A je to tady, lotyšská vláda zavádí cenzuru, nechala zablokovat stránky ruského serveru Sputnik! Začíná se impérium hroutit?

Jiří Babača
3. 4. 2016
Podle informací uveřejněných na webu České televize lotyšská vláda nechala zablokovat stránky ruského serveru Sputnik viz zde. Lotyšské vládě patrně došly argumenty a tak přistoupila k použití síly. Začala snad další fáze zániku impéria jménem EU? K takovému kroku se totiž uchylují vlády totalitní a to obvykle ve chvíli, kdy si sami sebou nejsou moc jisti, kdy mají pocit, že ztrácejí půdu pod nohama.


Lotyšská vláda se údajně zaštiťuje tím, že Sputnik porušuje právní předpisy EU. O tom však web ČT žádný důkaz nepřinesl. Sic nevím, jak moc se lišila lotyšská verze sputniku od té české, já jsem však alespoň na tom českém neshledal nic, co by mohlo v demokratické společnosti legitimizovat takovýto hrubý zásah do svobody slova. Příkladně, když probíhalo 70 zasedání valného shromáždění OSN a já chtěl on-line sledovat projevy státníků jako je prezident USA Barak Obama, prezident RF Vladimír Putin, nebo český prezident Miloš Zeman, tak jsem na českém internetu s výjimkou právě Sputniku, žádný on-line přenos nenašel. A to dokonce ani na veřejnoprávní ČT 24! ČT i Radiožurnál mi pak přinesly až ideologicky správně „přežvýkaný“ pohled na jejich projevy…

Svoboda slova je přitom jeden z pilířů demokracie. Římské právo, na nějž se odkazuje západní kultura, má jednu z klíčových zásad: Audiatur et altera pars – Ať je slyšena i druhá strana! Zablokováním lotyšského Sputniku tak lotyšská vláda znemožnila řadovým Lotyšům slyšet(číst) názor ruské strany na světové dění a popřela tak argumenty, jimiž svůj krok zdůvodnila a zařadila se po bok diktátorských režimů. Evropská komise by proto měla s lotyšskou vládou zahájit kárné řízení pro porušení demokratických zásad. Protože pokud to neudělá, tak převezme za jednání lotyšské vlády zodpovědnost, jako by tak učinil Brusel sám. Což by mohl leckdo vnímat, jako projev slabosti a odvozovat od toho blížící se konec bruselského impéria.

Pozn. red. – Lotyšsko a Brusel tolerují fašistické projevy navazující na lotyšské divize SS