Dekolonizace…

Avatar
Původní autoři
Ludvík Smýkal 
14. 4. 2016 
Zajímavá, chvílemi až bouřlivá, byla neformální debata občanů, kteří se v úterý 12. dubna 2016 sešli na Klubu politické iniciativy Nová republika (NR) v Praze. Jejími účastníky byli lidé rozdílného profesního zaměření a věku, kterým není lhostejný současný morální a hospodářský stav v naší republiky a jsou odhodláni přispět k jeho zlepšení.

Diskuze, zpočátku nesmělá a neuspořádaná, se postupem času zaměřila na pojmenování a rozbor příčin neutěšeného stavu našeho školství, zdravotnictví, hospodářství, kultury, bezpečnosti a obrany, spravedlnosti, zahraničních věcí, apod. 
Nikdo nepochybuje, že náprava nebude jednoduchá a rychlá. Václav Vondráček připomněl nedávno vydanou knihu docentky Ilony Švihlíkové „Jak jsme se stali kolonií”. Jestliže si nepřejeme dále vidět Českou republiku v takovém postavení, pak musí být naším cílem dekolonizace, tedy dosažení stavu v němž si naše země zachová dostatek prostoru pro vlastní řešení a nebude povinna se “mýlit s Bruselem”. Návrh Václava Vondráčka byl přijat jako vtipná zkratka pro jeden z nutných cílů našeho snažení.
Neformální diskuze občanů, které bude politická iniciativa NR pořádat pravidelně každý měsíc v Praze a postupně i na dalších místech v České republice, mohou významně napomoci hledání lepších řešení, než jsou ta, která jsou nám nyní předkládána a prosazována.