Copak už vyměklá a feminizovaná Evropa není schopna se bránit?

Avatar
Původní autoři

Konrad Stachnio
3.3. 2016   NWOO  
To, co se teď v Evropě děje, má všechny příznaky převratu ve státě. Ve skutečnosti je to téměř učebnicový příklad. Zaprvé tu máme destabilizaci, pak krizi a po nich tzv. normalizaci. Podle mého názoru jsme v tomto okamžiku pořád ještě na úrovni destabilizace, pak teprve vstoupíme do krize, jejíž příznaky jsou čím dál viditelnější. Je možné je dokonce vidět i u sponzora hnutí ‚zdola vyrůstající demokracie“ George Sorose, který už volá po spolupráci mezi EU a Ruskem.
Nepotřebujete však být multimilionáři s politickými výsadami, abyste věděli, že pro Evropu nadchází něco hrozného. Dokonce i hlavy zemí EU začaly projevovat svou rostoucí nespokojenost.


‚Římská říše nám ukázala to, co všichni víme, že velká impéria se hroutí, když nemají dobře chráněné hranice. Zastavte ty migranty – potřebujeme příliv migrantů valících se do Evropy přiškrtit, současnou výši nemůžeme zvládnout,‘ řekl holandský ministerský předseda Mark Rutte malé skupině žurnalistů z Bruselu a později ho citoval i Financial Times.

Mělo by se dodat, že holandská vláda učinila z věci migrace jednu ze svých priorit během presidentství EU v první polovině roku 2016.

Záležitost uzavření hranic pro uprchlíky není ale tak jednoduchá. Ve zdravé společnosti je počet zaměstnaných daleko vyšší než počet nepracujícího obyvatelstva (tj. penzistů, matek vychovávajících děti atd.). V tomto soustátí byl tento poměr v 70. letech 4:1, a to bylo zdravé. Teď je tento poměr v Itálii a Německu jen 2:1. V Británii, Francii, Španělsku a Maďarsku je toto číslo 3:1. V US, Rumunsku, Rusku a Polsku je více než 3:1. Je těžké udržet penzijní a zdravotní systém pro starší část obyvatelstva, když ten poměr je jen 2:1.

K projevům krize v učebnicovém stylu patří fakt, že po destabilizaci, přijde krize, která přeroste do občanské války a vměšování zvenku.

Zrovna teď v Evropě máme narůstající konflikt mezi příznivci a odpůrci uprchlíků. Mezi Pegidou a tzv. levicí. Mezi muslimy a jejich odpůrci. K charakteristickým rysům destabilizace rovněž patří rozpad státních služeb. Když se podíváte na nekompetenci např. Německé policie ve vztahu k přečinům páchaným v Německu, takových jako ty v Kolíně, tak je těžké najít lepší příklad rozpadu státních služeb.

Dalším příkladem destabilizace je to, že se lidé organizují do skupin sebeobrany, protože chybí účinná obrana státem. To v současnosti zažíváme v několika evropských zemích.

To je jen pár projevů zhoršující se krize, která může vést k občanské válce v Evropě, zvláště pokud to povede k vytvoření masového ‚islamistického hnutí‘ v Evropě, k čemusi jako ‚Arabské jaro v Evropě‘.

Druhý prvek této krize, který se objeví po destabilizaci, je vměšování zvnějšku, se kterým se musíme potýkat už teď. ISIS posílá do Evropy své buňky a pašuje zbraně včetně chemických a biologických. ISIS navíc přes internet i osobně rekrutuje nové členy svých buněk v Evropě.

Po této fázi nadchází čas pro tzv. normalizaci, zvláště pro nastolení nového řádu a na zbavení se těch, kteří pomohli ten požár rozdmýchat. V tomto případě jsou to ti tzv. liberálové, kteří přispěli k rozpadu Evropy všemi svými silami. Podle mého názoru je ideologií, která by mohla vést ke kolapsu Evropy, právě liberalismus.

‚Islám všechny tyto problémy odstraní a pak budeme mít dostatek peněz na rozmnožování, zdravotnictví a všechno ostatní. Teď žijeme v systému orientovaném na vykořisťování člověka. Jediným způsobem, jak na této planetě přežít, bude to všechno postavit do ilegality. Zavedení islámu a práva šaría,‘ řekl imám Choudary.

