Evropa se spojuje v jednu velkou pevnost proti islámu! V Česku se tříští síly.

Avatar
Původní autoři

Jiřina Holotová
4. 2. 2016  Rukojmí
Bloku proti islámu a Úsvitu NK se povedl velmi dobrý počin, zorganizovat unikátní společnou demonstraci, při které se spojí v jeden den, v jeden čas, organizace ze 14 zemí Evropy a Austrálie.
Evropa se společně postaví proti plíživé islamizaci a nelegální imigraci, která nadále trvá. Radikální islám je na vzestupu, počty vyznavačů této formy náboženství se zdvojnásobily, z některých evropských měst se stávají bašty salafistů, odhodlaných ve jménu své víry používat násilí. Masivní migrační vlna se teprve očekává, na cestě je momentálně na 2 milióny imigrantů a další desítky miliónů se očekávají v několika dalších letech. V roce 2050 bude podle odhadů v Evropě žít na 80 miliónů muslimů. Z toho se odhaduje, že 25% z nich patří k radikálním islamistům.

Proto je cílem plánovaných demonstrací uchránit Evropu před touto nenávistnou ideologií, která je neslučitelná s evropskými hodnotami, s demokracií, lidskou důstojností a svobodou.

Práce a úsilí na koordinaci akce takového mezinárodního rozsahu, je jistě náročná, slíbeno je i propojení některých měst telemostem. Osobně jsem hodně potěšena, že se u nás najdou lidé, kterým není lhostejný osud Evropy, kteří nastavují vlastní srdce a tváře ke vzdoru a boji proti společnému nepříteli, proti proimigračním a multikulturním snahám evropských politických představitelů a pseudohumanistických pomatenců, nebo lidí a organizací, parazitujících na této katastrofě.

Je úžasné, že se dokáží spojit lidi napříč státy, pokud se jedná o vysloveně velké nebezpečí a ohrožení Evropy. V pravdě historickým okamžikem by se dal nazvat podpis Pražské deklarace, která vznikla dne 23. 1. při mezinárodní konferenci lídrů organizací, které jsou pořadateli společných demonstrací ve svých zemích. Je skvělé, že vzniká veliká pevnost proti islámu a na obranu Evropy! Za obsah této deklarace by se mohlo podepsat spoustu občanů Evropy, kteří přijdou 6. 2. 2016 demonstrovat, s jejím obsahem musí souhlasit snad každý, komu budoucnost kontinentu není lhostejná. Určitě to není nic extrémistického, xenofobního, nacistického nebo dokonce fašistického! Ano i tak tyto snahy a lidi, kteří je sdílejí, nazývají někteří představitelé EK, EU a místních vlád národních států, to už je známá věc. To, že se v této rétorice a vyvolávání strachu z nějakých imaginárních nacistických bubáků bude pokračovat, se dá předpokládat. Diskreditace organizátorů, demonstrantů a narušování akce, se očekává ze všech stran a míst.

Jakmile totiž BPI, IvČRN (před zablokováním profilu) začaly na sociálních sítích po novém roce, přesněji dne 3. 1. 2016, informovat o plánované akci, neváhalo několik dalších stran a aktivistů ohlásit na den 6. 2. 2016 své akce.
BPI na své stránce informuje o demonstraci poprvé už 3.1.2016, teprve poté ohlašují na stejný den své akce další strany a aktivisté na Magistrátě HMP

Akce BPI a Úsvitu NK byla ohlášena na Magistrátě dokonce už 7. 12. 2015, další akce jsou nahlášené minimálně o měsíc později. Přesvědčit se o tom můžeme na stránkách Magistrátu HMP v přehledu oznámených veřejných shromáždění ZDE po stažení příslušného dokumentu. Například SPD Tomia Okamury ohlašuje akci 12. 1., Hnutí Za naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie 18. 1., multikulti aktivisté a sluníčkáři ohlašují v průběhu ledna průběžně protiakce za účelem narušení průběhu celoevropského protestu.

Proč o tom píšu? Protože jsem, nejen já (podle internetových diskuzí), velmi znepokojena nejednotou při takových akcích a nesmírnými dezinformacemi, které se kolem nich šíří. Především SPD Tomia Okamury není ochotno kooperovat, neustále dehonestuje a napadá BPI a Úsvit NK. Nejen, že uspořádali naschvál svoji akci, ale tvrdí, že právě ta jejich je celoevropská a ta pravá. Dokonce rozesílali zahraničním partnerům Bloku proti islámu a Úsvitu, kteří spolupracují na celosvětové demonstraci e-maily, ve kterých je žádají v rámci jejich návštěvy ČR o setkání. To nejsou schopni dohodnout se na místní úrovni, netříštit síly a sednout si k jednacímu stolu se všemi českými iniciativami a stranami a vytvořit jednu skutečnou protiislámskou sílu, když jim tedy tolik jde o naši zem a lidi? Již jsem se zařekla, že o panu Okamurovi, SPD a Úsvitu NK nebudu psát žádné články, protože nejsem členkou ani jedné strany, ačkoliv jsem dříve spolupracovala s původním Úsvitem. A to je právě ono! Právě proto vím, jak se projevují jednotliví lidé na obou dvou stranách a co od nich očekávat, protože je znám osobně. Vím, že konečný rozkol, ke kterému došlo v Úsvitu, byl vyústěním dlouhodobých sporů především v rovině osobní, nemožnosti konsensu a týmové spolupráce s Tomiem Okamurou.

Potvrzuje se, že tato situace neustává ani v době, kdy je potřeba spojit síly všech národoveckých stran, hnutí a skupin. Spojit Čechy a Moravany, aby akce byly jednotné a aby byla opravdu velká účast. Toto tříštění sil není nic dobrého. Nevím, jaký má význam pořádat na 4 místech demonstrace se stejným obsahem, které se protáhnou od poledne do večera. Chaos, schizofrenie, nejednotnost…

Nejsilnější a nejvýznamější hlas by měl zaznít, přes veškeré pokusy o vlastní zviditelnění, na Hradčanském náměstí v 15.00 hodin už jen proto, že tato akce má celoevropský až celosvětový význam. Měla by být sledována všemi i mainstreemovými médii, měla by mít povahu sjednocení lidí nejen starého kontinentu v boji proti odporné a nenávistné ideologii, která se šíří jako rakovina po celém světě! Mějme to na paměti a vyšplhejme k Pražskému hradu, k rezidenci Svaté říše římské, k symbolu české státnosti, k národní památce jedinečného významu a k očitému svědkovi naší i evropské historie a kultury, kde se po staletí píšou nejvýznamnější národní dějiny. I my teď píšeme dějiny a záleží jen na nás, jaké budou a jak budou pokračovat!