Při osvobozování Československa padlo okolo 150 000 vojáků Rudé armády, kdežto Američanů cca 200! Hitler měl však v plánu vyhladit cca 300 000 000 Slovanů a jejich země zalidnit germánskými národy!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
23.3.2016 posláno redakci NR
Hlavní obětí řádění nacistů za druhé světové války jsou slovanské národy a v první řadě Rusové!
Slovanských obětí bylo za války pětkrát více, než těch židovských!
Netuším, proč se pořád mluví pouze o židovském holocaustu, když němečtí nacisté a jejich spojenci povraždili v Československu, v Polsku, v Sovětském svazu a v Chorvatsku mnohonásobně více Slovanů, než Židů!

Tímto konstatováním faktu nechci nikterak snižovat špatnost židovského holocaustu, chci jen upozornit, že západní svět záměrně opomíjí, že hlavní obětí řádění nacistů za druhé světové války jsou slovanské národy a v první řadě Rusové!

Počet slovanských obětí Hitlerovců a jejich nohsledů se pohybuje okolo 28 000 000 proti cca 6 000 000 židovských obětí nelidského řádění nacistických hord v evropských zemích. Hitler měl však v plánu vyhladit cca 300 000 000 Slovanů a jejich země zalidnit germánskými národy!

Tyto informace jsou však v současnosti něčím, o čem je téměř zakázáno hovořit! Většina mladých lidí o těchto faktech neví a nikde se je nedozví (pokud po nich sami nepátrají)! Ve většině škol je špatná role Německa za války čím dál více bagatelizována, stejně jako je záměrně umenšována vůdčí role a zásluha Sovětského svazu na porážce Německa a jeho spojenců a na osvobození Československa a zbytku Evropy od nacistů!

Vždyť jen při osvobozování Československa padlo okolo 150 000 vojáků Rudé armády, kdežto Američanů cca 200! Nacisté totiž s Američany téměř nebojovali, nýbrž se jim vzdávali v naději, že s nimi budou brzy opět bojovat bok po boku proti Slovanům a druhá světová válka bude pokračovat střetem USA se Sovětským svazem!

Vraťme se však k samotnému slovanskému holocaustu! Je smutné, že někteří mladí vlastenci neznající historii, kteří jsou zklamáni současnou multikulti politikou naší vlády a Evropské unie netuší, že vyznáváním nacistické ideologie a především vyzdvihováním Hitlera a symbolu hákového kříže, vlastně vzdávají hold člověku a národu, který chtěl jejich prarodiče vyhubit, a který je považoval za lidi nižší hodnoty, stejně jako dnes muslimové, kteří ohrožují Evropu nyní, považují za nelidi všechny, kdo nevěří v Alláha!

Je správné být vlastencem! Je správné milovat svou vlast! Je správné bránit svou zemi před nájezdy dobyvatelů zvenčí! Je správné ctít rodinné hodnoty a odsuzovat nemravnost a úchylnosti! Je správné zachovat naší zemi našim dětem!

Je však zbytečné a hloupé, kvůli tomu uctívat nějaké mrtvé představitele cizího národa, když notabene chtěli vyvraždit naše předky a navíc od nás SLOVANŮ dostali nakonec pořádně na prdel!
Máme vlastní hrdiny, máme vlastní vzory a můžeme mít i dnes své vlastní vůdce! Sami dokážeme ubránit své země v době, kdy se západ stává špinavou stokou. Společně s dalšími slovanskými a ostatními zeměmi, které odmítají uznávat zkaženou západní multikulturu můžeme vytvořit vlastní společenství národů, které bude ctít hodnoty našich předků a učit generaci našich potomků pravdivou historii, aby se vyvarovala chyb, které nyní činí západní Evropa!

Je načase vyměnit vládu kolaborantů a zrádců za vládu vlastenců a ochránců naší kultury a národa!