We are here at home. Podobná debata se dá vést donekonečna a neustále přinášet nové a nové konspirativní vysvětlení. Ve skutečnosti chceme udělat něco jiného. My, na rozdíl od všech konspirátorů, kteří před monitory smolí své teorie, můžeme identifikovat jednotlivé útočníky. Tím se totiž celá věc dá rozlousknout poměrně snadno. – A následně “Antifa” přesvědčivě velkou část účastníků střetu identifikuje. Ale to je přece normální. Extrémistické skupiny (jak jsou definovány BIS) jsou přece infiltrovány a není těžké (alespoň dílčím způsobem) ovlivňovat jejich chování. Zvlášť, pokud je např. takovým úkolem pověřen zkušený kriminalista.
“Antifa” dále píše: “Nejasná zůstala pouze role “muže v hnědé bundě”. Týdeník Policie přinesl informaci, že v žádném případě nešlo o nikoho zaměstnaného u policie.  To je patrně jediná informace, které skutečně nevěříme. Podle našeho názoru jde o policistu, který dotyčné chuligány zná. To není nic zvláštního, většina z nich se při svém stylu života s policií seznamuje poměrně často. Z videa je patrné, že se celou dobu snaží situaci uklidňovat. V několika momentech zcela zřetelně brání chuligánům v  házení, přičemž chuligáni se nechají.”
Tím ovšem jen z vlastních zkušeností potvrzují, že menší skupinu “chuligánů” či “extrémistů” lze s pomocí infiltrovaných informátorů a “kamarádů” z řad policie (většinou to bývají kriminalisté, kteří vědí, jak příslušné osoby umravnit) snadno ovládat. A ten dle závěrů je na jedné straně instruuje tak, aby “dobře vypadli” před kamerami, na druhé straně, aby to nepřehnali a  nedošlo k nějakému zranění. Sehraná komedie.
(Dokončení zítra, kde si dovolím trochu zafabulovat a předpovědět, jak dopadne vyšetřování)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3154-6-2-vysetrovani-pripadu-nebo-zametani-stop-1.html