Sdružení národních sil České republiky: „Buďme svobodní!“

27. 3. 2016
Přátelé, zde je zásadní projev maďarského premiéra Viktora Orbána ze dne 15.3.2016. Zmiňuje se o nebezpečích imigrace a “anonymních mezinárodních silách” které se snaží Evropu zruinovat a přeměnit její etnickou, kulturní a náboženskou strukturu. Vyzývá všechny Evropany zdravého rozumu k odporu proti plánované destrukci. 


Vyzývá ke spolupráci střední Evropu.

 
Sdružení národních sil České republiky se připojuje k výzvě maďarského premiéra Viktora Orbána, kterou adresoval národům střední Evropy.

Vyslovujeme naprostý souhlas s jeho tezí, že evropské elity a lid nesmí žít ve dvou oddělených dimenzích. Připojujeme se k této výzvě navzdory vládnoucí elitě naší země.

Souhlasíme s myšlenkou, že: “Skryté anonymní světové síly chtějí odstranit vše, co je jedinečné, tradiční a národní, promíchat kultury, náboženství a rasy, dokud nebude Evropa bez identity a  poslušná. ” Tomuto plánu se ani my nehodláme podvolit.

Souhlasíme též s jeho slovy, že: “Musíme obnovit naše historické ctnosti, jako jsou hrdost a chrabrost a musíme jasně povědět hlasem výrazným, aby byl slyšet daleko, že ta jediná a nejdůležitější otázka, která rozhodne náš osud a osud Evropy zní: “Budeme otroci nebo svobodní?”

Sdružení národních sil České republiky rozhodně – navzdory naší vládě – odpovídá: “Buďme svobodní!”

Za Sdružení národních sil ČR: Karel Janko a Vladimíra Vítová

V Praze dne 27. 3. 2016 Kontakt: snscr@centrum.cz