To je protipólem evropských humanitárních návrhů a akcí vyjádřených takovými zástupci tzv. Západu jako Bill Gates.

‚Software bude lidi nahrazovat, ať už jsou to řidiči a číšníci či sestry… dále s pokrokem… Technologie časem zredukuje potřebu pracovních míst, zvláště v nižší vrstvě dovedností (…). Do 20 let bude poptávky po pracovní síle se základními dovednostmi daleko nižší. Nemyslím si, že lidé to už do svých mentálních modelů zařadili,‘ řekl Gates, když mluvil před washingtonským ekonomickým mozkovým trustem American Enterprise Institute.

Vzhledem k výše uvedenému, bylo to snad vědomí, že velká část lidí s tzv. ‚základními dovednostmi‘ nebude v budoucnu schopna sehnat práci kvůli svým ‚softwarovým náhražkám‘tím, co jej inspirovalo k té filantropii za prořezání populace o 10-15%?

Jeho akce by v tomto kontextu brzy mohly získat status humanitární činnosti – ulehčující chudým lidem s tzv. ‚základními dovednostmi‘ od prohry v nerovné soutěži se ‚softwarovými náhražkami‘. K tomu by se mělo dodat, že většina těch uprchlíků má ty ‚základní dovednosti‘.

Vypadá to však, že revoluce mas bez práce nebude jedinou věcí, co nás v blízké budoucnosti čeká. Jak vidíte, někteří lidé se pokouší podrobně plánovat budoucnost našich ‚hnutí zdola‘.

Jeden z mozkových trustů Spojených národů zvaný Tellus Institute popsal Spojeným národům celý plán na vytvoření globálního občanského hnutí zdola, když ve své zprávě konstatoval, že takovéto hnutí je nezbytností, aby vytvořilo sociální akceptaci globální vlády, která se vytváří.

‚Tento model rozšiřujícího se okruhu‘ předpovídá postupný proces organizačního vývoje počínajícího od relativně malé skupiny oddaných lidí podporovaných volně provázanou sítí lidí a organizací. Původní okruh si při prosazování svých aktivit vyvine strategie rozšiřování do dalšího okruhu, což je vzor, který se zopakuje v každé fázi. Tato organizace se tímto způsobem bude periodicky zastavovat, aby se přehodnotila, upravila a reorganizovala pro širší okruh a vylepšila program.‘

‚Vytvořili jsme rozšiřující se Okruh, nové organizační úsilí zaměřené na podporu formování globálního občanského hnutí. To místo pevného plánu, strategie TWC předpokládá nárůst v po sobě jdoucích vlnách s adaptací na měnící se podmínky včetně rozvoje a rozrůznění.‘

Vážným problémem při vedení procesu destabilizace, krize a pak normalizace ve Východní Evropě je její pořád přetrvávají víra čili iracionální prvek, který je nejtěžší překážkou při dobytí státu. Východoevropské země, kde je křesťanská víra pořád relativně silná, se z tohoto důvodu staly i přinejmenším prozatím bezpečným útočištěm pro evropské ženy.

Evropa a ve skutečnosti celý svět je ve velice ošemetné situaci, protože tu máme dva agresivní a střetávající se přístupy k budoucnosti naší planety. Jeden představují islámští extremisté.

‚Teď žijeme v systému orientovaném na vykořisťování člověka. Jediným způsobem, jak na této planetě přežít, bude to všechno postavit do ilegality. Zavedení islámu a práva šaría.‘

‚Pak budeme mít dostatek peněz na rozmnožování, zdravotnictví a všechno ostatní.‘

Na druhou stranu tu máme přístup miliardářů jako Bill Gates, kteří protlačují své řešení na prořezávku od 10-15% populace, což nazývají ‚opravdu dobrou prací‘. Možná, že popularita islámského extremismu je výsledkem uvědomění si této volby. A jakým způsobem si zvolíte vy? Každopádně feminizovaní muži Západní Evropy, kteří se na protest proti znásilňování žen v Kolíně oblékli do sukní, určitě nebudou těmi, co budou schopni zachytit hrozbu islamistů ani tohoto dalšího ‚řešení‘, které jsme zmiňovali výše, a to ani nemluvě o tom, že by se proti těmto výzvám nějak postavili.

Překlad Miroslav Pavlíček

Zdroj: http://journal-neo.org/2016/03/01/kto-zashhitit-evropu-ot-islamistov-i-oligarhov/